Sponzoři

Děkujeme všem sponzorům ve školním roce 2015 / 2016

Poděkování za sponzorský dar paní Ludmile Hudcové a Radku Černému. Ze sponzorského daru jsme nakoupili balíčky k Mikuláši pro naše žáky.

Poděkování paní Ivetě Drahošové za výrobky na vánoční prodej.

Děkujeme všem sponzorům ve školním roce 2014 / 2015

Velké poděkování za benefiční dar ve výši 25.000 Kč, který věnovalo Občanské sdružení PROVAS Hlinsko.

Z této částky byl hrazen školní výlet do Třebíče a nákup nových počítačů pro žáky.

Děkujeme sponzorům, kteří nám věnovali výrobky na vánoční jarmark:
pan Černý, paní Drahošová, paní Jeřábková, paní Trojanová, paní Pavlišová , paní Pešková
žáci a pedagogové ZŠ praktické a speciální v Hlinsku
 

Děkujeme všem sponzorům ve školním roce 2013 / 2014

PŘÍHODA s.r.o., Za Radnicí 476, 539 01 Hlinsko
Pan Zdeněk Příhoda

VESNA HLINSKO
Budovatelů 1211, 539 01 Hlinsko

PROKOPŮV DŮM, s.r.o. HLINSKO
Pan Daniel Cempírek

RESTAV , s.r.o. CHRUDIM
Pan Miroslav Šikl

SONET BULDING, s.r.o. HLINSKO
Pan Jiří Sokol 
Pan Milan Netolický