FOTOGALERIE

Exkurze do vodní elektrárny Hučák

8.10.2014
EXKURZE DO VODNÍ ELEKTRÁRNY HUČÁK A MUZEA SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY ČD V HRADCI KRÁLOVÉ
V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ se 8.10. 2014 uskutečnila již 2. exkurze pro 40 žáků osmého ročníku – tentokrát do Muzea sdělovací a zabezpečovací techniky ČD a do malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové.
Žáci viděli nejstarší a ve střední Evropě jedinečnou sbírku železniční sdělovací a zabezpečovací techniky (SZT). Prohlídka začínala venkovní částí expozice, kde je soustředěno staniční, traťové i přejezdové zabezpečovací zařízení, zvonkové návěstí, kolejové brzdy a rádiový vlek s vysílacím zařízením. Ve vnitřní části expozice je soustředěna SZT od počátků železnice do současnosti. Většina unikátních exponátů je zprovozněna a žáci je mohli sami obsluhovat.
Dále navštívili Informační centrum Skupiny ČEZ v Hradci Králové, jehož hlavním motivem je výroba ekologické elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Nejprve shlédli v kinosále krátký film „Malé vodní elektrárny na Labi“ (1. skupina) a „Obnovitelné zdroje energie“ (2. skupina). Potom následovala prohlídka naučné interaktivní expozice se spoustou informací, dat a obrázků. Žáci se seznámili s využitím nejen větrné, vodní, sluneční energie a energie biomasy, ale i s geotermální energií. Pro zpestření si v informačním centru pohráli s plachetnicemi a solárními autíčky. Počítačové hry prověřily jejich znalost energetických rostlin i zručnost při stavbě přehradní hráze. Viděli první fungující model větrného tornáda v České republice. Potom se seznámili s historií vodní elektrárny Hučák, která se nachází ve stejné budově - na řece Labi v centru města. Podívali se do strojovny i k jezu. Celá prohlídka byla s odborným výkladem, žáci se mohli zeptat na vše, co je v souvislosti s obnovitelnými zdroji i s vodní elektrárnou zajímalo.
Mgr. Hana Rybenská
foto č.01
foto č.01
foto č.02
foto č.02
foto č.03
foto č.03
foto č.04
foto č.04
foto č.05
foto č.05
foto č.06
foto č.06
foto č.07
foto č.07
foto č.08
foto č.08
foto č.09
foto č.09
foto č.10
foto č.10
foto č.11
foto č.11
foto č.12
foto č.12
foto č.13
foto č.13
foto č.14
foto č.14
foto č.15
foto č.15
foto č.16
foto č.16
foto č.17
foto č.17
foto č.18
foto č.18
foto č.19
foto č.19
foto č.20
foto č.20
foto č.21
foto č.21
foto č.22
foto č.22
foto č.23
foto č.23
foto č.24
foto č.24
foto č.25
foto č.25
foto č.26
foto č.26
foto č.27
foto č.27
foto č.28
foto č.28
foto č.29
foto č.29
foto č.30
foto č.30
foto č.31
foto č.31
foto č.32
foto č.32
foto č.33
foto č.33
foto č.34
foto č.34
foto č.35
foto č.35
foto č.36
foto č.36
foto č.37
foto č.37
foto č.38
foto č.38
foto č.39
foto č.39
foto č.40
foto č.40
foto č.41
foto č.41
foto č.42
foto č.42
foto č.43
foto č.43
foto č.44
foto č.44
foto č.45
foto č.45
foto č.46
foto č.46
foto č.47
foto č.47
foto č.48
foto č.48
foto č.49
foto č.49
foto č.50
foto č.50
foto č.51
foto č.51
foto č.52
foto č.52