FOTOGALERIE

Lesní stezka s úkoly (I.A, I.B)

29.6.2022

Ve středu jsme se vydali do parku ke koupališti, kde si to děti oblíbily. Tentokrát jsme pro ně připravily stezku s úkoly. Děti hledaly podle fáborků cedule s otázkami, které byly zaměřené na učivo z prvouky o lese. Děti tak musely předvést, co všechno vědí o lesních zvířatech, rostlinách apod. U každé otázky si vybíraly ze tří odpovědí a jen jedna z nich byla správná. Písmeno u odpovědi si zapisovaly do soutěžní kartičky ke správnému obrázku (stejný obrázek byl i na ceduli) a postupně tak zjišťovaly výslednou tajenku. Většina dětí tajenku rozluštila. Pak děti musely splnit ještě poslední úkol - najít si sladký poklad. Hledaly, hledaly a nakonec se jim přeci jen povedlo ho najít a  spravedlivě si ho rozdělily. Ten, kdo rozluštil tajenku sám, dostal ještě jeden bonbon navíc. :o) Děti si pak ještě pohrály v parku u svých domečků a poté jsme se vrátili zpátky do školy. 

p.uč. Burešová, p. uč. Staňková

 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107