TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 3.A - třídní učitelka Mgr. Chaloupková Dana

15.6.2020   |   Práce na pondělí 15.6., úterý 16.6. a středu 17.6.

Učivo na pondělí 15.6.2020 Ahoj veverky, dnes budeme potřebovat učebnici Čj, M a Prv, PS Čj, M a Prv. Český jazyk V učebnici na str. 151. Je diktát. Popros rodiče, aby ti ho nadiktovali. Ústně potom vypracuj cv. 11. a 12. na téže straně. PS str. 35., cv. 3. – doplň vhodné částice
p. uč. Chaloupková

12.6.2020   |   Učivo na pátek 12.6.2020

Ahoj veverky, už tady máme pátek. Dnes budeme trochu opakovat.  Český jazyk Připomeneme si, co jsou částice - slova, která vyjadřují přání nebo nějaké zdůraznění a stojí většinou na začátku věty - např. nechť, ať, kéž, také slova ano, ne
p. uč. Chaloupková

12.6.2020   |   Vrácení poplatků za školní družinu (duben-červen)

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že v souvislosti s mimořádným opatřením nebyla školou zajišťována činnost školní družiny, budeme vám vracet vámi uhrazené poplatky za školní družinu za měsíc duben až červen 2020. Z tohoto
p. uč. Chaloupková

11.6.2020   |   Učivo na čtvrtek 12.6.2020

Ahoj veverky, vážení rodiče, blíží se konec školního roku. Nikdo z vás to neměl jednoduché, ale snažili jsme se všichni. Já děkuji za spolupráci hlavně rodičům, kteří na sebe museli přebrat dost těžký úkol. Děkuji. Ještě nám
p. uč. Chaloupková

10.6.2020   |   Učivo na středu 10.6.2020

Ahoj veverky, dnes si připrav opět učebnici Čj a M a PS Čj a M. Český jazyk Nejprve si vezmi uč. na str. 141., cv. 7. - napiš do sešitu, zopakuješ si psaní velkých písmen. Stále pracuješ s učebnicí - na str. 142. si ústně vypracuj cv. 9. - opakujeme příslovce. V
p. uč. Chaloupková

9.6.2020   |   Učivo na úterý 9.6.2020

Ahoj veverky, dnes si připrav učebnici Čj a M, PS Čj a M. Český jazyk Uč. str. 140. - pozorně swi přečti text TÁBORÁK. Silně vytištěná slova představují příslovce, na které se ptáme otázkou: kde, kam, kdy jak. Pozor, někdy děti pletou příslovce s předložkou + podstatné
p. uč. Chaloupková

8.6.2020   |   Učivo na pondělí 8.6.2020

Zdravím veverky, tak začínáme další nový týden. Už se nám to pomalu krátí a brzy se dočkáme prázdnin. Dnes budeš potřebovat učebnici Čj, M a Prv, dále PS Čj, M a Prv. Český jazyk Nejprve si vezmi uč. na str. 139., cv. 24. Ústně spoj dané
p. uč. Chaloupková

8.6.2020   |   Práce z angličtiny 24. týden (období 8. 6. - 12 . 6.2020)

Milí žáci, všechny vás zdravíme a posíláme poslední podklady pro vaše samostudium z angličtiny. 
p. uč. Chaloupková

5.6.2020   |   Učivo na pátek 5.6.2020

Ahoj veverky, týden utekl jako voda a už tu máme zase pátek. Na dnešek si připravíme učebnici Čj a M, PS Čj a M. Český jazyk Vezmi si učebnici na str. 138., cv. 21. - připomeneme si slova citově zabarvená. Jsou buď zdrobnělá (mazlivá) nebo hanlivá. Pracuj ústně. Potom si
p. uč. Chaloupková

4.6.2020   |   Učivo na čtvrtek 4.6.2020

Ahoj veverky, Na dnešek si připravíme učebnice Čj, M, Prv a PS Čj, M a  Prv. Český jazyk Vezmi si učebnici na str. 136. a přečti si text o sovách. Ústně vypracuj cv. 14., 15., 16. a 17. Do sešitu napiš cv. 20. na str. 137. V PS na str. 28. vypracuj cv. 5. a 6. Matematika Zopakuj si
p. uč. Chaloupková

3.6.2020   |   Učivo na středu 3.6.2020

Zdravím všechny veverky, dnes budeme procvičovat v Čj zájmena a v M si zopakujeme dělení se zbytkem, práci s čísly. Český jazyk Nejprve popros rodiče, aby ti nadiktovali diktát, který je v učebnici na str. 135. Na této stránce budeš potom pokračovat. U cv. 9.
p. uč. Chaloupková

2.6.2020   |   Učivo na úterý 2.6.2020

Ahoj veverky, dnes nás čeká v českém jazyce doplňovací cvičení a opakování zájmen. V matematice zopakujeme násobení dvojciferného a trojciferného čísla a budeme pokračovat v dělení mimo obor násobilky. Český jazyk Nejprve si v uč. na
p. uč. Chaloupková

1.6.2020   |   Práce z angličtiny na 23. týden ( 1. 6. - 5 . 6.2020)

Milí žáci, prosíme vás, abyste si zadávanou práci průběžně zpracovávali, případné dotazy konzultovali se svými učiteli, využijte prosím emailů uvedených na stránkách školy. p. řed. Louda Pokud se vám po otevření wordovského
p. uč. Chaloupková

1.6.2020   |   Učivo na pondělí 1.6.2020

Ahoj moje veverušky, k dnešnímu svátku vám všem přeji, aby se vám splnila všechna přání. Užijte si tento den hezky v klidu, zahrajte si nějaké zábavné hry a vůbec se dnes neučte. Jenom si sami zopakujte několik příkladů, z českého jazyka si ústně
p. uč. Chaloupková

29.5.2020   |   Učivo na pátek 29.5.2020

Zdravím veverky před víkendem, dnes budeme potřebovat učebnici Čj a PS, učebnici M a PS. Matematika Nejprve si vezmi uč. na str. 32. a vypočítej cv. 3. a 4. do sešitu. Potom si vezmi PS a na str. 25. dokonči stránku - cv. 4., 5., 6. a 7. Český jazyk V učebnici na str. 133. vypracij ústně
p. uč. Chaloupková

29.5.2020   |   Řešení k dnešním úkolům

M: uč. str. 32., cv. 3. - 250 : 5 = 50                                     200 kg prodal, 50 kg si nechal.                          cv. 4. - 720 : 8 = 90        
p. uč. Chaloupková

28.5.2020   |   Učivo na čtvrtek 28.5.2020

Ahoj veverky, nejprve bych chtěla upozornit na moji chybu v PS M - cv. 2. na str. 25. 500 cm - 280 cm = 220  280 . 2 = 560 NE Dnes budeme potřebovat učebnici Čj a PS, učebnici M a Prv. Český jazyk Připomeneme si další slovní druh - zájmena. Nahrazují podstatná jména nebo na ně
p. uč. Chaloupková

27.5.2020   |   Učivo na středu 27.5.2020

Zdravím všechny veverky - školní i domácí, nejprve bych všchny chtěla poprosit: pokud dojde z mé strany k nějaké chybě nebo omylu, promiňte mi to!Vidíte, že každý se mýlí! Budu se snažit, aby k omylům docházelo co nejméně! Český jazyk Nejprve
p. uč. Chaloupková

26.5.2020   |   Učivo na úterý 26.5.2020

Ahoj moje veverušky, někteří z vás už pracují ve škole, ale většina pracuje doma. Dnes budeme potřebovat učebnici Čj a PS a v M totéž. Český jazyk V podstatě opakujeme slovní druhy. Známe podstatná jména, přídavná jména, slovesa a dnes
p. uč. Chaloupková

25.5.2020   |   Učivo na pondělí 25.5.2020

Ahoj veverušky, máme po víkendu a někteří z vás budou sedět v lavicích ve škole. Všem vám držím pěsti! Dnes budeme procvičovat Čj, M, Prv a A. Český jazyk Nejprve si vezmi učebnici na straně 129., cv. 22. Toto krátké cvičení napiš do sešitu
p. uč. Chaloupková

25.5.2020   |   Práce z angličtiny na 22. týden (25. 5. - 29. 5. 2020)

Milí žáci, prosíme vás, abyste si zadávanou práci průběžně zpracovávali, případné dotazy konzultovali se svými učiteli, využijte prosím emailů uvedených na stránkách školy. p. řed. Louda Pokud se vám po otevření wordovského
p. uč. Chaloupková

22.5.2020   |   Učivo na pátek 22.5.2020

Ahoj veverušky, tak,už tady máme zase pátek. Čeká nás víkend, snad bude slunečný. Ale několik úkolů si musíme dát. Dnes to bede jenom čeština a matematika. Tak s chutí do toho. Český jazyk Nejprve si zopakujeme pravopis. Do sešitu napiš toto
p. uč. Chaloupková

22.5.2020   |   Učivo na pátek 22.5.2020

Ahoj veverky, při zadání úkolu z M došlo k chybě - jedná se o uč. str. 27., cv. 18. Je to písemné sčítání, odčítání.
p. uč. Chaloupková

20.5.2020   |   Učivo na středu 20.5.2020 a čtvrtek 21.5.2020

Zdravím moje veverky, protože ve středu budu mimo Hlinsko, posílám úkoly na středu i na čtrvrtek. Český jazyk středa Nejprve popros rodiče, aby ti nadiktovali diktát, který je v učebnici na straně 127. V PS na straně 24. vypracuj cvičení 7. Pzorně čti každou větu, abys věděl/a co máš
p. uč. Chaloupková

19.5.2020   |   Učivo na úterý 19.5.2020

Ahoj veverušky, dnes se budeme zabývat českým jazykem a matematikou. Jestlipak jste zvládly násobení dvojciferného čísla? Ničeho se nebojte, budeme to procvičovat a uvidíte, že to půjde. Tak hlavu vzhůru! Český jazyk Vezmi si učebnici na straně 126., prohlédni si obrázky
p. uč. Chaloupková

18.5.2020   |   Práce z angličtiny na 21. týden (18. 5. - 22. 5. 2020)

Milí žáci, prosíme vás, abyste si zadávanou práci průběžně zpracovávali, případné dotazy konzultovali se svými učiteli, využijte prosím emailů uvedených na stránkách školy. p. řed. Louda
p. uč. Chaloupková

18.5.2020   |   Učivo na pondělí 18.5.2020

Ahoj veverky, zdravím vás opět po víkendu, který jste si zajisté dostatečně užily. Sluníčko nám hřálo, dodalo vitamíny do těla, tak nám to určitě dobře půjde. Český jazyk Pracujeme s přídavnými jmény. V učebnici na straně 126. si ústně vypracuj
p. uč. Chaloupková

15.5.2020   |   Učivo na pátek 15.5.2020

Ahoj moje veverky, tak už tady máme zase pátek, počasí se nám nějak nechce umoudřit, tak si hezky v klidu splníme něco málo z češtiny a matematiky. Český jazyk Dnes budeme pokračovat v učebnici na straně 125. Ústně splň cvičení 6. Určitě máš nějakého oblíbeného
p. uč. Chaloupková

14.5.2020   |   Učivo na čtvrtek 14.5.2020

Ahoj moje veverušky, chladné počasí nás trochu zaskočilo, trochu nám nachumelilo, ale snad už bude tepleji. Ve středu jste měly úkolů pomálu, abyste si odpočinuly. Sneska nám přibyde ještě prvouka. Tak s chutí do práce! Český jazyk Než budeme pokračovat v učivu
p. uč. Chaloupková

13.5.2020   |   Učivo na středu 13.5.2020

Ahoj veverky, Český jazyk Dnes budeme pracovat s textem v učebnici Čj  na straně 124. Tam puze ústně vyplň úkoly pod textem - to je cv. 1. - 4. V PS se pokus rozluštit hádánku na straně 22. jde o úkol 1. Matematika Budeme dělit číslem 10. Pokud dělíme číslem 10, odebereme
p. uč. Chaloupková

12.5.2020   |   Učivo na úterý 12.5.2020

Ahoj veverky, na dnešní den si připrav učebnici Čj, PS a učebnici M. Český jazyk Nejprve si zopakujeme určování sloves. V učebnici na straně 123. máš cvičení 19. Vždy si přečti pozorně větu a urči podtržené sloveso. Jak budeš postupovat: do sešitu /na papír/ si
p. uč. Chaloupková

11.5.2020   |   Učivo na pondělí 11.5.2020

Ahoj moje veverušky, máme za sebou prodloužený víkend. Doufám, že jste si ho náležitě užily. Sluníčko nám svítilo, dodalo nám spoustu energie a můžeme tedy pokračovat ve výuce. Český jazyk Dnes budeme potřebovat učebnici Čj. Pracujeme na straně 123. Nejprve se podívej
p. uč. Chaloupková

11.5.2020   |   Práce z angličtiny na 20. týden (11. 5. - 15. 5. 2020)

Milí žáci, prosíme vás, abyste si zadávanou práci průběžně zpracovávali, případné dotazy konzultovali se svými učiteli, využijte prosím emailů uvedených na stránkách školy. p. řed. Louda
p. uč. Chaloupková

8.5.2020   |   INFORMACE O ORGANIZACI NA 1. STUPNI OD 25. 5. 2020

Vážení rodiče, z médií, ale i od třídních učitelek vašich dětí už víte, že od pondělí 25. 05. 2020 budou mít žáci prvního stupně možnost vrátit se zpátky do školy. Třídní učitelky od vás již zjišťovaly předběžný
p. uč. Chaloupková

8.5.2020   |   PODĚKOVÁNÍ - PROJEKT „MYSLÍME NA OSAMĚLÉ BABIČKY A DĚDEČKY“

Milí rodiče, milí žáci,   minulý týden jste nosili do školy nádherné obrázky, velice milé vzkazy či ručně vyrobené dárečky pro babičky a pro dědečky, kteří jsou díky vzniklé situaci osamělí v domovech pro seniory. 
p. uč. Chaloupková

7.5.2020   |   Učivo na čtvrtek 7.5.2020

Zdravím všechny veverky, dnes budeme potřebovat učebnici Čj, M, PS M, učebnice Prv. Český jazyk Nejprve si pozorně přečti dikát v učebnici na straně 123. Popros rodiče, aby ti ho nadiktovali. Poto společně s rodiči zkontroluj a oprav chyby. Dále v učebnici na straně 122. si pozorně přečti 2. žlutý rámeček,
p. uč. Chaloupková

7.5.2020   |   Doplnění úkolu

Veverko, jestlipak víš, že v něděli mají všechny maminky svátek Určitě maminku potěší, když jí namaluješ hezký obrázek nebo něco vyrobíš. Hlavně na maminku nezapomeň a popřej jí.  
p. uč. Chaloupková

6.5.2020   |   Učivo na středu 6.5.2020

Ahoj moje veverušky, dnes budeme v Čj potřebovat pouze PS a v M učebnici i PS. Český jazyk Protože probíráme skladební dvojice - základní + ostatní, budeme toto procvičovat v PS na straně 21. cvičení 5. Dále vypracuj cvičení 6., 7. a 8. Týká se opakování! Matematika Nejprve
p. uč. Chaloupková

6.5.2020   |   Justýnka Šibalová v TV

V sobotu 16. května bude v televizi na stanici Nova odvysílaný pořad Rady ptáka Loskutáka od 13:10 - 14:00 hodin. Pokud se budete dívat, uvidíte v něm spolužačku Justýnku Šibalovou. 
p. uč. Chaloupková

5.5.2020   |   Učivo na úterý 5.4.2020

Ahoj moje milé veverky, dnes budeme potřebovat učebnici Čj, PS a na M pouze PS. Český jazyk Dnes budeme pokračovat v určování skladebních dvojic a také nesmíme zapomínat na pravopis. Nejdříve vypracuj toto cvičení do sešitu nebo na papír: Doplň i,í/y,ý Alenka
p. uč. Chaloupková

4.5.2020   |   Práce z angličtiny na 19. týden (4. 5. - 7. 5. 2020)

Milí žáci, prosíme vás, abyste si zadávanou práci průběžně zpracovávali, případné dotazy konzultovali se svými učiteli, využijte prosím emailů uvedených na stránkách školy. p. řed. Louda
p. uč. Chaloupková

4.5.2020   |   Učivo na pondělí 4.5.2020

Ahoj veverky, tak se opět po týdnu vrátíme k učení. Doufám, že se vám povedly výrobky nebo obrázky pro babičky a dědečky a že jste si při této činnosti trochu od školy odpočinuly.Ale nyní opět do práce. Český jazyk Máme dobraná slovesa, tak
p. uč. Chaloupková

27.4.2020   |   PROJEKT „MYSLÍME NA OSAMĚLÉ BABIČKY A DĚDEČKY“

Milí žáci, v příloze najdete dopis od vaší paní učitelky. Po přečtení dopisu budetě vědět, co vás čeká tento týden za práci. Stanete se v této době tolik potřebnými dobrovolníky a vyzkoušíte si, jaký je to pocit udělat dobrý
p. uč. Chaloupková

24.4.2020   |   Učivo na pátek 24.4.2020

Ahoj moje veverušky, máme před sebou víkend. Protože si musíš odpočinout nejen ty, ale hlavně rodiče, tak si uděláme jen málo úkolů. Český jazyk V učebnici na straně 121. je cvičení 14. Toto cvičení napiš do sešitu nebo na papír. Až ho budeš
p. uč. Chaloupková

23.4.2020   |   Učivo na čtvrtek 23.4.2020

Ahoj moje veverky, jestlipak jste zvládly včerejší učivo?   Dnes se budeme připravovat na další nové učivo z Čj, z M budeme opakovat. Český jazyk Vezmi si sešit a vypracuj cvičení 13. na straně 120. Nejprve doplň do slov i,í/y,ý. Potom se slovy dom_šlivý,
p. uč. Chaloupková

22.4.2020   |   Učivo na středu 22.4.2020

Ahoj moje veverušky, tak jakpak nám to jde? Jistě jste šikulky a všechno dobře zvládáte! Dnes budeme budeme hlavně procvičovat, co už umíme. Český jazyk Budeme potřebovat PS a sešit na psaní. Z sloves umíme určit osobu, číslo, čas a slovesný tvar. U podstatných
p. uč. Chaloupková

21.4.2020   |   Učivo na úterý 21.04.2020

Ahoj veverky, na dnešní den se budeme potýkat pouze s českým jazykem a matematikou. Český jazyk Protože probíráme čas sloves, uděláme si cvičení na procvičení. Vezmi si učebnici Čj. Na straně 119. je cvičení 8. Máš napsat všechny slovesné
p. uč. Chaloupková

20.4.2020   |   Práce z angličtiny na 17. týden (20. 04. - 24. 04. 2020)

Milí žáci, prosíme vás, abyste si zadávanou práci průběžně zpracovávali, případné dotazy konzultovali se svými učiteli, využijte prosím emailů uvedených na stránkách školy. p. řed. Louda
p. uč. Chaloupková

20.4.2020   |   Učivo na pondělí 20.4.2020

Ahoj veverky, dobrý den vážení rodiče, tak za sebou máme další víkend. Předpokládám, že jste si s rodiči užili krásného počasí a dostatečně si odpočinuli. Dnes nás čeká Čj, M a Prv. Český jazyk Dnes nám přibyde určování
p. uč. Chaloupková

17.4.2020   |   Učivo na pátek 17.4.2020

Ahoj veverky, a máme tady zase pátek, tak budeme trochu odpočívat a jenom opakovat. Český jazyk Vezmi si učebnici na straně 118. a ústně si udělej cvičení 7. Potom popros rodiče, aby ti nadiktovali diktát, který je v učebnici na straně 119. V Ps na straně 19. si udělej cvičení 2. Vyjde
p. uč. Chaloupková

16.4.2020   |   Učivo na čtvrtek 16.4.2020

Ahoj moje veverušky, dnes se budeme zabývat Čj, M, a Prv. Doufám, že učivo zvládáte. Pokud by něco nešlo, rodiče mohou napsat na můj pracovní mail. Ale já věřím, že jste šikulky a že to zvládnete! Český jazyk Nejprve si zahraj na p. učitelku. Stala se mi taková
p. uč. Chaloupková

15.4.2020   |   Učivo na středu 15.4.2020

Milé veverky, dnes budeme v Čj pokračovat v opakování doplnění i,í/y,ý do slov, párové souhlásky na konci slov a připravíme se na slovesný tvar. Český jazyk Vezmi si učebnici na straně 117. Cvičení 1. napiš do sešitu nebo na papír. Pořádně
p. uč. Chaloupková

15.4.2020   |   Výuková videa pro děti z 1. stupně

Vážení rodiče, nezisková organizace Veselá věda, kterou někteří znáte z pořadu České televize UčíTelka, připravila pro děti z naší školy zábavně-naučná videa na různá témata z oblasti přírodních věd. Jejich součástí
p. uč. Chaloupková

14.4.2020   |   Učivo na úterý 14.4.2020

Ahoj veverušky, dobrý den vážení rodiče, Po krátkých svátcích se musíme vrátit ke školní práci. Užili jste si určitě krásného slunečného počasí a snad jste si i trochu odpočinuli. Teď budeme zase trochu pracovat. Český jazyk Nejprve
p. uč. Chaloupková

14.4.2020   |   Práce na 16. týden - angličtina - skupina p. uč. Stachurové

p. uč. Chaloupková

8.4.2020   |   Učivo na středu 8.4.2020

Dobrý den rodiče, ahoj veverky, Český jazyk Jak dopadl diktát? Procvičujeme velká písmena a diktát byl zaměřen právě na toto učivo. Dnes budeme ještě pokračovat. V učebnici na straně 115. vyplň tajenku a pokus se odpovědět na otázku vedle. Kontrola pro rodiče: tajenka - plány
p. uč. Chaloupková

7.4.2020   |   Učivo na úterý 7.4.2020

Ahoj veverky, dobrý den rodiče, Český jazyk dnes ještě budeme v Čj procvičovat velká písmena. V učebnici na straně 115 si zopakujeme slovesa - cvičení 21. - ústně. Do cvičení 22. doplň správná slovesa a dostaneš tex známé písně. Tu potom zazpívej. Na
p. uč. Chaloupková

6.4.2020   |   Učivo na pondělí 6.4.2020

Ahoj moje veverky! Máme za sebou krásný slunečný víkend. Určitě jste si všichni odpočinuli a teď se zase musíme vrhnout do práce. Co nás čeká tento týden: v českém jazyce budeme docvičovat psaní velkých písmen, slovesa a nesmíme zapomenout
p. uč. Chaloupková

6.4.2020   |   Práce na 15. a 16. týden ( 06. 04. - 17. 04. 2020)

Milí žáci, prosíme vás, abyste si zadávanou práci průběžně zpracovávali, případné dotazy konzultovali se svými učiteli, využijte prosím emailů uvedených na stránkách školy. p. řed. Louda
p. uč. Chaloupková

3.4.2020   |   Učivo na pátek 3.4.2020

Ahoj moje veverčátka, tak už tady máme zase pátek. Budeme pracovat pouze s Čj a M. Protože je v pátek také tělocvik, proběhněte se venku - nejlépe někde v přírodě. Mezi běháním si zazpívejte! Český jazyk Stále probíráme slovesa. V PS na straně 16.
p. uč. Chaloupková

1.4.2020   |   Učivo na čtvrtek 2.4.2020

Ahoj veverušky, tak jakpak jste zvlály APRÍLA! Kdopak se nechal napálit?. A co úkoly, nebyly moc těžké? Já myslím, že jste šikulky a že nám to docela jde. Tak půjdeme na to: Český jazyk  Pracujeme se slovesy. Umíme určit osobu, číslo a seznámili
p. uč. Chaloupková

31.3.2020   |   Učivo na středu 1.4.2020

Ahoj moje veverušky, jestlipak víte, co je dneska za den? Možná, že vám nedám žádný úkol! - APRÍL! Moc ráda bych to udělala, ale nejde to. Ale bude toho opravdu méně. Jak dopadl diktát? Český jazyk V učebnici na straně 111 pouze ústně vypracuj cvičení
p. uč. Chaloupková

30.3.2020   |   Práce na 14. týden 30. 3. - 3. 4. 2020

Milí žáci, materiály, které máte nově zavěšeny, jsou podkladem pro vaši samostatnou práci v období od 30. 03. 2020 do 03. 04. 2020. Prosíme vás, abyste si zadávanou práci průběžně zpracovávali, případné dotazy konzultovali se svými
p. uč. Chaloupková

30.3.2020   |   Učivo na úterý 31.3.2020

Ahoj děti, dobrý den rodiče, dnes máme pouze Čj a M a A.  Protože Vv a Pč je taková oddychová výuka, můžeš si vybrat nějaké podstatné jméno z řady vyjmenovyných slov a nakreslit ho. Český jazyk v minulé hodině jste měli za úkol přečíst pozorně
p. uč. Chaloupková

29.3.2020   |   Učivo na pondělí 30.3.2020

Dobrý den děti, rodiče, začínáme opět nový týden, snad se nám bude dařit. Český jazyk V pátek jsme se začali kapitolu o slovesech a nyní budeme pokračovat. Zopakuj si, co jsou slovesa a co u nich určujeme. Podstatná jména skloňujeme - určujeme u nich rod, číslo
p. uč. Chaloupková

26.3.2020   |   Učivo na čtvrtek 26.3.2020

Dobrý den děti, rodiče, dnes se připravíme v Čj na SLOVESA a v M se připravíme na souhrnné opakování. Český jazyk Nejprve si přečti článek v učebnici na straně 108. Týká se právě přípravy na práci se slovesy. Vzpomeň si na Vv, ve které jsme malovali
p. uč. Chaloupková

26.3.2020   |   Učivo na pátek 27.3.2020

Dobrý den děti, rodiče, tak už tady máme zase pátek. Z předmětů máme češtinu, matemetiku, tělocvik a hudební výchovu. Ráno, až vstaneš, tak se hezky protáhni, aby se ti lépe pracovalo. Český jazyk Začínáme pracovat se slovesy. Co je sloveso? Už jsme
p. uč. Chaloupková

26.3.2020   |   Zrušení dětského představení

Pro všechny dětské ochotníky 27.5.2020 se nám ruší termín našeho dětského představení v MFC.
p. uč. Chaloupková

25.3.2020   |   Učivo na středu 25.3.2020

Dobrý den děti, rodiče, budeme pokračovat v opakování a od čtvrtka začneme se slovesy. Tak chuť do práce! Český jazyk Doplň 32. cvičení v učebnici na straně 107. Na tomto cvičení si zopakuješ obojetné souhlásky. Napiš do sešitu/ na papír. Pomocí
p. uč. Chaloupková

24.3.2020   |   Zrušení školy v přírodě 1. – 5. ročník

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádnému opatření a aktuálně dostupným informacím jsme nuceni školu v přírodě plánovanou pro naše žáky 1. – 5. ročníku na období od 15. do 19. června 2020 zrušit. Prosím, pusťte tedy placení
p. uč. Chaloupková

24.3.2020   |   Učivo na úterý 24.3.2020

Dobrý den děti, rodiče V úterý máme pouze matematiku, český jazyk a anglický jazyk. Výtvarnou výchovu a pracovní činnosti vyřešíme zítra tak, že budete co nejvíce pomáhat rodičům. Angličtinu máte na celý tento týden. Český
p. uč. Chaloupková

23.3.2020   |   Práce na 13. týden od 23. 3. do 27. 3. 2020

Práce pro žáky z jednotlivých předmětů, v případě nejasností či dotazů se obracejte na vyučující přes jejich školní emaily.  Pokud se vám po otevření wordovského dokumentu objevuje špatná čeština či jen symboly, uložte si nejřív soubor
p. uč. Chaloupková

22.3.2020   |   Úkoly na pondělí 23.3.2020

Dobrý den děti, tak je před námi další školní týden a my budeme pokračovat. Český jazyk Procvič si řady vyjmenovaných slov. V PS na straně 14. doplň cvičení 4. a 6. V učebnici si přečti nový text o počítačové učebně. Ústně vypracuj úkoly pod
p. uč. Chaloupková

20.3.2020   |   Zpětná vazba

Dobrý den vážení rodiče, už týden posílám úkoly a prosila bych Vás o zpětnou vazbu na můj pracovní mail: chaloupkova@zslezaku.cz., který najdete i na stránkách naší školy. Zajímá mě, jak se potýkáte s úkoly. V neděli
p. uč. Chaloupková

19.3.2020   |   Úkoly na pátek 20.3.2020

Dobrý den, děti, rodiče Na pátek mám pro vás tyto úkoly: Protože máme v pátek hudební výchovu, zazpívej rodičům písničky k vyjmenovaným slovům. Zopakuješ si tím nejenom texty, ale i vyjmenovaná slova. Český jazyk  Pokus se v PS
p. uč. Chaloupková

18.3.2020   |   Úkoly na čtvrtek 19.3.2020

Dobrý den děti, rodiče, posílám vám úkoly na čtvrtek. Český jazyk Po zopakování pojmů z informatiky přejdeme opět na procvičení skloňování podstatných jmen a pravopis.  V učebnici najdeš na straně 102 cvičení 13. Procvič pouze ústně. Cvičení
p. uč. Chaloupková

17.3.2020   |   Úkoly na středu 18.3.2020

Český jazyk Děti, jestlipak jste zvládly určování slovních druhů?  Prozatím stále opakujeme, co bychom už měli umět. V PS na straně 12, cvičení 1. si zopakujeme antonyma (slova opačného významu). Ve cvičení 2. doplň y,ý/i,í - opět je to opakování
p. uč. Chaloupková

16.3.2020   |   Úkoly na úterý 17.3.2020

Ahoj děti, dobrý den rodiče, vzhledem k trvajícímu opatření stále do školy nemůžeme, plňte, prosím, alespoň touto cestou úkoly, které vám posílám. Aby hlavičky nezahálely a abychom toho neměli mnoho na dohánění. Český jazyk Zopakujte
p. uč. Chaloupková

15.3.2020   |   Úkoly na pondělí 16.3.2020

Český jazyk V učebnici na straně 98 máš vysvětlený rozdíl mezi slovy BRZY s y a slovem BRZIČKO s i. Ve slově brzičko se jedná o příponu  -ičko. Na papír nebo do sešitu se pokus vypracovat cvičení 25 - pozorně si přečti úkol nad cvičením.Ústně vypracuj cvičení
p. uč. Chaloupková

14.3.2020   |   Náměty, jak se ještě učit a zabavit se

Milí rodiče, milé děti, nabízíme vám další možnosti vzdělávání během uzavření školy a nápady na trávení volného času. Doporučujeme: Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání
p. uč. Chaloupková

12.3.2020   |   Úkoly na čtvrtek, pátek

Český jazyk Do pracovního sešitu na straně 7 vypracuj cvičení 9. - pojmenuj obrázky, pečlivě si přečti, co máš udělat. Ve cvičení 10. zopakuješ vyjmenovaná slova, tvrdé a měkké souhlásky. V 11. úkolu oprav chyby. Přečti si krátkou pohádku. Matematika Zopakuj
p. uč. Chaloupková

11.3.2020   |   Angličtina - 11.3. - 25.3.

Angličtina Pracovní sešit Start with Click 1 strana 32, cvičení 1 děti roztřídí anglická slovíčka do skupin např. vlastnosti                 škola              
p. uč. Chaloupková

10.3.2020   |   VÝUKA VE ŠKOLE PŘERUŠENA

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 10. 03. 2020 bude s účinností ode dne 11. 3. 2020 až do odvolání výuka ve všech základních, středních a vyšších
p. řed. Louda

6.3.2020   |   Recitační soutěž - školní kolo

V pátek 6. března 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže na 1. stupni. Ráno v osm hodin se sešly všechny třídy 1. stupně ve společenské místnosti.  Z každé třídy byli nominování žáci, kteří uspěli během třídních kol,
p. uč. Pekařová

  FOTKY Recitační soutěž - školní kolo

25.2.2020   |   Masopust

Takto vypadá masopustní průvod v podání naší školy. Spousta barev, spousta legrace a zpěv :-) Dneska jsme si nenechali zkazit náladu deštěm a užili si masopustní den. Nejprve se všechny třídy 1. stupně společně naučily písničku "Máme tu masopust,
p. uč. Pekařová

  FOTKY Masopust

7.2.2020   |   UKONČENÍ SBĚRU PAPÍRU

Vzhledem k tomu, že byl ukončen výkup papíru, ukončujeme sběrovou akci!!! Je nám to velice líto. Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se snažili sbírat a nosili. 
p. uč. Pekařová

31.12.2019   |   termín plavání

Pokračování plaveckého výcviku po vánočních svátcích je 13. 01. 2020. Sraz v 7.45 před bazénem. Rozvrh na pondělí 6. 01. 2020 bude podle původního rozvrhu - Čj, M, Prv, A, Čj.
p. uč. Pekařová

18.12.2019   |   Výlet ke krmelci - V.A a III.A

Každoroční předvánoční přikrmování lesní zvěře! Žáci III.A a V.A přinesli ke krmelci jablíčka, brambory, mrkve, suché pečivo a jiné dobroty. Tím připravili zvířátkům vánoční překvapení s nadílkou! 😊
p. uč. Pekařová

8.11.2019   |   Výskyt vší

Milí rodiče,  ve škole se objevily vši, prosíme vás o zvýšenou kontrolu dětí. Děkujeme.
p. uč. Pekařová