TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 1.A - třídní učitelka Mgr. Burešová Kristýna

4.12.2018   |   První dopis prvňáčků

V úterý jsme se naučili další písmenko "T" a rozhodli jsme se, že napíšeme první dopis maminkám. Podívejte se, jak se nám to povedlo. :-)

p. uč. Burešová

 

  FOTKY První dopis prvňáčků

30.11.2018   |   Poděkování

Děkuji všem maminkám, které nám přinesly cukroví a sladkosti na Vánoční těšení. 😉 

p. uč. Burešová

 

23.11.2018   |   Plavecký výcvik prvňáčků

V pátek 23. listopadu jsme šli na naší 1. lekci plavání. Děti byly ještě ve škole poučeni o tom, jak se mají bezpečně chovat, co mohou a co nemohou během výcviku dělat. Pak už jsme se vydali do bazénu. Po převlečení a vysprchování se s dětmi v bazénu přivítaly paní plavčice a poučily je o bezpečnosti během výcviku. Pak už se šly děti předvést, jak umí plavat, popř. jen vlezly do vody. Plavčice si je podle zdatnosti rozdělily do tří skupin. Všechny děti, ať už plavci nebo neplavci, musely mít po celou dobu plavání plavecký pásek, který je nadnáší. Děti si po 45 minutách daly desetiminutovou přestávku na odpočinek v ohřívací místnosti. Zahrály si hru "Hádejte zvíře" a šly znovu trénovat plavání. Všichni si výcvik užili. Velká pochvala patří  všem dětem, které se poprvé odvážily položit samy na vodu, nebo se poprvé potopily, nebo poprvé plavaly. Jsou to šikulky. Škoda, že 5 dětí bylo nemocných a 6 dětí neplavalo z důvodu nachlazení, snad už budou příště fit. smiley

PS: Velice mě mrzí, že se některé děti nechovaly podle pravidel a poničily plavecké věci a roztrhaly časopisy. Některé děti zase neposlouchaly dospělé a dělaly si, co chtěly. Zbytečně pak dochází ke konfliktům. indecisionDoufám, že příště už nebudeme muset nic takového řešit a že se všichni budou chovat slušně. 

 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Plavecký výcvik prvňáčků

19.11.2018   |   Plavecký výcvik

V pátek 23.11. zahajujeme plavecký výcvik. 

Termíny: pátek  23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., 11.1., 18.1., 25.1., 15.2. (náhradní termín za 4. 1., kdy je ředitelské volno, budu řešit)

Cena: 350 Kč, platit se bude až po skončení výcviku

  •     pokud se dítě nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit, doložte potvrzení lékaře
  •     pokud se dítě zúčastní 4 a méně lekcí platí polovinu ceny
  •     3 dny před zahájením kurzu vám děti přinesou na vyplnění Potvrzení o zdravotní způsobilosti
  •     pokud děti nebudou plavat (např. po nemoci), ale půjdou s námi, musí si s sebou vzít kraťasy, tričko na převlečení

S sebou: plavky, ručník, mýdlo, holčičky hřeben
Ze školy budeme odcházet vždy v 9:30 hodin, učit se budeme vždy 1. hodinu ČJ, část 2. hodiny M a část svačina.
V úterý budeme mít místo hodiny TV český jazyk a ve čtvrtek místo TV prvouku.

 

p. uč. Burešová

 

6.11.2018   |   3. místo ve Zlatém hlásku

V úterý 6. listopadu proběhlo školní kolo pěvecké soutěže Zlatý hlásek. V soutěži si zazpívaly i dvě naše prvňačky - Vaneska a Sárinka. Bohužel Josífek onemocněl, takže si zazpívat nemohl. Vaneska si vyzpívala písničkou Červený šátečku 3. místo. Gratuluji oběma, za krásné písničky i odvahu zazpívat do mikrofonu před publikem. 

 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Zlatý hlásek

31.10.2018   |   Halloween u Rybiček

Dnešní den měly děti naplánovanou oslavu Halloweenu v družině. Protože se na to ale už moc těšily, převlékla se většina do kostýmů hned ráno. A tak jsme se učili jako duchové, čarodějky a čarodějové a jiné strašidelné bytosti. Strašidelný doktor Krvina nám přinesl u pár dobrých a sladkých "prstíků". V českém jazyce jsme si vyzkoušeli napsat slovo HALLOWEEN, psali jsme slabiky do pavoučků, duchů a dýně. V matematice jsme si pro změnu zkusili počítat čarodějnice, havrany, pavoučky, dýních. Vzali jsme si také obrázky a vymýšleli různé slovní úlohy o zvířátkách, zelenině apod. O výtvarné výchově jsme si vystříhali dýně a nakreslili strašidelný hrad. Užili jsme si hezké dopoledne a děti čekala ještě velká zábava v družině. :-)

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Halloween u Rybiček

24.10.2018   |   Prvňáčci a lípa republiky

Ve středu 24.10. u nás ve škole probíhal tematický den k 100. výročí vzniku Československa. Děti ode mě hned ráno dostaly trikoloru na oslavu ČSR.
Na první 2 hodiny si Lesy ČR pro děti připravily 7 stanovišť, na kterých plnily různé úkoly, dozvídaly se zajímavosti o myslivosti, semenářství, stromech, zvířatech, práci v lese apod. Děti si vyrobily dřevěný magnetek ve tvaru zvířete, vyzkoušely si řezání ruční pilkou, skládaly dřevěná puzzle se stromy či zvířecími rodinkami, dozvěděly se, jak se sází stromečky, těžkaly si jelení paroží. Po svačině se celá škola přemístila do tělocvičny. Tam na nás čekal pan ředitel Louda, který všechny přivítal a předal slovo panu Martinu Vtípilovi (vedoucí odboru školství). Ten mimo jiné dětem řekl, že se zúčastní dost významné události, o které budou třeba jednou vyprávět svým dětem nebo vnoučatům: " Já jsem byl tenkrát u toho, když se u Ležákovky sázela Lípa republiky, tehdy foukal vítr a pršelo…“  Poté promluvil pan Kindl, který přivezl naši lípu a vysvětlil dětem, jak se lípa sází, co je to za druh lípy a proč byla zvolena zrovna tato 2,5 m lípa. Popřál, aby nám lípa pěkně rostla a dělala radost i dalším generacím. Pak už si slovo vzala paní učitelka Pažitná, která dětem povyprávěla o dvou lípách republiky, které už v Hlinsku jsou - jedna nad stadionem od roku 1918 a jedna v parku u Kary od roku 1998. Pak jsme všichni poděkovali všem z Lesů ČR za moc fajn dopoledne. 
Pak jsme se všichni přesunuli ven před školu, kde proběhlo slavnostní zasazení Lípy republiky. Na závěr zazněla česká státní hymna a potlesk nové lípě před školou. 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Prvňáčci a lípa republiky

18.10.2018   |   Den prvňáčků s deváťáky

Ve čtvrtek 19.10. si pro nás připravili naši patroni deváťáci celodopolední výlet na Rataje. Sluníčko nám svítilo, všude bylo barevné listí a tak první úkoly, které děti dostaly se týkaly právě stromů. Měly za úkol najít a utíkat ke smrku, borovici, lípě, javoru apod. Vždy ještě devátákům řekly, co se o těchto stromech naučily v prvouce. Dalším úkolem bylo přečíst písmenka, která už umí na informační tabuli na Ratajích. Cestou se děi nasvačily, vyfotily jsme se a vyrazili do lesa. Tam si každý našel místečko, které se mu líbilo a začali plnit další úkol. S deváťáky stavěli domečky pro myšičky, které jim deváťáci vyrobili z ořechových skořápek. Domečky byly opravdu nádherné. Každý byl úplně jiný a všechny velice nápadité a do detailu "vychytané". 
Všichni se se svými domečky a myškami vyfotili a pak už dostali na zahřátí další úkol - utíkat až k lavičkám na sluníčko. Deváťáci ještě nasbírali trochu klestí na zátop a už jsme se vraceli zpátky ke škole (odloučené pracoviště Poličská). Tam už nás se zapáleným ohýnkem vítala paní učitelka Ročňáková. Deváťáci pomohli opéct prvňáčkům buřtíky nebo chleba, děti si na nich pochutnaly, pohráli si na zahradě a pak už jsme šli do školy. Měli jsme krásné dopoledne a všichni si to určitě moc užili. :-)

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Den prvňáčků s deváťáky

15.10.2018   |   Desky s písmeny

Milí rodiče, 
děti si zítra domů přinesou desky na písmenka a arch papíru s písmenky (SsLlMmPpAaÁá).
Prosím vás, abyste jim je natrhali a naskládali do desek podle fotky.
Budeme s dětmi ve škole hledat písmenka, skládat slabiky, později i slova.
Pokaždé když probereme nové písmenko, přinesou si ho děti domů zase na natrhání. Děkuji  vám.

p. uč. Burešová

 

13.10.2018   |   Příprava do školy - čtení, počítání

Milí rodiče, 
prosím vás, abyste s dětmi každý den procvičovali písmenka, nejen čtení, ale i psaní. Děti ve škole píší velká tiskací písmena podle diktátu na mazací tabulky a zkouší i malá tiskací.

Čtení písmen a slabik - děti vám mají prstem postupně ukazovat a číst vám písmena v Živé abecedě. Potom jim ukazujete vy už náhodně na písmena a děti vám říkají, jaké je to písmeno. Tento týden se začneme učit i slabiky (SA, MA, LA, PA, SÁ, MÁ, LÁ, PÁ).
Po přečtení se, prosím, dole u čtení podepište. Děkuji. 

Každý den procvičujte i počítání, zatím počítáme do 4, tento týden už i do 5. Většina dětí to hravě zvládá, někdo potřebuje víc času a hlavně procvičení. 
Děti potřebují upevnit hlavně význam znamének +,-,=, <, >.

Děkuji vám, že svým dětem pomůžete s přípravou do školy. smiley

 

p. uč. Burešová

 

12.10.2018   |   Prvňáčci - pošta a podzim

V pátek 12. 10. jsme se s prvňáčky po velké přestávce vypravili na poštu. Měli jsme tam zamluvených 37 ks novin MF Dnes, protože v nich byly fotky prvňáčků. Cestou jsme si vyzkoušeli všechno, co jsme se učili v prvouce - chůzi po pravé straně chodníku ve dvojicích, bezpečné přecházení, 2 dvojice si oblékly reflexní vesty, ukazovali jsme si dopravní značky, poznávali jsme stromy apod. Na poště jsme slušně pozdravili, snažili jsme se chovat tiše, abychom nerušili ostatní návštěvníky pošty a Karolínka pak za celou třídu krásně nahlas řekla paní u přepážky, co si přejeme. Zaplatili jsme, dostali jsme kromě novin i bonbónky a samolepky a vydali jsme se zpátky do školy. A protože bylo nádherně a děti nemohly odolat šustění listí pod nohami, před školou se ještě vyřádily v hromadách barevného listí a nasbíraly si jich spoustu domů. Užili jsme si pěkné dopoledne. :-)

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Prvňáčci - pošta a podzim

8.10.2018   |   Papírové P prvňáčků

Dnes jsme se naučili již čtvrté písmenko - P. Čekala nás další pohádka, tentokrát o Pepe a Pépé, kteří si pověsili čepice na strom... 
Po pohádce, která nám ukázala tvary písmene P, jsme si zkusili najít v novinách písmena P. Potom si děti mohly noviny natrhat a poskládat si z nich velké tiskací P a malé tiskací p. 

V matematice jsme se učili psát 4. Počítali jsme a porovnávali jsme do 4. Učíme se znát a používat znaménka + - = < > . 

V prvouce jsme se učili o bezpečné cestě do školy - semafory, přecházení, chůze po silnici bez chodníku, reflexní prvky na oblečení apod. 
Dnes jsme se bavili o podzimu. Děti říkaly, co se jim vybaví, když se řekne podzim. Já jsem jim na tabuli podle jejich odpovědí malovala podzimní obrázek. Měli jsme na něm: padající barevné listí na cestě a pod stromem, vlaštovky na drátech, dozrávající jablíčka a hrušky, teplejší oblečení, děti, které jdou do školy, vítr, mraky a déšť, krmelec, kaštany, šišky, výlov rybníka... Děti si vzpomněly na všechno důležité, dokonce i na mlhu a jinovatku. To se nám hodilo k dalšímu úkolu. V učebnici jsme se seznámili se značkami počasí. Děti vám třeba dají hádanku, co která značka znamená. :-)  Z prvouky mají děti i domácí úkol na pátek - dobarvit v učebnici obrázky, které patří k podzimu. 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Papírové P prvňáčků

1.10.2018   |   Prvňáčkové - čočkové L

Dnes jsme se učili další písmenko L. Přečetli jsme si další pohádku o čápovi, který si nechal ušít vysoké boty, které vypadali jako "L". Děti si potom vyzkoušely písmenka z čočky, někdo vyzkoušel malé a velké tiskací L, někdo vyzkoušel i psací L, někdo vyrovnal z čočky i S. Dětem se skládání z čočky líbilo, tak si vyzkoušely i obrázky, jejichž název začíná na L nebo S.

Pohádku o čápovi jsme využili i v matematice, kde nás čekala znaménka <  > =. Čáp a jeho otevřený zobák nám pomohl tato znaménka pochopit. 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Prvňáčkové - čočkové L

25.9.2018   |   Prvňáčkové - první písmeno S

V úterý 25. září 2018 jsme se s prvňáčky učili jak vypadá písmenko S. Přečetli jsme si pohádku o tom Jak sysel Sváťa cvičil hady, ve které jsme se postupně dozvěděli, jak vypadá písmenko S. Rozlosovali jsme se do skupinek, které dostaly velký arch papíru, na který si písmenko S mohli všichni vyzkoušet nejen napsat, ale i vytvořít z knoflíků, z alobalu, z mušliček nebo provázků a drátků. Zahráli jsme si i hru, ve které mají děti zavřené oči a dělají, že spí. Pokud slyší slovo, které začíná na S, tak se probudí. zkoušeli jsme i slova se S na konci a protože to byla pro děti hračka, zkusili jsme i S kdekoli ve slově. V učebnici jsme hledali patníkyse S, které označil pejsek Flíček. První písmenko jsme zvládli na jedničku, za to musím děti pochválit. Jen se ještě potřebujeme naučit dávat pozor, pořád nebreptat a sledovat, co máme dělat. Je to den ode dne lepší, ale ještě máme co zlepšovat. :-) 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Prvňáčkové - první písmeno S

24.9.2018   |   Zapadlé dveře

Milí rodiče, 
dnes jsme měli velký zážitek. Děti si zabouchly dveře do třídy a bohužel zapadla záklapka a dveře nešly otevřít.
Já jsem si nejdřív myslela, že mi drží kliku, ale v zápětí mi došlo, že jsou dveře zapadnuté. 
Snažily jsme se s paními učitelkami na děti přes dveře volat a uklidňovat je. Pan školník byl během chvilky u třídy, dvěře vysadil a opravil. Některé děti už měly slzičky v očích, ale uklidnila jsem je a vysvětlili jsme si, co se přihodilo a jak se mají zachovat, kdyby se to stalo ještě někdy znovu. 
Doufám, že bude tento zážitek nejen ojedinělý, ale i pro děti poučný, jak se zachovat v takovýchto situacích.  


 

p. uč. Burešová

 

7.9.2018   |   Šachůrkova dobrodružství

V MFC připravil šachový oddíl pro děti příjemné dopoledne. Děti plnily jednoduché úkoly, které se týkaly šachů a za správnou odpověď dostávaly dílky puzzle. Pokud splnily všech devět úkolů, z dílků si sestavily puzzle s obrázkem. Děti, které nechtěly soutěžit, si mohly vybarvovat šachový náramek s koníkem, hrát si s velkými šachy nebo skládat obří puzzle. Všichni pak při odchodu dostaly medový perníček. 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Šachůrkova dobrodružství

6.9.2018   |   Noví prvňáčci - Rybičky

V pondělí 3. září začali chodit na naší školu noví žáčci. Jejich třídu pod jménem Rybičky bude učit paní učitelka Kristýna Burešová.
Děti ve vestibulu vítali deváťáci a ukazovali jim, kterým směrem je jejich třída a kde se nachází šatna. 
Děti a jejich rodiče ve škole přivítal pan starosta Miroslav Krčil, vedoucí odboru školství pan Martin Vtípil a pan ředitel Tomáš Louda.
Všichni jim popřáli hodně štěstí a pevné nervy a trpělivost rodičům. 
Po přivítání se děti chodily představit a paní učitelka se jich ptala, co je baví, co dělají nejradši. Většina dětí odpovídala, že rády plavou, jezdí na kole, objevil se tam i domácí kutil či malířky.
Pro děti bylo připravené školní oranžové tričko s rybičkou a jejich jménem a nechyběly jejich první učebnice a další dárečky.
Hned v úterý se děti seznámily nejen mezi s sebou, ale i se svými patrony - s deváťaky. Každý prvňáček si vybral nějakého deváťaka, který má za úkol usnadnit prvňáčkovi jeho první školní rok a seznámit ho se školou a jejím chodem. Deváťáci proto začali nejen seznámením, ale i s prohlídkou celé školy. Prvňáčci tak viděli hudebnu, počítačovou učebnu, jazykovou učebnu, tělocvičnu atd.

Ve čtvrtek si děti vyzkoušely síť přátelství. Házely a podávaly si mezi sebou klubíčko provázku a postupně se jím navzájem propojili. Síť se jim moc povedla, podívejte se na fotky. 
Určitě se z nás všech stanou brzy kamarádi a budeme dobrá parta. :-)

 

 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Noví prvňáčci - Rybičky

3.9.2018   |   Zahájení školního roku 2018/2019

Milí rodiče,
první školní den se nám blíží. Těším se na děti i na vás. Všichni jsou v pondělí 3. září vítáni. Je to přeci jen důležitý den vašich dětí. smiley
Škola bude od 7:40 hodin otevřena, můžete si dát již věci do šatny v přízemí školy (na chodbě u tělocvičny, na dveřích je obrázek s nápisem Rybičky).
Do třídy můžete jít i s dětmi v botech (děti pouze první školní den, pak už v bačkůrkách). 
Děti ať si přinesou aktovku, musí se mi svými taškami pochlubit a ponesou si v ní domů svoje první učebnice. wink

Pokud máte již připravené věci na tělocvik v igelitové tašce a výtvarnou výchovu v kufříku, klidně je přineste také. Jen ještě zkontrolujte, zda máte vše podepsané jménem dítěte.

A kdo ještě neplatil za pracovní učebnice a tričko (1000 Kč), tak budu také ráda, když se nám to podaří do konce týdne ( do 7.9.) vybrat. Děkuji vám předem. 

Dětem přeji, aby se na svůj první školní den hezky vyspinkaly a těšily se do školy a vám rodičům pevné nervy a úsměv na tváři. smiley

S pozdravem Kristýna Burešová

 

VÝUKA - 3. 9. – 7. 9. bude vyučování 2 hodiny (do 9:40 hodin)

              od 10. 9. – 14. 9. bude vyučování 3 hodiny (do 10:45 hodin)

              od 17. 9. dle rozvrhu (do 11:40 hodin)

p. uč. Burešová