TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 4.A - třídní učitelka Mgr. Řezníčková Jana

6.6.2019   |   Dopravně-vědomostní soutěž - IV. A

Dráčci se zúčastnili dopravně-vědomstní soutěže pro žáky 4. ročníků základních škol v Hlinsku a okolí "Mladý cyklista". Žáci plnili úkoly na různých stanovištích. Stanoviště A - jízda na kole dle pravidel silničního provozu, B - jízda zručnosti, C - písemný test z dopravní výchovy a stanoviště D - zásady poskytování první pomoci. I když se nikdo z nás neumístil na stupních vítězů, v soutěži jsme obstáli a v závěru akce každý dostal sladkou odměnu! 

 

  FOTKY Dopravně-vědomostní soutěž - IV. A

5.6.2019   |   Den dětí - IV.A

Za úžasné sportovní výsledky byli žáci naší třídy odměněni sladkostmi a ti nejlepší dostali diplomy! Oslava Dne dětí se nám opravdu vydařila. 

 

  FOTKY Dráčci - Den dětí

31.5.2019   |   Dráčci - den dětí

Dráčci slavili Den dětí sportem! yes

 

  FOTKY Dráčci - Den dětí

30.5.2019   |   Robinson Jihlava

Žáci 2. a 4. ročníku navštívili zábavný park Robinson v Jihlavě.

 

  FOTKY Robinson Jihlava

26.5.2019   |   Čtenáři v MASce - IV.A

Místní akční skupina Hlinecko předávala diplomy za umístění v soutěži Čtenáři v MASce.

 

  FOTKY Čtenáři v MASce - IV.A

22.5.2019   |   Návštěva Lesního království

1. třída Soviček z Poličské nás srdečně pozvali  příjemnému posezení s občerstvením a tvořivou dílnou.

 

  FOTKY Návštěva Lesního království

21.5.2019   |   Příprava IV.A na dopravní soutěž

 

  FOTKY Příprava IV.A na dopravní soutěž

3.5.2019   |   Anglicko - česká pohádka A silly bear

V pátek 3.5. se celý 1. stupeň vydal do MFC, kde děti shlédly anglicko - českou pohádku A silly bear v podání Divadelního centra ze Zlína.
Jevištní adaptace bulharské pohádky o hloupém medvědovi a chytrém farmáři vychází z jednoduché anekdoty, kde hloupý, hladový medvěd a šikovný farmář spolu každoročně hospodaří a samozřejmě vyhraje ten moudřejší a šikovnější. Divadelní nastudování pohádky je ozvláštněné výraznou hudební složkou, v inscenaci jsou veselé anglicko - české písničky, které rámcují jednotlivé výstupy. Cílem představení v anglickém jazyce je atraktivní a hravou formou umožnit žákům zdokonalovat znalost cizího jazyka, získat schopnost bezprostřední interakce a zároveň prožít jedinečný umělecký zážitek. Zkušeným hercům se velmi úspěšně daří publikum zaujmout a udržet pozornost až do konce. Nezáleží na jazykové zdatnosti žáků, herci se jim snaží anglický jazyk přiblížit v atraktivní divadelní formě a pomoci jim překonat případné zábrany. 

 

  FOTKY Anglické divadlo - A silly bear

26.4.2019   |   Informace

Info pro nepřítomné:

M - str. 9 / 16,18

ČJ - str. 120, 121

Přd - v pondělí - opakování - ekosystém park

3. 5. 2019 jdeme na divadelní představení v anglickém jazyce - vybíráme 35 korun

p. uč. Řezníčková

 

29.3.2019   |   Výskyt vší

Ve škole se objevily vši. Prosíme rodiče o kontrolu vlasů u dětí.

 

26.3.2019   |   Účast ve výtvarné soutěži

Účast ve výtvarné soutěži byla oceněna diplomem, drobnými dárky od pořadatelů a velikým potleskem od spolužáků! Bahopřejeme! wink

 

20.3.2019   |   Informace

Informace pro nepřítomné:

Čj - učebnice str.98/22 - 4 větné celky Dú

učebnice str. 99/24, 25, 100/ dle výběru, 101/8a) do školního sešitu

pracovní sešit str. 20/8,9,10  17/1,2

M - str.37/15, 20  42/9

Vla - str. 10, 11

Přd - str. 39 - lze udělat jednoduchý zápis doma

Přeji všem brzké uzdravení. smiley

Budeme psát rychlé opakování z Přd. surprise

p. uč. Řezníčková

 

14.3.2019   |   Informace

Info pro nepřítomné:

Čj - str. 94, 95, 96, 97

M - str. 35, 36, 37

Přd - str. 38, 39

opakování - vlastnosti látek str. 34, 35

Vla - str. 9, 10

A - slovíčka str.35, 39

do sešitu - grammar str. 34 - zelený rámeček

pracovní sešit - str.34/1, str.37/37

p. uč. Řezníčková

 

12.3.2019   |   Úspěch na recitační soutěži

Školního kola v recitační soutěži se zúčastnilo hodně dětí z naší třídy - Natka, Anežka, Alča, Kája, Marťa, Ondra. Všichni si připravili moc hezké a vtipné básničky. Anežce a Natce se podařilo umístit na stupních vítězů. Gratulujeme!

 

  FOTKY Recitační soutěž - školní kolo

11.3.2019   |   Výstup na Devět skal

Někteří žáci naší třídy se zúčastnili výstupu na Devět skal. Všem zúčastněným gratulujeme. :-)

Soutěž o co nejrychlejší výstup do nadmořské výšky na úrovni Devíti Skal. 
Nadmořská výška: Hlinsko 581,4 m.n.m.
Nadmořská výška: Devět Skal 836 m.n.m.
Rozdíl – 254,6 m - 32x výstup z přízemí školy do druhého patra.

 

6.3.2019   |   Dráčkové na výstavě

Dráčkové se vypravili na výstavu výtvarných prací žáků mateřských, základních, speciálních škol a gymnázií, kterou pořádalo Územní sdružení Českého zahradkářského svazu a DDM Hlinsko.

 

  FOTKY IDráčkové na výstavě

5.3.2019   |   Masopust - průvod

V úterý 5. března jsme se zúčastnili každoročního masopustního průvodu základních a mateřských škol, který pořádá Město Hlinsko. S dětmi jsme si opět vyrobily krásné barevné čepice. Průvod začal o půl desáté u ZŠ Smetanova, poté zamířil k Domovu seniorů Drachtinka, dále přes parkoviště před Betlémem (Auto Slavíček) a kolem 10:45 skončil průvod na Betlémě. Na Betlémě dostala každá třída sladkou odměnu. 

 

  FOTKY Masopust - IV.A

1.3.2019   |   Informace pro nepřítomné

Informace:

Čj - učebnice str. 90, 91 - cvičení dle možností na papír nebo ústně

připomínám básničku na recitační soutěž

M - učebnice str. 22/5, 24/9, 11, 12

                     str. 26/8 na papír

Přd - opakování - horniny - str. 32, 33

5. 3. Loučení s Masopustem - bez učení, svačinu, končíme v 11,40, vhodné oblečení - celé dopoledne budeme venku

7. 3. dopravní výchova - 1. vyučovací hodinu, dále dle rozvrhu

 

 

p. uč. Řezníčková

 

25.2.2019   |   Mokré vysvědčení IV.A

Poslední plavání, během kterého žáci plavali na vytrvalost! Časový limit byl půl hodiny. Plavecké výkony byly obdivuhodné! V závěru hodiny žáci obdrželi "Mokré vysvědčení"! 

 

  FOTKY Mokré vysvědčení IV.A

20.2.2019   |   Plavecký výcvik 4.A

Při předposlední lekci plavání byli žáci hodnoceni ve splývání popředu, pozadu, plavali znak, prsa, potápěli se pro puky, skákali po nohách a zdatnější zvládli i šipku.

 

  FOTKY Plavecký výcvik 4.A

30.1.2019   |   Informace

Informace pro nepřítomné:

Aj - skupina kolegyně Vašíčkové - pracovní sešit str. 31 / cvičení 5, 6

                                                     - do slovníčků zapsat + naučit slovíčka z učebnice str. 33 / 6

Přd - nakreslit koloběh vody v přírodě - učebnice str. 31

Čj - přímá řeč - učebnice str. 84

M - procvičovat dělení, násobení . . . . . .

Ve čtvrtek jdeme plavat, 4. vyuč. hodinu budeme vydávat vysvědčení. Výuka končí v 11,40 hodin.

V případě, že žák nebude ve škole, jeho vysvědčení vydám Vámi pověřené osobě (starší 18 let) nebo zůstane ve škole u paní Ptáčkové.

Čisté a neponičené vysvědčení budou žáci VRACET v týdnu po  jarních prázdninách.

Krásné volné dny! smiley

p. uč. Řezníčková

 

29.1.2019   |   Informace

Informace pro nepřítomné:

Čj - vzory podstatných jmen, lze procvičit v PS str.38, 39

M - geometrie - str.18 - kruh, kružnice

    - násobení, dělení, sčítání, odčítání do 10 000 dle libosti

Vla - str.30, 31

     - po prázdninách nosit červenou vlastivědu

Přd - neživá příroda

Aj - skupina kolegyně Pažitné - nová slovíčka napsat do slovníčku - str.30

    - nadpis do školního sešitu: UNIT 11

                                                 zelený rámeček str. 30, 31

 

Krásné pololetní i jarní prázdniny a hlavně nemarodit! wink

V pondělí po prázdninách jdeme PLAVAT! laugh

p. uč. Řezníčková

 

23.1.2019   |   informace

Informace pro nemocné a nepřítomné:

Přd - do str. 29

M - str. 10 - zaokrouhlování

Čj - str. 82

Vla - do str. 43

prosím v žákovských knížkách aktualizovat a opravit telefon. čísla

zkontrolujte dětem vlásky, opět se nám objevily vši

p. uč. Řezníčková

 

21.1.2019   |   Plavecký výcvik Dráčků (IV.A)

Žáci ze IV. A zdárně pokračují v plaveckém výcviku! 😉

 

  FOTKY Plavecký výcvik Dráčků (IV.A)

21.12.2018   |   Přání.

Dneska ráno všem žákům popřál pan ředitel veselé Vánoce a šťastný nový rok! 😅

p. uč. Řezníčková

 

21.12.2018   |   Vánoce ve IV.A

fotky

Všichni jsme se moc těšili na vánoční svátky! Nejlepší bylo rozbalování dárečků, kterými se děti navzájem obdarovaly! 😅😂😘

 

20.12.2018   |   V lese!

fotky

Krátce po osmé hodině jsme vyrazili do lesa! Cestou jsme plnili úkoly v hledání a určování stop ve sněhu. Na informačních tabulích jsme se ledacos nového dozvěděli o houbách, ptácích, rostlinkách a rybách v naší přírodě! 

Někteří z nás věnovali pozornost i historii výroby dřevěných hraček v Hlinsku a okolí.

Do krmelce jsme dali zvířátkům dobroty (suché pečivo, jablíčka, mrkvičky a kaštany)! Jistě si také během vánočních svátků dobře pochutnají 😉!

Děkuji všem rodičům za spolupráci, vstřícný přístup a v novém kalendářním roce hodně zdraví!😆

Krásné Vánoce všem! 😉😘😅😇🎄

p. uč. Řezníčková

 

17.12.2018   |   Práce se stavebnicí ve IV.A

 

  FOTKY Práce se stavebnicí ve IV.A

12.12.2018   |   Plavání - termíny.

  • plavecký výcvik – termíny – začínáme v pondělí 17.12. v 8,00 hodin

pondělky: 17.12., 14.1., 21.1., 28.1., 11.2., 18.2., 25.2. od 8,00 hodin

čtvrtky: 31.1., 14.2. 2019 od 8,00 hodin

středy: 20.2. 2019 od 8,00 hodin

s sebou: mýdlo, ručník, plavky

         sraz – 7,45 u bazénu, žáky ze ŠD vyzvednu já a dovedu do bazénu, po ukončení plaveckého výcviku – výuka dle rozvrhu

p. uč. Řezníčková

 

5.12.2018   |   Mikulášská obchůzka! 😨

Dneska dopoledne naši třídu navštívil Mikuláš, andílci i umounění čerti! 

Všichni jsme během roku hodní, proto si nikoho čerti nemuseli vzit do pekla! 😄😏😏

p. uč. Řezníčková

 

4.12.2018   |   Těšíme se na Vánoce.

Dneska jsme si v novém přistrojili vánoční stromeček! 😉❄⛄🎄

 

25.11.2018   |   Medové dny

V pátek jsme navštívili " Medové dny! " 😉

 

16.11.2018   |   Projekt finanční gramotnosti „ABECEDA PENĚZ“

Třídy IV. A a V. A ze Základní školy Ležáků se zapojily do projektu České spořitelny, a. s. „Abeceda peněz", který byl zaměřen na podporu finanční gramotnosti žáků 1. stupně základní školy.
Žáci obou tříd se v září vypravili na první návštěvu pobočky České spořitelny v Hlinsku, kde se dozvěděli mnoho zajímavých a nových informací o penězích a činnostech peněžních ústavů. Rozdělili se na menší skupinky, ve kterých v doprovodu manažerky projektu a zaměstnanců pobočky prošli důležitá a pro veřejnost přístupná, ale i běžně nepřístupná místa. Prohlédli si trezor, v rukách obtěžkali milion korun, shlédli v akci stroj na přepočítávání peněz a vyzkoušeli si sami výběr peněz z bankomatu.
Následně bylo společným úkolem jednotlivých tříd založení třídní firmy, čemuž předcházelo vymyšlení jejího názvu.  Třídní firmy MOTÝLI s.r.o. a MONEY DRAGON si následně v bance převzali půjčku ve výši 3 000 Kč na nákup materiálu. Dalším úkolem projektu byla výroba zboží na blížící se jarmark v prostorách České spořitelny. Děti vyrobily spoustu krásných předmětů. Maminky a babičky napekly spoustu sladkých i slaných překvapení. Práci žáků přišli na jarmark podpořit nejen rodiče a příbuzní, ale i pracovníci České spořitelny a běžní občané města. Za vydělané peníze si děti užijí výlet a přispějí si na pobyt v přírodě.

                                                                                     Mgr. Iveta Pekařová, Mgr. Jana Řezníčková

 

  FOTKY Projekt finanční gramotnosti „ABECEDA PENĚZ“

10.11.2018   |  

Budeme psát opakování z Přd - rostliny! 

p. uč. Řezníčková

 

5.11.2018   |   Poděkování!

Chtěla bych moc a moc poděkovat všem za pomoc při realizaci jarmarku! 😄

Úspěch to byl úžasný! 😂

p. uč. Řezníčková

 

4.11.2018   |   Jarmark

Připomínám modrý klobouček, oranžové tričko a dobrou náladu! 

Od 5. 11. se naše třída přestěhovala do učebny přírodopisu v pavilonu učeben II. stupně! 😉

V naší třídě bude montovaná nová tabule a položené nové lino.😆

p. uč. Řezníčková

 

1.11.2018   |   Jarmark

Dne 5. 11. v 13,30 - 17 hodin se konečně uskuteční náš jarmark! 😉 

Jestliže máte doma ještě nějaké výrobky či dobroty na prodej, doručte je do školy do pondělí 10 hodin, nebo v pondělí přímo do budovy spořitelny. Nejlépe do 13,15 hodin 😆

Všem moc děkuji za pomoc a podporu! 😆

p. uč. Řezníčková

 

25.10.2018   |   Info pro marody.

V pátek budeme psát diktát z učebnice str. 29

Čj - procvičování ě, je

M - písemné dělení se zbytkem

Vla - mapy, plány, měřítko

Přd - rostliny str. 14

p. uč. Řezníčková

 

24.10.2018   |   Lipová slavnost ke 100. výročí Československa

V první části dopoledního programu nás čekala lesní pedagogika. 
Lesy ČR připravily první část dopoledního programu.
Informace o lese byly velmi zajímavé a poučné! 😉
Po slavnostním zahájení v tělocvičně jsme se vydali zasadit lípu! 😆
Počasí nám moc nepřálo, ale my jsme se nedali! 😉
Měli jsme takovou radost, že jsme si i zatančili! 😂
Po krátkém tanečku jsme vyrazili na výstavu.
Všechno dobře dopadlo! Lípa může růst! 😉

p. uč. Řezníčková

 

  FOTKY Dráčkové (IV.A) a lípa republiky

23.10.2018   |  

Trochu potěšení pro marody: cheeky

Čj str. 28, cv. 22 na papír - DÚ

M - písemné dělení už i se zbytkem - str.24

p. uč. Řezníčková

 

23.10.2018   |  

Tematický den ke 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky proběhne ve středu 24. října 2018. 
Celoškolní projekt na naší škole vyvrcholí v 10 hodin slavnostním zasazením Lípy republiky před budovou školy.
Děti si přinesou v batůžku PENÁL, PLÁŠTĚNKU, svačinu, pití a čip na oběd. Učení ne. 
Dopoledne 8:00 - 10:00 je program zajištěn Lesy ČR - lesnická pedagogika. Budeme venku, proto děti vhodně oblékněte. Pokud bude pršet lesnická pedagogika se uskuteční ve škole. V 10:00 sázení Lípy republiky bude určitě venku i za nepříznivého počasí (proto prosím o pláštěnky)
Po výsadbě se přesuneme na naše dislokované pracoviště v ulici Poličská, kde budeme mít možnost si prohlédnout výstavu týkající se výročí a společně zakončíme slavnosti v 11:40 hodin. 

Středeční pedagogiská intervence odpadá.
  

p. uč. Řezníčková

 

21.10.2018   |  

Ve středu 24. 10. nás čeká veliká sláva! Budeme sázet lípu! Z organizačních důvodu končí naše vyučování v 11,40 hodin! Do školy s sebou svačinu a vhodné sportovní oblečení! 

Přijďte se podívat a podpořit naše snažení! 😉

 

19.10.2018   |  

Tvoříme na jarmark! 😉

p. uč. Řezníčková

 

19.10.2018   |  

Dostali jsme modre kloboučky! 😁 Sluší nám 😆!

p. uč. Řezníčková

 

12.10.2018   |  

Ahojky marodi! 😉

M procvičování písemného nasobená, sčítání a odcitano

Čj psani ě ve slabikách

Vla ČR demokratický stát

Přd rostliny str.12 obrázek části kvetu do sešitu

V pondělí nebudu v práci.

Všem přeji hezký víkend a brzy se uzdravte! 😚

p. uč. Řezníčková

 

12.10.2018   |  

První návštěva v České spořitelně v Hlinsku! 

 

 

12.10.2018   |  

Připravujeme se na jarmark! 😂

p. uč. Řezníčková

 

10.10.2018   |  

Informace pro nepřítomné.

DÚ Čj - str. 23/ cv.7

M - písemné násobení - str. 18,19

Vla - ČR - demokratický stát - str. 13

Přd - složení rostlin - do str. 12

Pěkné podzimní dny a brzy se uzdravte! smiley

p. uč. Řezníčková

 

2.10.2018   |  

Info pro všechny aktivni maminky:

- moc děkuji za dosavadní spolupráci při přípravě jarmarku

- paní Ondráčková se nabídla jako koordinátor domácí výroby

- prosím o vzájemnou spolupráci všechny aktivní maminky, abychom ve finále neměli perníčky od všech maminek a nic jiného

- lze kontaktovat koordinátora na tel. 775402210

- o veselou tombolu se postarám já

- těším se na další spolupráci

p. uč. Řezníčková

 

24.9.2018   |  

Dne 27. 9. jdeme na exkurzi do České spořitelny. Sraz žáků 7,55 hodin u budovy spořitelny. Žáky, kteří chodí na ranní družinu vyzvednu v 7.45 a odvedu. Další vyučování, po druhé vyučovací hodině, bude probíhat dle rozvrhu.

p. uč. Řezníčková

 

0.0.0   |  

Imformace pro nepřítomné žáky:

Čj - str. 13, ve středu píšeme diktát str. 13

M - str. 8 - SÚ, cv. 39, 44

Přd - do str. 8, ve středu str. 9

Vla - do str. 7 - kraj + krajské město

Nemocným přeji brzké uzdravení!smiley

p. uč. Řezníčková