TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 1.A - třídní učitelka Mgr. Burešová Kristýna

15.10.2018   |   Desky s písmeny

Milí rodiče, 
děti si zítra domů přinesou desky na písmenka a arch papíru s písmenky (SsLlMmPpAaÁá).
Prosím vás, abyste jim je natrhali a naskládali do desek podle fotky.
Budeme s dětmi ve škole hledat písmenka, skládat slabiky, později i slova.
Pokaždé když probereme nové písmenko, přinesou si ho děti domů zase na natrhání. Děkuji  vám.

p. uč. Burešová

 

13.10.2018   |   Příprava do školy - čtení, počítání

Milí rodiče, 
prosím vás, abyste s dětmi každý den procvičovali písmenka, nejen čtení, ale i psaní. Děti ve škole píší velká tiskací písmena podle diktátu na mazací tabulky a zkouší i malá tiskací.

Čtení písmen a slabik - děti vám mají prstem postupně ukazovat a číst vám písmena v Živé abecedě. Potom jim ukazujete vy už náhodně na písmena a děti vám říkají, jaké je to písmeno. Tento týden se začneme učit i slabiky (SA, MA, LA, PA, SÁ, MÁ, LÁ, PÁ).
Po přečtení se, prosím, dole u čtení podepište. Děkuji. 

Každý den procvičujte i počítání, zatím počítáme do 4, tento týden už i do 5. Většina dětí to hravě zvládá, někdo potřebuje víc času a hlavně procvičení. 
Děti potřebují upevnit hlavně význam znamének +,-,=, <, >.

Děkuji vám, že svým dětem pomůžete s přípravou do školy. smiley

 

p. uč. Burešová

 

12.10.2018   |   Prvňáčci - pošta a podzim

V pátek 12. 10. jsme se s prvňáčky po velké přestávce vypravili na poštu. Měli jsme tam zamluvených 37 ks novin MF Dnes, protože v nich byly fotky prvňáčků. Cestou jsme si vyzkoušeli všechno, co jsme se učili v prvouce - chůzi po pravé straně chodníku ve dvojicích, bezpečné přecházení, 2 dvojice si oblékly reflexní vesty, ukazovali jsme si dopravní značky, poznávali jsme stromy apod. Na poště jsme slušně pozdravili, snažili jsme se chovat tiše, abychom nerušili ostatní návštěvníky pošty a Karolínka pak za celou třídu krásně nahlas řekla paní u přepážky, co si přejeme. Zaplatili jsme, dostali jsme kromě novin i bonbónky a samolepky a vydali jsme se zpátky do školy. A protože bylo nádherně a děti nemohly odolat šustění listí pod nohami, před školou se ještě vyřádily v hromadách barevného listí a nasbíraly si jich spoustu domů. Užili jsme si pěkné dopoledne. :-)

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Prvňáčci - pošta a podzim

8.10.2018   |   Papírové P prvňáčků

Dnes jsme se naučili již čtvrté písmenko - P. Čekala nás další pohádka, tentokrát o Pepe a Pépé, kteří si pověsili čepice na strom... 
Po pohádce, která nám ukázala tvary písmene P, jsme si zkusili najít v novinách písmena P. Potom si děti mohly noviny natrhat a poskládat si z nich velké tiskací P a malé tiskací p. 

V matematice jsme se učili psát 4. Počítali jsme a porovnávali jsme do 4. Učíme se znát a používat znaménka + - = < > . 

V prvouce jsme se učili o bezpečné cestě do školy - semafory, přecházení, chůze po silnici bez chodníku, reflexní prvky na oblečení apod. 
Dnes jsme se bavili o podzimu. Děti říkaly, co se jim vybaví, když se řekne podzim. Já jsem jim na tabuli podle jejich odpovědí malovala podzimní obrázek. Měli jsme na něm: padající barevné listí na cestě a pod stromem, vlaštovky na drátech, dozrávající jablíčka a hrušky, teplejší oblečení, děti, které jdou do školy, vítr, mraky a déšť, krmelec, kaštany, šišky, výlov rybníka... Děti si vzpomněly na všechno důležité, dokonce i na mlhu a jinovatku. To se nám hodilo k dalšímu úkolu. V učebnici jsme se seznámili se značkami počasí. Děti vám třeba dají hádanku, co která značka znamená. :-)  Z prvouky mají děti i domácí úkol na pátek - dobarvit v učebnici obrázky, které patří k podzimu. 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Papírové P prvňáčků

1.10.2018   |   Prvňáčkové - čočkové L

Dnes jsme se učili další písmenko L. Přečetli jsme si další pohádku o čápovi, který si nechal ušít vysoké boty, které vypadali jako "L". Děti si potom vyzkoušely písmenka z čočky, někdo vyzkoušel malé a velké tiskací L, někdo vyzkoušel i psací L, někdo vyrovnal z čočky i S. Dětem se skládání z čočky líbilo, tak si vyzkoušely i obrázky, jejichž název začíná na L nebo S.

Pohádku o čápovi jsme využili i v matematice, kde nás čekala znaménka <  > =. Čáp a jeho otevřený zobák nám pomohl tato znaménka pochopit. 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Prvňáčkové - čočkové L

1.10.2018   |   Sada fotografií prvňáčka

V polovině září jsme se fotili do novin. Dnes nám byly doručeny sady fotografií dětí. V sadě najdete různé velikosti fotek a také jednu velkou společnou, která (sice trochu menší) vyjde v novinách. Děti vám tuto sadu přinesou v úterý 2.10. Prohlédněte si ji a pokud si ji budete chtít ponechat, pošlete mi po dětech 250 Kč. Pokud sadu nebudete chtít, pošlete mi ji zpátky s celým obsahem do školy. Děkuji vám.

p. uč. Burešová

 

27.9.2018   |   Kurz lyžování a snowboardingu

Do 15.10. 2018 mají rodiče možnost přihlásit svoje děti, které chodí do 1. - 5. třídy na kurz lyžování nebo snowboardingu. Kurz bude organizovaný organizací Ski Fanatic ve Ski areálu Hlinsko. Kurzy se skládají z pěti lekcí a uskuteční se v zimním období (leden - březen) pravidelně každý pátek.

 

  plakát

25.9.2018   |   Prvňáčkové - první písmeno S

V úterý 25. září 2018 jsme se s prvňáčky učili jak vypadá písmenko S. Přečetli jsme si pohádku o tom Jak sysel Sváťa cvičil hady, ve které jsme se postupně dozvěděli, jak vypadá písmenko S. Rozlosovali jsme se do skupinek, které dostaly velký arch papíru, na který si písmenko S mohli všichni vyzkoušet nejen napsat, ale i vytvořít z knoflíků, z alobalu, z mušliček nebo provázků a drátků. Zahráli jsme si i hru, ve které mají děti zavřené oči a dělají, že spí. Pokud slyší slovo, které začíná na S, tak se probudí. zkoušeli jsme i slova se S na konci a protože to byla pro děti hračka, zkusili jsme i S kdekoli ve slově. V učebnici jsme hledali patníkyse S, které označil pejsek Flíček. První písmenko jsme zvládli na jedničku, za to musím děti pochválit. Jen se ještě potřebujeme naučit dávat pozor, pořád nebreptat a sledovat, co máme dělat. Je to den ode dne lepší, ale ještě máme co zlepšovat. :-) 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Prvňáčkové - první písmeno S

24.9.2018   |   Zapadlé dveře

Milí rodiče, 
dnes jsme měli velký zážitek. Děti si zabouchly dveře do třídy a bohužel zapadla záklapka a dveře nešly otevřít.
Já jsem si nejdřív myslela, že mi drží kliku, ale v zápětí mi došlo, že jsou dveře zapadnuté. 
Snažily jsme se s paními učitelkami na děti přes dveře volat a uklidňovat je. Pan školník byl během chvilky u třídy, dvěře vysadil a opravil. Některé děti už měly slzičky v očích, ale uklidnila jsem je a vysvětlili jsme si, co se přihodilo a jak se mají zachovat, kdyby se to stalo ještě někdy znovu. 
Doufám, že bude tento zážitek nejen ojedinělý, ale i pro děti poučný, jak se zachovat v takovýchto situacích.  


 

p. uč. Burešová

 

7.9.2018   |   Šachůrkova dobrodružství

V MFC připravil šachový oddíl pro děti příjemné dopoledne. Děti plnily jednoduché úkoly, které se týkaly šachů a za správnou odpověď dostávaly dílky puzzle. Pokud splnily všech devět úkolů, z dílků si sestavily puzzle s obrázkem. Děti, které nechtěly soutěžit, si mohly vybarvovat šachový náramek s koníkem, hrát si s velkými šachy nebo skládat obří puzzle. Všichni pak při odchodu dostaly medový perníček. 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Šachůrkova dobrodružství

6.9.2018   |   Noví prvňáčci - Rybičky

V pondělí 3. září začali chodit na naší školu noví žáčci. Jejich třídu pod jménem Rybičky bude učit paní učitelka Kristýna Burešová.
Děti ve vestibulu vítali deváťáci a ukazovali jim, kterým směrem je jejich třída a kde se nachází šatna. 
Děti a jejich rodiče ve škole přivítal pan starosta Miroslav Krčil, vedoucí odboru školství pan Martin Vtípil a pan ředitel Tomáš Louda.
Všichni jim popřáli hodně štěstí a pevné nervy a trpělivost rodičům. 
Po přivítání se děti chodily představit a paní učitelka se jich ptala, co je baví, co dělají nejradši. Většina dětí odpovídala, že rády plavou, jezdí na kole, objevil se tam i domácí kutil či malířky.
Pro děti bylo připravené školní oranžové tričko s rybičkou a jejich jménem a nechyběly jejich první učebnice a další dárečky.
Hned v úterý se děti seznámily nejen mezi s sebou, ale i se svými patrony - s deváťaky. Každý prvňáček si vybral nějakého deváťaka, který má za úkol usnadnit prvňáčkovi jeho první školní rok a seznámit ho se školou a jejím chodem. Deváťáci proto začali nejen seznámením, ale i s prohlídkou celé školy. Prvňáčci tak viděli hudebnu, počítačovou učebnu, jazykovou učebnu, tělocvičnu atd.

Ve čtvrtek si děti vyzkoušely síť přátelství. Házely a podávaly si mezi sebou klubíčko provázku a postupně se jím navzájem propojili. Síť se jim moc povedla, podívejte se na fotky. 
Určitě se z nás všech stanou brzy kamarádi a budeme dobrá parta. :-)

 

 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Noví prvňáčci - Rybičky

3.9.2018   |   Zahájení školního roku 2018/2019

Milí rodiče,
první školní den se nám blíží. Těším se na děti i na vás. Všichni jsou v pondělí 3. září vítáni. Je to přeci jen důležitý den vašich dětí. smiley
Škola bude od 7:40 hodin otevřena, můžete si dát již věci do šatny v přízemí školy (na chodbě u tělocvičny, na dveřích je obrázek s nápisem Rybičky).
Do třídy můžete jít i s dětmi v botech (děti pouze první školní den, pak už v bačkůrkách). 
Děti ať si přinesou aktovku, musí se mi svými taškami pochlubit a ponesou si v ní domů svoje první učebnice. wink

Pokud máte již připravené věci na tělocvik v igelitové tašce a výtvarnou výchovu v kufříku, klidně je přineste také. Jen ještě zkontrolujte, zda máte vše podepsané jménem dítěte.

A kdo ještě neplatil za pracovní učebnice a tričko (1000 Kč), tak budu také ráda, když se nám to podaří do konce týdne ( do 7.9.) vybrat. Děkuji vám předem. 

Dětem přeji, aby se na svůj první školní den hezky vyspinkaly a těšily se do školy a vám rodičům pevné nervy a úsměv na tváři. smiley

S pozdravem Kristýna Burešová

 

VÝUKA - 3. 9. – 7. 9. bude vyučování 2 hodiny (do 9:40 hodin)

              od 10. 9. – 14. 9. bude vyučování 3 hodiny (do 10:45 hodin)

              od 17. 9. dle rozvrhu (do 11:40 hodin)

p. uč. Burešová