TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 1.A - třídní učitelka Mgr. Chaloupková Dana

24.10.2020   |   ROZVRHY BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY OD 2. 11. 2020

Milí žáci,  pokud bude škola i po podzimních prázdninách uzavřena, budete  se od 2.11. 2020 učit podle nových rozvrhů pro distanční výuku. V rozvrhu máte vyznačeny hodiny, ve kterých bude probíhat online výuka daného předmětu. Budete se přihlašet
p. řed. Louda

23.10.2020   |   učivo na pátek 23. 10. 2020

Ahoj sovičky, vážení rodiče, od pondělí 26. 10. do 30. 10 budou podzimní prázdniny. Protože budeme muset stále procvičovat, malinko úkolů pošlu v neděli navečer. Vzhledem k situaci nemůžeme týden nic nedělat. Dnes budeme potřebovat pouze živou abecedu a prvouku. ŽIVÁ
p. uč. Chaloupková

22.10.2020   |   učivo na čtvrtek 22.10.2020

Zdravím sovičky, Tak máme za sebou první videohovor. Snad to všichni zvládneme. A nyní k učivu - jak se vám dařilo při čtení slabik? Zvládly jste to? Já věřím, že ano. Jste šikulky. Na dnešní den budeme potřebovat živou abecedu a matematiku. ŽIVÁ
p. uč. Chaloupková

21.10.2020   |   učivo na středu 21,10,2020

Ahoj sovičky, dobrý den vážení rodiče,  Děkuji Vám za trpělivost, s jakou pomáháte dětem při plnění úkolů. Děti by to ještě sami nezvládly. Pokud by se vyskytl nějaký problém, klidně mě kontaktujte. Dnes v 17.00 hodinbychom se měli vidět, pokud se nám
p. uč. Chaloupková

20.10.2020   |   učivo na úterý 20.10.2020

Ahoj moje sovičky, dneska budeme pracovat pouze s živou abecedou, ve které budeme trénovat uvolňovací cviky a matematikou. ŽIVÁ ABECEDA Opět si nejprve zopakuj všechna písmenka, která už známe a nezapomeň na A. Z těchto písmen vyber jenom ty, která jsme se učili: S      
p. uč. Chaloupková

19.10.2020   |   učivo na pondělí 19.10.2020

Zdravím všechny sovičky, na dnešní den budeme potřebovat živou abecedu, matematiku a prvouku. ŽIVÁ ABECEDA Nejprve si zopakuj tiskací i psací písmena – S s, L l, M m, P p. Nahlas čti na straně 46. Pokud neuděláš žádnou chybu, budeš pokračovat na straně
p. uč. Chaloupková

17.10.2020   |   Prosíme, přihlaste se do Učebny Google Classroom

Milí rodiče,  v následujícím týdnu bude probíhat distanční výuka i nadále přes Třídní nástěnky.  Pokud by ale nastala situace, že budeme muset i po 2. listopadu nadále vyučovat distančně, přejdeme na Učebnu Google Classroom. Je tedy potřeba se s tímto
p. uč. Chaloupková

16.10.2020   |   učivo na pátek 16.10.2020

Ahoj sovičky, dnes budeme jenom číst a psát. Už umíme psát číslici 1. O to bude úkol jednodušší. Čtení, psaní Zopakuj si všechna probraná písmenka tiskací i jejich psací tvary – S s, L l, M m, P p. V těchto slovech vyznač
p. uč. Chaloupková

15.10.2020   |   DŮLEŽITÉ INFORMACE pro rodiče - forma on-line výuky Google Classroom

Vážení rodiče, vzhledem k nastalé situaci bychom velmi rádi začali využívat i další dostupné formy on-line výuky – kromě doposud realizované distanční výuky prostřednictvím Třídních nástěnek zřízených na webových
p. uč. Chaloupková

14.10.2020   |   úkoly na čtvrtek 15.10.2020

Ahoj sovičky, dobrý den rodiče, začíná první den distanční výuky. Vy, ani já to nebudeme mít jednoduché. Budeme pracovat hlavně se čtením, psaním a matematikou. Protože je to pro vás nová situace, začneme pozvolna. Čtení, psaní V živé
p. uč. Chaloupková

13.10.2020   |   USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - DISTANČNÍ VÝUKA

Usnesením vlády České republiky se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020. Všechny třídy 1. a 2. stupně přecházejí na distanční výuku. Sledujte
p. uč. Chaloupková

9.9.2020   |   AKTUÁLNÍ INFORMACE

Na základě zhoršené epidemiologické situace vyhlásilo MZd povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov, tedy i škol. Od čtvrtka 10. 9. 2020 budou žáci povinně nosit roušky ve společných prostorách, ve třídách ne.
p. řed. Louda

3.9.2020   |   INFORMACE PRO ŽÁKY 

INFORMACE PRO ŽÁKY PO VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY (nejpozději při opouštění šatny): použij dezinfekci na ruce (ve stojanových dávkovačích u vstupů do budovy školy je umístěna alkoholová dezinfekce Anti-COVID);  v nástěnných dávkovačích
p. řed. Louda

3.9.2020   |   IINFORMACE PRO RODIČE A DALŠÍ NÁVŠTĚVY ŠKOLY

DO ŠKOLY VSTUPUJTE POUZE SE ZAKRYTÝMI ÚSTY A NOSEM OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY!!! PROSÍME VÁS, ABYSTE CO MOŽNÁ NEJVÍCE OMEZILI VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY. POKUD BUDE NEZBYTNĚ NUTNÉ ŠKOLU NAVŠTÍVIT OSOBNĚ, JE TŘEBA OHLÁSIT SVOJI NÁVŠTĚVU NEJPRVE V KANCELÁŘI
p. řed. Louda

1.9.2020   |   PRVŇÁČCI - INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Vážení rodiče, v úterý 01. 09. 2020 stráví vaše děti první den ve škole. Vzhledem k tomu, že byly vaše děti ochuzeny o zápis, bude jim první den ve škole umožněno zažít pobyt ve škole společně s vámi. Vzhledem k tomu, že tak
p. řed. Louda

1.9.2020   |   PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN (1. 9. 2020)

První den školního roku 2020/2021 bude vyučování ukončeno po 2. vyučovací hodině, tedy v 9.40 hodin. V rámci prvního dne budou třídními učiteli řešeny veškeré třídnické záležitosti a žákům budou rozdány učebnic a sešity.
p. řed. Louda

1.9.2020   |   PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

V úterý dne 01. 09. 2020 bude provoz školní družiny v čase od 07:00 do 12:00 hodin. V tomto čase je možné vyplnit přihlášky do školní družiny a vyřešit případné dotazy přímo s vychovatelkami školní družiny. Vzhledem
p. řed. Louda

1.9.2020   |   HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA

Vážení rodiče, milí žáci, v letošním školním roce svou činnost zahájí naše škola v plném rozsahu  01. 09. 2020 v 8 hodin. Prosíme zákonné zástupce našich žáků a další návštěvy
p. řed. Louda