TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 2.A - třídní učitelka Mgr. Burešová Kristýna

8.10.2019   |   Tělesná výchova

Milí rodiče, 

s dětmi jsme se dnes dohodli, že do 8. října budou umět kotoul vpřed a skákat přes švihadlo.Budeme spolu trénovat při tělocviku, mohou si švihadlo  brát  domů, nebo mohou zkoušet venku s družinou.

Děkuji, že s tím dětem pomůžete. 

p. uč. Burešová

 

3.9.2019   |   Třídní schůzka

Třídní schůzka rodičů proběhne 10. září 2019 od 17:00 hodin.
Potřebuji vaše podpisy, že jste se seznámili se Školním řádem, Pravidly pro hodnocení výsledku vzdělávání a chování žáků. 
Pokud se nemůžete třídní schůzky zúčastnit, stavte se za mnou ve škole kdykoli před vyučováním nebo hned po jeho ukončení a já vám dám výše zmíněné podepsat. :-)
Děkuji vám.

 

p. uč. Burešová

 

28.8.2019   |   Nový školní rok

Milí rodiče, 

prázdniny utekly jako voda a nás čeká 2. třída. Už se všichni známe, víme jaká pravidla ve třídě platí, jak se máme chovat a tak nám učení půjde jak po másle. Přeji vám pevné nervy, úsměv na tváři a spokojené děti, které budou rády chodit do školy (budu se o to snažit a ony jistě taky). Prosím vás i během 2. třídy o kontrolu dětí při učení a při přípravě do školy. Děti jsou sice samostatnější, než když byly prvňáčci, ale váš dohled a pomoc budou jistě ještě potřebovat. Velice vám děkuji, že se svým dětem věnujete a že funguje skvělá spolupráce s vámi.

V pondělí 2. září by děti měly být ve tříde nejpozději v 7:50 hodin. Děti si přinesou přezůvky, aktovku na učebnice a penál. Šatnu máme stejnou jako vloni. 
Ve třídě si od 8 hodin popovídáme o svých zážitcích z prázdnin. Budeme si také znovu připomínat školní řád, pravidla bezpečnosti apod. První školní den ukončíme v 9:40 hodin.
Školní družina bude 2. září otevřena od 7:00 do 12:00 hodin.

II.A - rozvrh hodin 
V době oběda (úterý, středa - 4.hodina) jsou děti pod dohledem paní vychovatelky z družiny, na oběd chodí všichni s ní. Pokud někdo není přihlášen na obědy do školní jídelny, přinese si s sebou větší svačinu. Doporučuji dítě přihlásit do ŠJ alespoň na tyto 2 dny.

přihláška do školní družiny

 

p. uč. Burešová