TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 3.A - třídní učitelka Mgr. Burešová Kristýna

24.10.2020   |   ROZVRHY BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY OD 2. 11. 2020

Milí žáci,  pokud bude škola i po podzimních prázdninách uzavřena, budete  se od 2.11. 2020 učit podle nových rozvrhů pro distanční výuku. V rozvrhu máte vyznačeny hodiny, ve kterých bude probíhat online výuka daného předmětu. Budete se přihlašet
p. řed. Louda

23.10.2020   |   Práce na pátek 23. 10. 2020

Ahoj páteční Rybičky! Dneska se vidíme („píšeme“) naposledy před podzimními prázdninami. Budu doufat, že se po nich společně sejdeme ve škole … 😊 Na fotce vidíte moji asistentku Blešku.  ČESKÝ JAZYK Vezmi si učebnici na str. 36, cv. 25. Čti
p. uč. Burešová

22.10.2020   |   Práce na čtvrtek 22. 10. 2020

Ahoj čtvrteční Rybičky! Dneska nás čeká český jazyk, matematika a angličtina. V českém jazyce budeme psát na známky diktát. V matematice procvičíme příklady. V angličtině zopakujeme slovíčka. Jdeme na to. Připravit, pozor, teď. 😊 ČESKÝ JAZYK NA
p. uč. Burešová

21.10.2020   |   Práce na středu 21. 10. 2020

Ahoj Rybičky! Dneska navečer v 18:30 hodin se snad uvidíme, pokud se nám povede připojit se přes Učebnu Classroom – ČESKÝ JAZYK  (odkaz na Meet). Doufám, že ano. Těším se na vás. Procvičíme si spolu zapínání a vypínání mikrofonu, mluvení
p. uč. Burešová

20.10.2020   |   Práce na úterý 20. 10. 2020

Ahoj milované Rybičky! Zdravím vás. Doufám, že máte aspoň trochu pracovní náladu a úkoly splníte rychle jako blesk. Jdeme na to. ČESKÝ JAZYK Včera jsme procvičovali stavbu slova. Doufám, že vám to šlo. Pokud někdo ještě udělal nějakou chybičku, procvičujte
p. uč. Burešová

19.10.2020   |   Práce na pondělí 19. 10. 2020

Ahoj moje šikovné Rybičky! Mám velkou radost z toho, jak se vám povedly příklady z matematiky. Násobilka 2 - 7 už vám jde moc dobře. Dneska začneme procvičovat násobilku 8. Děkuji i rodičům, že většinu z vás už přihlásili do Učebny Google Classroom (vyslovuje se gúgl
p. uč. Burešová

17.10.2020   |   Prosíme, přihlaste se do Učebny Google Classroom

Milí rodiče,  v následujícím týdnu bude probíhat distanční výuka i nadále přes Třídní nástěnky.  Pokud by ale nastala situace, že budeme muset i po 2. listopadu nadále vyučovat distančně, přejdeme na Učebnu Google Classroom. Je tedy potřeba se s tímto
p. uč. Burešová

16.10.2020   |   Práce na pátek 16. 10. 2020

Ahoj dětičky! To nám to letí a už máme pátek. Dneska budete mít nejprve práci z českého jazyka a pak z matematiky, tam vás čeká pár příkladů z násobilky na známky. Ale uvidíte, že je hravě zvládnete levou zadní.  Tak jdeme na to! ČESKÝ
p. uč. Burešová

15.10.2020   |   Práce na čtvrtek 15. 10. 2020

Ahoj Rybičky! Dneska budeme mít jen prvouku a angličtinu (slíbené příklady z matematiky si napíšeme na známky až zítra). V prvouce budete hodně číst a kreslit. V angličtině budete psát, takže tím si to propojíme s českým jazykem. Zítra budeme
p. uč. Burešová

15.10.2020   |   DŮLEŽITÉ INFORMACE pro rodiče - forma on-line výuky Google Classroom

Vážení rodiče, vzhledem k nastalé situaci bychom velmi rádi začali využívat i další dostupné formy on-line výuky – kromě doposud realizované distanční výuky prostřednictvím Třídních nástěnek zřízených na webových
p. uč. Burešová

14.10.2020   |   Práce na středu 13. 10. 2020

ČESKÝ JAZYK 1. Včera jste, děti, četly na str. 30 bajku o Psovi, kohoutovi a lišce – seřaďte zvířata podle abecedy (cv. 5). Kdo bude stát jako první? – napiš je seřazené do školního sešitu 2. Nyní se podíváme na cv. 6 – zkus roztřídit
p. uč. Burešová

13.10.2020   |   Informace pro rodiče k distanční výuce

Milí rodiče, tak to tu máme znovu – distanční výuku. Vzhledem k tomu, že jsem od vás měla pozitivní zpětnou vazbu na zadávanou práci během uzavření škol v loňském školním roce, ponecháme tak stejnou formu i tentokrát. Každý
p. uč. Burešová

13.10.2020   |   USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - DISTANČNÍ VÝUKA

Usnesením vlády České republiky se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020. Všechny třídy 1. a 2. stupně přecházejí na distanční výuku. Sledujte
p. uč. Burešová

7.10.2020   |   Informace pro rodiče

Milí rodiče, od začátku školního roku jsme trénovali, procvičovali, doučovali se učivo s předchozího roku. Děti dostávaly za úspěšnost při plnění úkolů jen motivační razítka. Od tohoto týdne jsem již začala známkovat to, co máme probráno.
p. uč. Burešová

13.9.2020   |   Angličtina - i-učebnice START WITH CLICK 1- žákovská licence za 169 Kč

Milí rodiče,  vaše děti se začaly letos učit intenzivně angličtinu 3 hodiny týdně. Pro některé z vás je obtížné se s dětmi učit, protože neumíte anglicky, nebo jen trošku. Pro všechny, kteří by chtěli dětem i sobě usnadnit učení a umožnit dětem naposlouchat správný
p. uč. Burešová

9.9.2020   |   AKTUÁLNÍ INFORMACE

Na základě zhoršené epidemiologické situace vyhlásilo MZd povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov, tedy i škol. Od čtvrtka 10. 9. 2020 budou žáci povinně nosit roušky ve společných prostorách, ve třídách ne.
p. řed. Louda

3.9.2020   |   INFORMACE PRO ŽÁKY 

INFORMACE PRO ŽÁKY PO VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY (nejpozději při opouštění šatny): použij dezinfekci na ruce (ve stojanových dávkovačích u vstupů do budovy školy je umístěna alkoholová dezinfekce Anti-COVID);  v nástěnných dávkovačích
p. řed. Louda

3.9.2020   |   IINFORMACE PRO RODIČE A DALŠÍ NÁVŠTĚVY ŠKOLY

DO ŠKOLY VSTUPUJTE POUZE SE ZAKRYTÝMI ÚSTY A NOSEM OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY!!! PROSÍME VÁS, ABYSTE CO MOŽNÁ NEJVÍCE OMEZILI VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY. POKUD BUDE NEZBYTNĚ NUTNÉ ŠKOLU NAVŠTÍVIT OSOBNĚ, JE TŘEBA OHLÁSIT SVOJI NÁVŠTĚVU NEJPRVE V KANCELÁŘI
p. řed. Louda

1.9.2020   |   PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN (1. 9. 2020)

První den školního roku 2020/2021 bude vyučování ukončeno po 2. vyučovací hodině, tedy v 9.40 hodin. V rámci prvního dne budou třídními učiteli řešeny veškeré třídnické záležitosti a žákům budou rozdány učebnic a sešity.
p. řed. Louda

1.9.2020   |   PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

V úterý dne 01. 09. 2020 bude provoz školní družiny v čase od 07:00 do 12:00 hodin. V tomto čase je možné vyplnit přihlášky do školní družiny a vyřešit případné dotazy přímo s vychovatelkami školní družiny. Vzhledem
p. řed. Louda

1.9.2020   |   HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA

Vážení rodiče, milí žáci, v letošním školním roce svou činnost zahájí naše škola v plném rozsahu  01. 09. 2020 v 8 hodin. Prosíme zákonné zástupce našich žáků a další návštěvy
p. řed. Louda