ŠKOLSKÁ RADA

Pro volební období 01. 10. 2021 – 30. 09. 2024 byli do školské rady zvoleni:


MUDr. Michaela Ročková, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků
Radka Niklová, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků
Monika Zahálková, zástupce pedagogických pracovníků školy
Mgr. Jana Kavalírová, zástupce pedagogických pracovníků školy
Bc. Martin Vtípil, DiS., člen školské rady jmenovaný zřizovatelem
Bc. Věra Sokolová, člen školské rady jmenovaný zřizovatele