TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 3.A - třídní učitelka Mgr. Burešová Kristýna

17.4.2018   |   Třídní schůzka

Milí rodiče,

v úterý 17. dubna proběhne od 16 hodin třídní schůzka. (Máme jiný termín než ostatní třídy, protože jedu na školení.)

Probereme naši třídu, školu v přírodě, individuálně prospěch a chování dětí. 

Těším se na vás.

p. uč. Burešová

 

13.4.2018   |   Ředitelské volno

V pondělí 30.4. a 7.5. bude z organizačních důvodů ředitelské volno.

p. uč. Burešová

 

5.4.2018   |   Cesta do vesmíru - den otevřených dveří

Děkuji moc všem dětem, které se zúčastnily dne otevřených dveří, za vynikající provázení všech návštěníků vesmíru v nádherných maskách! A také za 6 týdnů práce na úžasné výzdobě školy. winkwink

p. uč. Burešová

 

2.4.2018   |   Den otevřených dveří

VIDEOPOZVÁNKA - KOSMONAUTI

Milí rodiče, 
ve čtvrtek 5. DUBNA proběhne od 15 hodin den otevřených dveří na naší škole pod názvem Cesta do vesmíru.
Byla bych moc ráda, kdyby se i vaše děti mohly zúčastnit a pomoci nám prezentovat naši školu. Byly by se mnou ve vestibulu, kde budeme vítat návštěvníky a popř. i návštěvníky doprovázet po škole. Podmínkou je kostým, který se hodí k danému tématu - tipy: kosmonaut (-ka), mimozemšťan(-ka), raketa, planety, nebo všechno oblečení černé a na něm nalepené žluté hvězdičky, nebo všechno oblečení bílé a na něm nápis NASA apod. Fantazii se meze nekladou. :-)
Děti, které se budou chtít účastnit,dostanou ode mě v úterý 3.4. návratku s informacemi, kterou je potřeba vyplnit a podepsat.
Tímto zveme všechny děti, nejen předškoláky na vesmírné odpoledne.

...papapa pátého dubna. :-)))

p. uč. Burešová

 

29.3.2018   |   Úspěchy dětí

Velice děkuji Anežce a Elence za jejich pěvecká vystoupení na Hlinecké notě a reprezentaci naší školy. Obě dvě předvedly velkou odvahu a hlavně své krásné hlasy. 
Anežka si vyzpívala skvělé 2. místo. Gratuluji. wink

Chtěla bych tímto pogratulovat i Mírovi za jeho krásné 2. místo v literární soutěži Hlinecký hrneček na téma: Můj den bez počítače. Míra se do ní přihlásil individuálně. Gratuluji. smiley

p. uč. Burešová

 

28.3.2018   |   Velikonoce na Ležákovce 

Velikonoční náladu přivolali naši parlamenťáci již v pondělí.
Nejdříve začali výběrem stromů a jejich zdobením mašlemi a kraslicemi. Tak se objevil na školním pozemku nový velikonoční druh listnatého stromu zvaný „Šmerkusovník 2018“.
Žáci prvního stupně si středeční dopoledne před velikonočními prázdninami užili společně. Každá třída zdobila velikonoční stromy „šmerkusovníky“ svými kraslicemi a zasoutěžila si v disciplínách, které měli pod taktovkou naši členové žákovského parlamentu.
Veselé Velikonoce!  
fotky ze soutěží          zdobení šmerkusovníku

p. uč. Burešová

 

27.3.2018   |   Potvrzení o způsobilosti

Milé maminky,
poslala jsem vám po dětech opět Potvrzení o zdravotní způsobilosti na školu v přírodě.
Objednejte se, prosím, k dětským lékařkám a zajistěte si zavčas prohlídku. Děkuji. 
Toto potvrzení vám po škole v přírodě opět vrátím, jeho platnost je jeden rok a můžete ho využít např. pokud děti pojedou na letní tábor.

p. uč. Burešová

 

22.3.2018   |   Pomůcky na výuku

Příští týden začneme psát do 2. dílu písanky. Byla bych ráda, aby všechny děti psaly tzv." čínským perem" (seženete ho za cca 20 Kč). Doporučuji zakoupit hned i náhradní náplň a vyzkoušet si doma, jak se dětem píše. Pero by mělo plynule klouzat po papíru a mělo by za sebou zanechávat pravidelnou stopu. Pokud je stopa každý kousek jiná, vynechaná, vyměňte náplň hned. Děkuji.

p. uč. Burešová

 

21.3.2018   |   Ajax – Co smím a nesmím - III.A

Proč vznikl projekt Ajax
Jedním z projektů Komplexního součinnostního programu prevence kriminality je projekt - „AJAXŮV ZÁPISNÍK“, který vznikl v roce 2001 na místní úrovni, ale hned v následujícím roce, tedy od roku 2002, se stal projektem celorepublikovým. Je určen dětem 2. ročníků základních škol. Vznikl na základě zkušeností preventistů z práce s dětmi na základních školách.

„AJAXŮV ZÁPISNÍK“
Jedná se zde o jakousi učebnici – pracovní sešit, který seznamuje děti s jednotlivými problematikami nenásilnou formou a „využívá“ věku, kdy již děti umí číst a psát a stále rády přijímají nové vědomosti formou hry. 
Zápisníkem děti „provází“ policejní pes AJAX. Děti pracují a plní úkoly za pomoci učitelky v hodinách prvouky nebo doma za pomoci rodičů. Projekt se na konci školního roku na školách společně s pedagogy vyhodnocuje a děti dostávají různé věcné odměny.
Od roku 2002 (od září roku 2004 jako projekt celorepublikový) navázal na znalosti získané ve druhém ročníku pracovní sešit „AJAXŮV ZÁPISNÍK II“ určený pro 3. třídy základních škol. Děti si získané znalosti rozšiřují a prohlubují. Zápisník je uspořádán do několika tematických celků se zaměřením na:
• dopravní výchovu • závislosti (drogy, alkohol, cigarety, netholismus) • mezilidské vztahy (šikana, úcta k rodičům, pedagogům) • vlastní bezpečí (sebeochrana, zdravověda) • sebeochrana (prevence patologických jevů) • bezpečné prázdniny • kyberšikana • finanční gramotnost • počítačová kriminalita
V každé třídě zůstává plyšový pes Ajax – maskot třídy. Na konci školního roku je projekt na školách společně s pedagogy opět vyhodnocen a děti dostávají věcnou odměnu. Dobré školní výsledky jsou pouze jedním z kritérií hodnocení dětí, další a velmi důležité je např. jednání fair play, kamarádské chování, pomoc spolužákovi, pomoc paní učitelce apod.

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Ajax – Co smím a nesmím - III.A

7.3.2018   |   Recitační soutěž - školní kolo

Ve středu 7. března 2018 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Školnímu kolu předcházela třídní kola,
kde byli vybráni zástupci z každé třídy, kteří svou třídu reprezentovali. Soutěže se zúčastnilo 20 žáků. Výkony
byly hodnoceny porotou z řad pedagogů. Hodnotila se připravenost, úroveň a kultura projevu. Nechyběla ani 
návštěva rodičů. Soutěžilo se ve třech kategoriích.

1. kategorie: 1. – 3. ročník:       1. místo: Natálie Staňková  3. A
                                                  2. místo: Ondřej Tomiška  3. A
                                                  3. místo: Anežka Doležálková  3. A

2. kategorie: 4. – 5. ročník:       1. místo: Izabela Trochová  5. A
                                                  2. místo: Kateřina Rakoušová  5. A
                                                  3. místo: Oliver Sodomka  4. A

3. kategorie: 6. – 9. ročník:       1. místo: Šárka Nováková  8. B
                                                  2. místo: Pavla Formánková  6. A
                                                  3. místo: Adéla Čepová  6. A

Vítězové byli odměněni diplomem a drobným dárkem. Všem zúčastněným blahopřejeme.

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Recitační soutěž - školní kolo

27.2.2018   |   Listování - divadelní představení

V úterý v 9:00 hodin jsme byli v MFC na Listování: Bertík a Čmuchadlo. Po představení jsme si knížku Bertík a Čmuchadlo koupili s tím, že si ji společně přečteme, tak jako loni Lichožrouty. Dokonce jsme se v zákulisí setkali i s herci, kteří nám do knížky napsali věnování a podepsali se a vyfotili se s námi.

CO JE LISTOVÁNÍ?
Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u žáků a studentů probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. Snaží se být pomocníkem pedagogů a rodičů v motivaci dětí ke čtení knížek. Za šíření čtení a čtenářství má také záštitu Ministerstva školství. Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární fond.

Představení - Bertík a Čmuchadlo
Účinkují: Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Petra Bučková (alt. Lenka Janíková)
Název knihy: Bertík a čmuchadlo, Autor: Petra Soukupová, Nakladatelství: Host

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Listování - Bertík a Čmuchadlo

23.2.2018   |   Mokré vysvědčení 3.A

V pátek 23. února jsme zakončili plavecký výcvik. Bohužel většinu dětí skolila chřipka nebo byly nachlazené, takže závěrečného vytrvalostního plavání ze zúčastnilo jen 7 plavců. 
Všichni se snažili, ale nejvíc uplaval Kája - 500 metrů. :-) 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Mokré vysvědčení 3.A

13.2.2018   |   Rozloučení s masopustem

Program začal o půl desáté před ZŠ Smetanova, kde se sešly děti ze všech hlineckých základních a mateřských škol v různých masopustních čepicích a maskách. Po zahájení masopustu paní Vojancovou se dlouhý průvod vydal za doprovodu kapely Mrákotínka na cestu hlineckými ulicemi. Krátká zastávka potěšila obyvatele Domova seniorů Drachtinka, odkud děti směřovaly přes Komenského ulici na Tylovo náměstí. Cílem barevného průvodu masek byl Betlém, kde byl dětský masopust zakončen. Všem to moc slušelo. Za odměnu dostaly všechny děti voňavou masopustní koblížku a pamětní list.

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Rozloučení s masopustem

25.1.2018   |   Sluníčko v MFC

Ve čtvrtek 25. ledna jsme se šli podívat na naše spolužáky - Agi, Lůcu a Ondru a jejich vystoupení se Sluníčkem. Měli nádherná vystoupení, krásné kostýmy a všichni podávali skvělé výkony. Strávili jsme moc prima dopoledne a dokonce jsme díky Mílovi a Alexovi vyhráli i dětské šampaňské, které jsme si ve třídě společně "bouchli" a vypili.

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Sluníčko - 3.A

24.1.2018   |   Třídní kolo recitační soutěže

Dneska se u nás ve třídě pořádalo třídní kolo recitační soutěže. Přihlášených bylo 8 dětí. Elenka nám bohužel onemocněla a Verunka se rozhodla ještě básničku dopilovat, takže nakonec soutěžilo 6 dětí. Recitátoři předvedli svoje vybrané básně. Všichni se snažili a bylo vidět, že se poctivě připravovali. Všechny děti se pak staly porotou. Každý dostal 3 hlasovací lístečky, které mohl dát třem nejlepším recitátorům. Poté jsme posčítaly body a hned bylo jasné, kdo zvítězil. 1. místo získala Natka, 2. místo Alča a 3. místo Anežka. Všechny tři vítězky předvedly opravdu moc pěkné výkony a hezky zřetelně, uvolněně a s úsměvem odrecitovaly svoje básničky. Gratuluji! Jsem moc ráda, že se tolik dětí zapojilo do naší soutěže. Všech 8 dětí se v únoru zúčastní školního kola recitační soutěže.

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Třídní kolo 3.A v recitaci

23.1.2018   |   Roboti - Dráčkové

Minulé a toto úterý jsme při výtvarné výchově vyráběli z různých krabic roboty. Děti je slepovaly tavnými pistolemi, následně obalovaly alobalem a všelijak je dozdobovaly.
Roboti se jim opravdu povedli. Chtěla bych děti pochválit, že dodržovaly všechna bezpečnostní pravidla při práci s tavnými pistolemi a vzájemně si pomáhaly. :-)

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Roboti - Dráčkové

17.1.2018   |   Přihláška na školu v přírodě

A je to tady. 😊 

Utíká to jako voda. Je to jako dneska, když jste někteří s obavou přihlašovali děti v 1. třídě do Krkonoš na Sněžku. První ročník jsme zvládli úplně skvěle, druhý také. A vidíte, letos pojedeme už potřetí. A já se moc těším. Doufám, že nám bude přát i počasí jako po oba předchozí ročníky. 

Letos vyrazíme opět na Šerlich, bylo to tam pro pobyt s dětmi jako stvořené. I termín zůstává stejný, předposlední týden v červnu. 

Prosím vás o vyplnění přihlášek, pokud budou děti chtít jet a vy je pustíte. Cena zůstává také stejná : 2350 Kč . Do konce března budeme vybírat 1000Kč zálohu a do konce května doplatek 1350Kč.  

Těším se na všechny nadšené účastníky zájezdu. 😊 

 

p. uč. Burešová

 

22.12.2017   |   Vánoční besídka u Dráčků

V pátek jsme si s dětmi užili loučení před Vánocemi, Anežka nám zahrála na kytaru několik koled a pak jsme si povídali, jak kdo tráví Štědrý den. Pod stromečkem jsme měli velkou hromadu dárků. Děti měly ze všech radost. Obdivala jsem všechny ručně vyráběné dárečky, musely dát velkou práci. 
Všem děkuji za nádherné dárečky. 

Na fotkách jsou i naše výtvarná vánoční díla a také fotka dětí s interaktivní tabulí, na kterou mi připravily milé překvapení. heart

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Vánoční besídka u Dráčků

18.12.2017   |   Plavecké závody

V pondělí 18.12. proběhly plavecké závody.

Děti z Ležákovky vyplavaly 4 zlaté medaile, 2 stříbrné a 1 bronzovou a ještě putovní pohár.
Cenou k putovnímu poháru je i zájezd kamkoli po ČR. 
Všem dětem děkujeme za chuť zúčastnit se, zaplavat si, zasoutěžit si  a všem vítězům gratulujeme k úspěchu. 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Plavecké závody Mořský koník

8.12.2017   |   Plavecký výcvik

Termíny: 8.12., 15.12., 22.12.
                5.1., 12.1., 19.1., 26.1.
                9.2., 16.2., 23.2.
Sraz bude v 7:45 hodin před plaveckým bazénem. Družinové děti si vyzvednu z družiny v 7:40 hodin. 
S sebou: plavky, ručník, mýdlo, holky hřeben. Do školy jen penál a svačinu. Svačit budeme v baru v bazénu, kde si děti mohou něco zakoupit. Záleží jen na vás rodičích, zda jim to dovolíte a popř. dáte peníze. 
Peníze za výcvik budu vybírat až v únoru po skončení výcviku.

 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Plavání - Dráčci

6.12.2017   |   Závody v bruslení

Dne 6. 12. 2017 proběhly závody v bruslení pro žáky základních škol mikroregionu, které pořádala Sportoviště města Hlinska, s.r.o. pod záštitou Mikroregionu Hlinecka.
Závodu v kategorii 3. - 5. tříd se z naší třídy zúčastnila Naty Staňková a Alča Plíšková. Alča vybojovala skvělé 3. místo, Naty 5. místo! Gratulujeme! 

p. uč. Burešová

 

29.11.2017   |   Vánoční těšení na Ležákovce

fotky z Vánočního těšení

videoreportáž KIS Hlinsko

Ve středu 29. listopadu proběhlo již popáté Vánoční těšení na Ležákovce. Škol byla nádherně vyzdobena rampouchy, vločkami, zimními obrázky, andělíčky, které děti vyrobily. Ve vestibulu byl největší ozdobou ručně vyráběný betlém s mnoha postavičkami, které tvoří děti s paními vychovatelkami v družině. Každý rok přibývají další a další postavy. Ve čtyři hodiny byla akce slavnostně zahájena básničkou o Vánočním těšení a po přivítání všech návštěvníků panem ředitelem, zazpíval pěvecký sbor Hlásek koledy a vystoupily se svým programem i děti z Klíče. Poté všechny pozdravil i pan starosta. Po zahájení byly pro děti připraveny vánoční dílničky, ve kterých si mohly vyrobit přáníčka, ozdobičky ze včelího vosku, sněhuláky, sobíky apod. Na všechny také čekalo voňavé cukroví, čaj a pro dospělé teplá medovinka. Byla zde k zakoupení i spousta drobných dárečků. V pět hodin se všichni opět sešli ve vestibulu, kde pan ředitel s dětmi slavnostně odpočítal rozvícení vánočního stromečku Ležákovky. Následovaly koledy s Hláskem u již rozsvíceného stromečku. Pan ředitel pak všem popřál krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce a pozval všechny na vánoční koncert pěveckého sboru Hlásek 7. prosince v MFC. 

Děkujeme všem návštěvníkům, že se přišli naladit vánoční atmosférou a děkujeme všem rodičům a sponzorům za jejich pomoc při pořádání akce. 

p. řed. Louda

 

24.11.2017   |   Vyjmenovaná slova

Doporučuji na procvičování vyjmenovaných slov webové stránky:

odkaz na školákov 

Najdete zde spoustu cvičení na procvičení.

p. uč. Burešová

 

24.11.2017   |   BRUSLENÍ

BRUSLENÍ
V pátek 24.11. půjdeme bruslit. 
Sraz: před zimním stadionem v 8:00 hodin.
S sebou: brusle v batohu, helmu, rukavice (!bez toho nepustíme děti na led), pití, svačinu.
Učení na M - geometrii - pravítko, ořezaná tužka č.3, ČJ.
Děti z ranní družiny si vyzvedneme. Vstupné 10 Kč.

p. uč. Burešová

 

20.11.2017   |   Angličtina - skupina p.uč. Burešové

Každou středu píšeme krátkou prověrku ze slovíček a teď už i vět. :-) 


 

p. uč. Burešová

 

9.11.2017   |   Prvouka u Dráčků

V prvouce se učíme o našem městě. Navštívili jsme již muzeum a galerii, kde jsme se dozvěděli něco o historii Hlinska a o významných osobnostech. Prošli jsme se Hlinskem a ukazovali si významné budovy, obě náměstí, významné ulice apod. Alex nám ve středu přinesl z informačního centra plánky města, a tak jsme ve třech skupinkách vyhledávali všechno i na mapě. Děti si navzájem dávaly úkoly odkud mají vystartovat, kterými ulicemi mají projít a do jakého cíle dojít. Ve čtvrtek jsme pokračovali s prací s mapou. Tentokrát už měl plánek každý, a tak si to mohl každý sám zkusit vyhledat důležitá nebo zajímavá místa a označit si je nálepkou s popisem. Poté měly děti za úkol jít po třech trasách a najít, co bylo jejich cílem. Kdo našel správné cíle všech tras, měl radost ze splněného úkolu a dostal jedničku. Potom ještě děti vyhledávaly nejdůležitější hlavní ulice v našem městě a zjišťovaly, odkud kam až vedou.
Všechny hledání na mapě bavilo a moc se nám hodina líbila. Děti mají doma zkoušet hledat na mapě. Budeme hledat i na známky. :-)

Místa: Poděbradovo nám., Tylovo nám., ZŠ Ležáků, ZŠ Smetanova, ZŠ Resslova, městský úřad, MFC, muzeum, Betlém, sjezdovka, zimní stadion, bazén, apod.

Ulice: Adámkova, Poličská, Ležáků, Wilsonova, Rváčovská, Resslova, Havlíčkova apod.

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Prvouka u Dráčků

6.11.2017   |   Halloweenský čarokarneval

Podívejte se na fotky z Halloweenského čarokarnevalu z tělocvičny. Uvidíte tam děti, jak balily Mílu jako mumui, jak létaly na koštěti nebo jak rovnaly víčka po provázku, aby došly k dýním.

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Halloweenský čarokarneval

31.10.2017   |   Halloween u Dráčků

Dneska jsme si náramně užili Halloween. Měli jsme krásně vyzdobenou třídu, všude světýlka, dýně a hlavně hodně moc strašidel, čarodějnic, smrťáků, upírů a další podobné havěti. :-) Děti přišly zase všechny v kostýmech, a to nám udělalo nejlepší atmosféru. Nejdříve jsme společně posvačili výborné prsty s nehtem a krví od Anežky :-) a poté jsme ochutnali výbornou dýňovou bábovku od Ondry. Děti pak odpovídaly na otázky od čarodějnice (moje maličkost) a za správnou odpověď dostávaly halloweenské bonbony. Počítali jsme pavoučí nohy, kočky, netopýry apod. Po první hodině pro nás přišli parlameňtáci  a dovedli nás do tělocvičny, ve které byly nachystané halloweenské soutěže: kousání do zavěšeného jablka - vyhrála Anetka, cestička z víček k dýním, zabalování mumie do toaltního papíru - mumií se stal Míla a děti ho dokonale zabalily, let na koštěti - tam byly ještě rezervy, hlavně když si děti nasedly na koště obráceně :-). Poté následovala diskotéka s balónky - pinkání, držení mezi čely ve dvojicích apod. '
Ve třídě jsme pak vyhlásili soutěž o nejlepší masku. Každý si měl vybrat jednu masku, která se mu nejvíc líbí a připnout na ni kolíček. Ten kdo nedostal žádný kolíček, rozhodoval dál svými dvěma dalšími kolíčky. Nakonec vyhráli Staňkovi - Míra a Natálka :-) a na dalších místech pak Míla a Alex. Poté následovala hodina českého jazyka, při které měly děti za úkol popsat náš halloweenský den. Za odměnu dostaly strašidelnou samolepku. Při poslední hodině jsme si zapisovali hrůzostrašný jídelníček s cenami - mezi jídly se objevily řízky z pavouků, slizová polévka, oko z vlkodlaka apod. Děti pak počítaly, kolik peněz zaplatí čarodějnice, když vybere 3 jídla, kolik zaplatí dýňožrout za vybraná jídla. 
Dnešní halloween jsme se opravdu užili. Myslím si, že i děti byly snad spokojené a už teď se těším a naší další společnou akci. 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Halloween u Dráčků

25.10.2017   |   Hlinecké muzeum a galerie

Dnes 25. října 2017 jsme navštívili hlinecké muzeum a galerii. Děti se zde seznámily s historií Hlinska, viděli spoustu exponátů, které jim představily a přiblížily život v minulých stoletích na Hlinecku. Dozvěděly se o zajímavých řemeslech, které zde mají tradici - hrnčířství, hračkářství apod. Dokonce jsme si mohli prohlédnout a poslechnout starý orchestrión. 

Po prohlídce muzea jsme navštívili i prostory galerie, ve které probíhá výstava Anny a Josefa Dvořákových. Děti tak měly možnost vidět spoustu známých míst  z okolí Hlinska na obrazech, seznámily se i s novými pojmy výtvarného umění - např. portrét, krajinomalba, zátiší a také různé výtvarné techniky. Viděli jsme také sochy Karla Lidického, Olbrama Zoubka a také krásný betlém vyřezaný z lipového dřeva.

p. uč. Burešová

 

10.10.2017   |   SBĚR PAPÍRU - START!!!

Vyhlašuji, že může začít papírové sběrové šílenství. MY ten dort vyhrajeme!!! winkcheeky

Pokud budete chtít přivést více sběru najednou, prosím vás, abyste mi dali vědět minimálně den předen - kdy a v kolik hodin. Musím zajistit klíče od sběrové místnosti. Děkuji. 

Sbíráme také hliník, plastová víčka. Pro zvěř mohou děti nosit suché kaštany, suchý a na menší kusy nakrájený chléb. Pokud máte možnost sbíráme i nasušenou pomerančovou a citronovou kůru (musí být zbavena dužiny).

p. uč. Burešová

 

9.10.2017   |   Ukázky dravců - Seiferos

Společnost Seiferos:
"S dravcem se lidé většinou setkají jen na velkou vzdálenost a jedná  se především o běžné druhy. Pokud se už dostanou do bezprostřední blízkosti, jedná se většinou o poraněného dravce.  Ochrana dravých ptáků je lidem naprosto neznámá. Bohužel v této situaci lidé neví, jak se mají k dravci stavět. V této kategorii se přitom nachází největší množství ohrožených druhů u nás. Proto je našim hlavním cílem široká osvěta, především prostřednictvím výukových programů na základních školách. Žáci se mohou zblízka seznámit i s druhy, které jsou již na pokraji vyhubení a dozvědět se o každém mnoho zajímavostí. Letovými ukázkami si mohou prakticky ověřit, co se ze života dravců dozvěděli. 
Akce probíhá ve dvou fázích:
Třicetiminutová poutavá přednáška o životě každého druhu, odpovědi  na dotazy žáků a  motivující přezkoušení, kdy jsou nejlepší z nich odměněni zajímavými dárky. Závěrem této části si žáci zblízka prohlédnou a pohladí největší sovu, výra velkého. 
Nejžádanější letová produkce, imitace lovu, probíhá s maximálním využitím schopností  dravců  a možností daného prostoru. Žáci se rozmístí na úroveň hřiště. Samozřejmostí je dokonalé ozvučení komentářem a v závěru jsou nejpozornější žáci odměněni příletem dravce na jejich ruku. Tato část produkce je časově ohraničena padesáti minutami. Tento čas maximálně využíváme pro praktické předvedení dokonalé imitace lovu za použití speciálně tažné techniky pro lovené vycpaniny.  
Přílet dravce na ruku je největším zážitkem jak pro malé, tak i velké."

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Ukázky dravců - Seiferos

3.10.2017   |   Výtvarka u Dráčků

Při výtvarce jsme vystřihovali a vyplétali duhové rybičky. Dětem se rybky moc povedly a líbilo se jim je plést. Někomu se občas ruce zamotaly a musel začít znovu, ale nakonec se všem povedly. 
Ještě jsme si přitom zopakovali barvy - anglicky. :-) 

p. uč. Burešová

 

  FOTKY Výtvarka u Dráčků

31.8.2017   |   Nový školní rok

Tak už nám začíná 3. třída. Máme před sebou hodně práce, kterou hravě zvládneme. Vyjmenovaná slova v češtině, v matematice počítání do tisíce a rýsování, v angličtině spoustu nových slovíček a vět, v tělocviku plavat, bruslit, běhat, skákat, ve výtvarce namalovat krásné obrázky, s paní učitelkou Chaloupkovou zazpívat v hudebce hodně nových písniček a hlavně budeme pracovat na počítačích s paní učitelkou Ročňákovou. A na konci školního roku zase vyrazit na školu v přírodě. Uteče nám to jako voda.
Prosím vás i během 3. třídy o kontrolu dětí při učení a při přípravě do školy. Děti jsou už samostatné, ale váš dohled a pomoc budou jistě ještě potřebovat. Velice vám děkuji, že dohlížíte na přípravu dětí do školy, věnujete se jim a že funguje skvělá spolupráce s vámi.      

Vyučování

-  začínáme v pondělí 4. září v 8 hodin

- po skončení vyučování v 9:40 hodin jdou žáci do družiny nebo odchází domů s rodiči nebo na základě žádosti rodičů sami

           

p. uč. Burešová