FOTOGALERIE

Pernštejni - Doba rytířů, princů a princezen

21.6.2022

Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princů a princezen - na toto představení nás pozvala agentura Pernštejni. Představila dětem z přípravky a 1. - 3. tříd pohádku o statečném princi, princezně a strašlivém loupeživém rytíři Breburdovi, který se rozhodl, že získá ruku princezny, trůn i královský poklad. Příběh vyprávěl o tom, že dobro vítězí a zlo může být napraveno. Děti nebyly jen pasivními diváky, ale aktivně se zapojovaly do děje. Během představení se děti nenásilnou formou seznamovaly i s novými pojmy, mohly si z blízka prohlédnout repliky dobových zbraní a kostýmů. Představení mělo u dětí velký úspěch, o čemž svědčil jejich smích a  "rady" hercům během jeho průběhu. 

p. uč. Burešová, p. uč. Staňková

 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108