ŠKOLNÍ PARLAMENT

Žákovský parlament pod vedením p. uč. Romany Pažitné 2015 / 2016
IV. Azástupci budou voleni
IV. Bzástupci budou voleni
V. ASofie Holfeuerová,  Vojtěch Škarvada
V. BIvona Staňková, Radek Dalecký
VI. Azástupci budou voleni
VI. Bzástupci budou voleni
VII. ARadek Chrbolka
VII. BSimona Hebká
VIII. AŠimon Dejnožka
VIII. BVojtěch Říha
IX. APetr Sodomka
IX. BMichal Šmahel

 

Činnost školního parlamentu:

  • scházíme se vždy první čtvrtek v měsíci o velké přestávce
  • přenášíme informace a podněty ze života naší školy mezi dospěláky a své spolužáky
  • všímáme si, zajímáme se a společně hledáme řešení případných potíží a nedostatků
  • snažíme se pomáhat a vytvářet dobré mezilidské vztahy ve škole
  • chráníme naše školní prostředí
  • organizujeme poutavé akce pro všechny spolužáky

 

Minulý školní rok jsme zorganizovali několik celoškolních akcí:

  • fotografickou soutěž žáků s názvem "Mazel Ležákovky"
  • 2. ročník soutěže v netradičních disciplínách - COOL olympiáda 2014 (v barvách trikolory jsme všichni společně vytvořili symbol srdce, který nás bude provázet jako náš symbol ve školním roce 2014/2015)
  • celoškolní projekt Halloween spojený se strašidelným dováděním na Ležákovce

Těšíme se na další společné akce a příjemně prožité chvilky. Parlamenťáci


 

Parlamenťáci pro školní rok 2014/2015: