Školní zahrada

Historie vzniku školního parku

  • Součástí praktické školy je rozlehlý pozemek, kdysi park, v němž se dochovalo několik vzrostlých a z botanického hlediska pozoruhodných druhů dřevin, především listnatých stromů
    (např. javor cukrový). Bohužel většina z nich již byla na konci svého vegetačního života a bylo nutné zahradu zrekonstruovat. Jednalo se také o bezpečnost uživatelů.
    Tento záměr vedení školy, tedy vybudování arboreta jako součásti výukové naučné stezky, byl kladně přijat představiteli města Hlinska a následně finančně podpořen z rozpočtu obce. Také díky sponzorům se v roce 2006 otevřela místo arboreta geostezka. Podle studie zahradní architektky byly provedeny terénní úpravy, vysazeny keře, založen březový háj a dovezeny základní kameny. Odborné popisky nerostů nám tehdy dodalo hlinecké gymnázium. Podařilo se zatraktivnit prostředí školy, bylo a je využíváno ostatními školami i veřejností.
  • O vybudovanou geostezku se následně starali žáci a pedagogové praktické školy. Zejména v létě jsme na údržbu zahrady nestačili - plet, tvarovat, prostříhávat…vše bylo nad naše síly! Díky zřizovateli, hlinecké radnici a občanům zapojeným do veřejně prospěšných prací, byla v září 2013 zahrada opět v kondici. Bylo provedeno odborné prořezání keřů a obnoveno původní zakůrování záhonů.
  • " Na jaře roku 2014 byly původní funkce školního parku dále rozšířeny. Díky podniku Lesy ČR jsme získali deset unikátních ptačích a hmyzích budek. Svépomocí jsme vytvořili orientační tabule školního parku a popisky budek. Školní park byl slavnostně otevřen 22. dubna při příležitosti oslav Dne Země.