FOTOGALERIE

Odborná učebnice zeměpisu

8.6.2021

V rámci projektu "Odborná učebnice zeměpisu ZŠ Ležáků, Hlinsko", který byl spolufinancován Evropskou unií, byla dokončena modernizace odborné učebny určené pro výuku předmětů Vlastivěda a Zeměpis (v případě potřeby i Prvouka). Učebna byla vybavena novými učebními pomůckami -  tematicky zaměřenými zeměpisnými mapami, globusy a telluriem. Ve třídě byla instalována nová tabule s interaktivním dataprojektorem a automatické zatemňování oken, zvyšující komfort práce žáků. 

 101
101
 101
101
 102
102
 103
103
 101
101
 102
102