TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 2.A - třídní učitelka Mgr. Chmelařová Jaroslava

24.10.2020   |   ROZVRHY BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY OD 2. 11. 2020

Milí žáci,  pokud bude škola i po podzimních prázdninách uzavřena, budete  se od 2.11. 2020 učit podle nových rozvrhů pro distanční výuku. V rozvrhu máte vyznačeny hodiny, ve kterých bude probíhat online výuka daného předmětu. Budete se přihlašet
p. řed. Louda

23.10.2020   |   Práce 23.10.

Ahoj Tygři. Děkuji všem, co mi již poslali testíky - zítra večer se dám do opravování  Za odměnu dnes budete mít na práci pracovní listy a Čítanku.   Český jazyk - Doplňte do horních rámečků slova nadřazená a na linky pod obrázky
p. uč. Chmelařová

22.10.2020   |   Práce 22. 10.

Ahoj Tygříci  Mám velkou radost z toho, že jsem vás včera večer všechny (většinu) viděla a slyšela. A jsem ráda, že jste pořád stejně veselí jako ve škole  Ráda bych tímto poděkovala vašim rodičům za jejich trpělivost a snahu. Bez VÁS by
p. uč. Chmelařová

21.10.2020   |   Práce 21.10.

Ahoj Tygříci    Český jazyk - Uč. s. 29 / cv. 17 - Co nás čeká dneska? Dnes si spolu s dospělákem, kterého máte doma, zkusíte napsat diktát slov. Poproste svého dospěláka, ať vám nadiktuje 5 slov ze cvičení č. 17  - Čítanka s.
p. uč. Chmelařová

20.10.2020   |   Práce 20.10.

Ahoj Tygříci  Dnes budete opakovat. Připomenete si, co jsou slova vícevýznamová, sčítání a odčítání s přechodem desítky. V prvouce si zopakujete, co jsme si četli o savcích, ptácích a hmyzu.   Český jazyk Zopakujte si, co jsou slova
p. uč. Chmelařová

19.10.2020   |   Práce 19.10.

Český jazyk SLOVA VÍCEVÝZNAMOVÁ Jestli si pamatujete na náš společný poslední den ve škole, tak jsme si povídali o antonymech (slovech s opačným významem) a synonymech (slovech se stejným nebo podobným významem) … A vzpomenete si,
p. uč. Chmelařová

17.10.2020   |   Prosíme, přihlaste se do Učebny Google Classroom

Milí rodiče,  v následujícím týdnu bude probíhat distanční výuka i nadále přes Třídní nástěnky.  Pokud by ale nastala situace, že budeme muset i po 2. listopadu nadále vyučovat distančně, přejdeme na Učebnu Google Classroom. Je tedy potřeba se s tímto
p. uč. Chmelařová

16.10.2020   |   Práce 16.10.

Ahoj bando  Napsala jsem vám práci - pro tento týden poslední. Zítra začíná víkend, tak si hezky odpočiňte  Čj - Písanka s. 27 (celá)     - Čítanka s. 28, včetně otázek pod básničkou     - Zopakuj si slova nadřazená
p. uč. Chmelařová

15.10.2020   |   DŮLEŽITÉ INFORMACE pro rodiče - forma on-line výuky Google Classroom

Vážení rodiče, vzhledem k nastalé situaci bychom velmi rádi začali využívat i další dostupné formy on-line výuky – kromě doposud realizované distanční výuky prostřednictvím Třídních nástěnek zřízených na webových
p. uč. Chmelařová

15.10.2020   |   Práce 15.10.

Dobrý den, Tygříci  Dnes se podíváme hlavně a HRAVĚ na český jazyk a matematiku. Dnes si procvičíte v českém jazyce druhy vět. Zopakujte rodičům, sourozencům, prarodičům, ... prostě tomu, kdo s vámi pracuje ... druhy vět. A také řekněte, co o těchto druzích vět víte. A
p. uč. Chmelařová

14.10.2020   |   Poděkování

Dobrý den. Děkuji Vám všem za rychlou reakci na moji sms zprávu 
p. uč. Chmelařová

14.10.2020   |   Práce na 14. 10.

Čj - Včera jsme si povídali o antonymech (slovech s opačným výnamem) a synonymech (slovech se stejným nebo podobným významem). Dnes si je pouze zopakujeme.    - uč. s. 24 - přečíst úvodní text + vypracovat ústně cv. 1, s. 26 / cv. 8 - také ústně M -
p. uč. Chmelařová

13.10.2020   |   USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - DISTANČNÍ VÝUKA

Usnesením vlády České republiky se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020. Všechny třídy 1. a 2. stupně přecházejí na distanční výuku. Sledujte
p. uč. Chmelařová

12.10.2020   |   Úkoly 12.10.

Čj - Dnes jsme opakovali slova nadřazená, podřazená a souřadná.     - uč. s. 21 (celá), s. 22/cv. 7, 8     - Čítanka s. 26 "Jedeme na výlet" - celý článek + doplňující otázky k textu na straně 27   M - spočítali jsme si matematický
p. uč. Chmelařová

9.10.2020   |   Úkoly 9.10.

Ahoj bando  Dneska jsme ve třídě pracovali z trochu jiných materiálů. Připravila jsem si pro vás na český jazyk a čtení pracovní listy. Tak já vám teď napíšu, co jsme z nich stihli udělat. Vy si je celé doma vytiskněte a přineste si je s sebou v pondělí do
p. uč. Chmelařová

8.10.2020   |   Úkoly 8.10.

Čj - uč. s. 20, 21 Dnes jsme se seznámili se slovy významem nadřazenými, podřazenými a souřadnými. Vypracovali jsme si ústně s. 20 a na straně 21 jsme si povídali pouze o "poličkách" (žlutý obdélník a cv. 6 jsme si nechali na příště). Písanka
p. uč. Chmelařová

7.10.2020   |   Úkoly 7.10.

Ahoj Tygříci  Chcete vědět, co jsme dělali dneska? Čj - Dneska jsme si v češtině povídali o VÝZNAMU SLOV. A teď určitě chcete vědět, CO TO JE, ten význam slov. Význam slov je ... to je vlastně TO, co to slovo znamená. Například slovo STROM - určitě všichni víte jak takový
p. uč. Chmelařová

6.10.2020   |   Úkoly 6.10.

Ahoj marodi  Posílám vám další várku úkolů - určitě máte velkou radost  Čj - Opakovali jsme opět druhy vět. Já jsem si vymyslela větu a děti mi psali na mazací destičky, o jaký  druh věty se jedná (O - oznamovací, P - přací, R - rozkazovací,
p. uč. Chmelařová

5.10.2020   |   Úkoly 5.10.

Ahoj Tygříci   Jelikož vás ve třídě dost chybí, tak teď budu dál psát úkoly sem.  Čj - v českém jazyce jsme opakovali druhy vět (oznamovací, rozkazovací, tázací a přací) - viz. uč. s 15     - zkoušeli jsme si na mazací
p. uč. Chmelařová

2.10.2020   |   Úkoly 2. 10.

Dnes jsme probrali v českém jazyce druhy vět. Nic jsme nepsali, celou hodinu jsme si druhy vět procvičovali. V matematice jsme pokračovali v opakování sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. O hodině prvouky jsme si povídali a četli o podzimu (počasí, práce,
p. uč. Chmelařová

22.9.2020   |   Překvapení pro p. učitelku

Včera o velké přestávce si pro mě  žáci připravili překvapení na tabuli. Udělali mi ohromnou radost!
p. uč. Chmelařová

21.9.2020   |   Neštovice

Upozorňuji, že se ve třídě objevily neštovice. 
p. uč. Chmelařová

9.9.2020   |   AKTUÁLNÍ INFORMACE

Na základě zhoršené epidemiologické situace vyhlásilo MZd povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov, tedy i škol. Od čtvrtka 10. 9. 2020 budou žáci povinně nosit roušky ve společných prostorách, ve třídách ne.
p. řed. Louda

3.9.2020   |   INFORMACE PRO ŽÁKY 

INFORMACE PRO ŽÁKY PO VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY (nejpozději při opouštění šatny): použij dezinfekci na ruce (ve stojanových dávkovačích u vstupů do budovy školy je umístěna alkoholová dezinfekce Anti-COVID);  v nástěnných dávkovačích
p. řed. Louda

3.9.2020   |   IINFORMACE PRO RODIČE A DALŠÍ NÁVŠTĚVY ŠKOLY

DO ŠKOLY VSTUPUJTE POUZE SE ZAKRYTÝMI ÚSTY A NOSEM OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY!!! PROSÍME VÁS, ABYSTE CO MOŽNÁ NEJVÍCE OMEZILI VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY. POKUD BUDE NEZBYTNĚ NUTNÉ ŠKOLU NAVŠTÍVIT OSOBNĚ, JE TŘEBA OHLÁSIT SVOJI NÁVŠTĚVU NEJPRVE V KANCELÁŘI
p. řed. Louda

1.9.2020   |   PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN (1. 9. 2020)

První den školního roku 2020/2021 bude vyučování ukončeno po 2. vyučovací hodině, tedy v 9.40 hodin. V rámci prvního dne budou třídními učiteli řešeny veškeré třídnické záležitosti a žákům budou rozdány učebnic a sešity.
p. řed. Louda

1.9.2020   |   PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

V úterý dne 01. 09. 2020 bude provoz školní družiny v čase od 07:00 do 12:00 hodin. V tomto čase je možné vyplnit přihlášky do školní družiny a vyřešit případné dotazy přímo s vychovatelkami školní družiny. Vzhledem
p. řed. Louda

1.9.2020   |   HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA

Vážení rodiče, milí žáci, v letošním školním roce svou činnost zahájí naše škola v plném rozsahu  01. 09. 2020 v 8 hodin. Prosíme zákonné zástupce našich žáků a další návštěvy
p. řed. Louda