TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 1.A - třídní učitelka Mgr. Burešová Kristýna

 

 

V této třídě je nástěnka prázdná...