FOTOGALERIE

Pernštejni - Leonardo da Vinci

21.6.2022

V úterý 21. 6. se žáci 4. – 9. ročníků zúčastnili pořadu, který pro žáky připravila agentura Pernštejni.

Program byl rozdělen do dvou částí. V první části se žáci prostřednictvím krátkých scének zábavnou formou dozvěděli něco o Leonardově životě a díle. V druhé části si žáci mohli prohlédnout reprodukce několika jeho obrazů a kreseb, modely některých jeho vynálezů, z nichž u několika si mohli vyzkoušet, jak fungovaly. Leonardo da Vinci byl jeden z nejchytřejších lidí všech dob a jeho dílo zasáhlo snad všechny soudobé vědní a umělecké obory. O jeho genialitě svědčí i to, že některé jeho vynálezy našly své uplatnění i dnes a předběhl tedy svou dobu o celých 500 let. Jsou to například různé létací a dopravní prostředky – helikoptéra, lehké rogalo, padák, ponorka, auto, bicykl, bojové a pracovní stroje – kulomet, tank, bojové dělo, vodní pila, jeřáb. Tento genius výrazně změnil tvář své doby a inspiroval celé generace svých nástupců.

Doufáme, že tento program inspiroval a motivoval i naše žáky.

p. uč. Řezníčková

 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104