ORGANIZACE školního roku 2020/2021

OObdobí školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
 • Podzimní prázdniny
  Vláda zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.
  Ve dnech 26. a 27. 10. není školami zabezpečován distanční způsob vzdělávání z důvodu krizového opatření MŠMT. Vzhledem ke krizovému opatření jsou nadále i v tyto dny uzavřeny školní družiny.
  Čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020 jsou podzimní prázdniny.
 • Vánoční prázdniny -budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 15. 2. - 21. 2. 2021.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. (Pátek 2. dubna je státním svátkem.)

 • Ukončení školního roku a rozdávání vysvědčení proběhne ve středu 30. června 2021.

 • Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021