PROJEKTY

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Naše škola je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Rozvoj kariérového poradenství
Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

Spolupracující školy klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání
Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko, Adámkova 55
Základní škola Resslova Hlinsko
Základní škola Smetanova Hlinsko
Základní škola Ležáků Hlinsko

ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ HLINSKO, LEŽÁKŮ

PODPORA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A LESNICKÉ PEDAGOGIKY NA LEŽÁKOVCE

Projekt byl úspěšně ukončen.

Obměna učebnic přírodovědy a matematiky na Ležákovce

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Projekty byly úspěšně ukončeny.

Naše škola realizuje následující projekty podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky:
- projekt Vyšlápnem si do světa II (reg. č.: CZ.1.07./1.1.00/56.0727)
- projekt Tvoříme společně (reg. č.: CZ.1.07./1.1.00/57.1327)

Obědy pro děti

Ležákovka se ve školním roce 2014/2015 a 2015/2016 zapojila do celorepublikového projektu realizovaného společností WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., která se snaží pomoci dětem, jenž se ocitly v životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školní jídelně. Na základě stanovených kritérií vybrala škola svého žáka, kterému se díky zapojení do projektu „Obědy pro děti“ pokusila pomoci. Na základě dodaných podkladů bylo žádosti školy vyhověno a škola tak získala finanční prostředky, ze kterých bude od února 2015 konce školního roku obědy hradit.
Finanční podpory určené potřebnému dítěti, kterou jsme mohli díky souhlasu zřizovatel přijmout, si velice vážíme. Ing. Tomáš Louda, ředitel školy

OSTATNÍ PROJEKTY


MLÉKO DO ŠKOL
Mlékárna Hlinsko nabízí dotované mléčné výrobky do škol - ochucená mléka KRAVÍK v různých příchutích a také ovocné jogurty.

RECYKLOHRANÍ

OVOCE DO ŠKOL

ZDRAVÉ ZUBY

UČÍME DIGITÁLNĚ

Projekt byl úspěšně ukončen

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim je zapojena jako partner s finančním příspěvkem do projektu "Učíme digitálně" - registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0026

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PARDUBICKÉM KRAJI

Projekt byl úspěšně ukončen

Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

PODPORA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A LESNICKÉ PEDAGOGIKY NA LEŽÁKOVCE

Projekt byl úspěšně ukončen

Projekt „Učíme se v přírodě“

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt byl úspěšně ukončen 31. 8. 2013.

V rámci projektu "EU PENÍZE ŠKOLÁM byly v oblasti ICT vytvořeny následující materiály:
Evropa Dějepis pro 7. ročník Biologie člověka
Anglické reálie Průřez hudebním světem Rv - Poznáváme svět
Souhrn gramatiky pro 5. roč. Hudební výchova hravě Procvičovací úlohy pro 5. roč.
Práce s materiály Slovní zásoba Ov - Občan ČR
Gramatika Počítáme a rýsujeme Svět kolem nás
Počty Život kolem nás Věcné učení
Tvrdé a měkké souhlásky Párové hlásky Vyjmenovaná slova
Antika Vesmír Multimedia