TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 3.A - třídní učitelka Mgr. Burešová Kristýna

29.9.2017   |   Ředitelské volno

V pátek 29.9. bude ředitelské volno z organizačních důvodů. 

p. řed. Louda

 

20.9.2017   |   Pěvecký sbor Hlásek a divadelní kroužek

Pěvecký sbor Hlásek bude vždy každou středu od 14.00 a divadelní kroužek od 15.00 ve společenské místnosti. Začínáme 20. 9. 2017

p. uč. Chaloupková

 

19.9.2017   |   Třídní schůzka

Milí rodiče, 

v úterý 19.9. od 17 hodin proběhne třídní schůzka. Prosím vás o účast. Děkuji. 

p. uč. Burešová

 

7.9.2017   |   Poděkování

Děkuji všem rodičům za rychlé navrácení podepsaných formulářů a zaplacení všech poplatků. Děkuji. 

p. uč. Burešová

 

31.8.2017   |   Nový školní rok

Tak už nám začíná 3. třída. Máme před sebou hodně práce, kterou hravě zvládneme. Vyjmenovaná slova v češtině, v matematice počítání do tisíce a rýsování, v angličtině spoustu nových slovíček a vět, v tělocviku plavat, bruslit, běhat, skákat, ve výtvarce namalovat krásné obrázky, s paní učitelkou Chaloupkovou zazpívat v hudebce hodně nových písniček a hlavně budeme pracovat na počítačích s paní učitelkou Ročňákovou. A na konci školního roku zase vyrazit na školu v přírodě. Uteče nám to jako voda.
Prosím vás i během 3. třídy o kontrolu dětí při učení a při přípravě do školy. Děti jsou už samostatné, ale váš dohled a pomoc budou jistě ještě potřebovat. Velice vám děkuji, že dohlížíte na přípravu dětí do školy, věnujete se jim a že funguje skvělá spolupráce s vámi.      

Vyučování

-  začínáme v pondělí 4. září v 8 hodin

- po skončení vyučování v 9:40 hodin jdou žáci do družiny nebo odchází domů s rodiči nebo na základě žádosti rodičů sami

           

p. uč. Burešová