TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 5.A - třídní učitelka Mgr. Pekařová Iveta

24.10.2020   |   ROZVRHY BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY OD 2. 11. 2020

Milí žáci,  pokud bude škola i po podzimních prázdninách uzavřena, budete  se od 2.11. 2020 učit podle nových rozvrhů pro distanční výuku. V rozvrhu máte vyznačeny hodiny, ve kterých bude probíhat online výuka daného předmětu. Budete se přihlašet
p. řed. Louda

23.10.2020   |   Práce na pátek 23. října

Český jazyk Kontrola: oprav chyby a cvičení si oznámkuj: lízátka chutnala, rychlíky měly, řidiči dodržovali, zdi chránily, výkresy visely, noci byly, zrcadla se blyštěla,  prostěradla se shrnula, křídy ležely, policisté dopadli, lípy poskytovaly, zvuky se ozývaly,
p. uč. Pekařová

22.10.2020   |   Práce na čtvrtek 22. října

Český jazyk Kontrola: vlasy, s malinami, houby, hřiby, v neděli, pondělí, adresy, s křesly, na polích, s učiteli, z Opavy, na pánvi, s drahokamy a perlami, se lvy, lvi spali, cvičit lvy,                  nádobí, cibuli, topoly a břízy, proti kašli,
p. uč. Pekařová

21.10.2020   |   Úkoly na středu 21. října

Český jazyk Kontrola: proveď kontrolu úkolu z úterý - najdeš doplněno z úterka - pod cvičení zapiš počet chyb a neznámkuj Piš do školního sešitu: česat si vlas_, palačinky s malinam_, sbírat houb_, sušit hřib_, v neděl_, ponděl_, napsat adres_,
p. uč. Pekařová

20.10.2020   |   Úkoly na úterý 20. října

Český jazyk Kontrola: cvičení jsem doplnila červeně, oprav si chyby a oznámkuj si, další úkoly si pouze oprav 1. Slovní druhy: na - předložka, zabalení - podst. jméno, plyšového - příd. jméno, medvídka - podst. jméno, potřebujeme - sloveso, papírovou
p. uč. Pekařová

19.10.2020   |   Práce na pondělí 19. října

Český jazyk Tento celý týden budeme opakovat, protože v učebnici už nám začíná nové učivo. Piš do školního sešitu: Na zabalení plyšového medvídka potřebuji papírovou krabici. Tento vlhký byt už není obyvatelný. Milan
p. uč. Pekařová

19.10.2020   |   Práce z angličtiny na 8. školní týden (19. 10. - 23. 10. 2020)

Milí žáci, učitelé angličtiny pro vás připravili práci po dobu distanční výuky. Prosím, pečlivě prostudujte a vypracujte, s případnými dotazy se obracejte přímo na vyučující přes jejich školní maily. Děkujeme. 
p. uč. Pekařová

17.10.2020   |   Prosíme, přihlaste se do Učebny Google Classroom

Milí rodiče,  v následujícím týdnu bude probíhat distanční výuka i nadále přes Třídní nástěnky.  Pokud by ale nastala situace, že budeme muset i po 2. listopadu nadále vyučovat distančně, přejdeme na Učebnu Google Classroom. Je tedy potřeba se s tímto
p. uč. Pekařová

16.10.2020   |   Práce na pátek 16. října

Český jazyk Kontrola: odpověď, bezplatná, odpustil, rozsoudil, vztyčila, bezradný, nadřazeně, nepodceňovali, rozvážejí, přednosta, podchodu                cvičení oprav, oznámkuj si Kontrola PS: u Chrudimi, v Posázaví a Povltaví, Kouřimi,
p. uč. Pekařová

15.10.2020   |   DŮLEŽITÉ INFORMACE pro rodiče - forma on-line výuky Google Classroom

Vážení rodiče, vzhledem k nastalé situaci bychom velmi rádi začali využívat i další dostupné formy on-line výuky – kromě doposud realizované distanční výuky prostřednictvím Třídních nástěnek zřízených na webových
p. uč. Pekařová

15.10.2020   |   Práce na čtvrtek 15. října

Český jazyk Kontrola: Nenechte se vyprovokovat ke zvýšení hlasu. Buďte trpěliví. Netvařte se odmítavě a zamračeně. Projevte zájem a ochotu řešit problém.Řešte problém s úsměvem a s rozmyslem. Snažte se vyslechnout a pochopit jeden druhého. Řekněte si, jak každý
p. uč. Pekařová

14.10.2020   |   Práce na středu 14. října

Český jazyk V učebnici na straně 34 si přečti úvodní článek, nad článkem zapřemýšlej a odpověz si na otázky ve cvičení 11, 12, 13 Do školního sešitu si napiš ze strana 35 cvičení 14 - do sešitu napiš datum, dodržuj okraje, piš
p. uč. Pekařová

13.10.2020   |   USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - DISTANČNÍ VÝUKA

Usnesením vlády České republiky se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020. Všechny třídy 1. a 2. stupně přecházejí na distanční výuku. Sledujte
p. uč. Pekařová

12.10.2020   |   Učivo pondělí 12. 10.

Český jazyk učebnice strana 30 - úvodní článek strana 30 cvičení 2  strana 31 cvičení 4 - písemně Matematika opakování geometrie - rýsování trojúhelníku, čtverce, obdélníku vlastnosti úhlopříček Vlastivěda strana
p. uč. Pekařová

8.10.2020   |   Učivo čtvrtek 8. 10.

Český jazyk učebnice strana 29 cvičení 28 - vyhledávání podstatných jmen a sloves, určování jejich mluvnických kategorií, opakování shody přísudku s podmětem PS strana 14 cvičení 8a Matematika učebnice strana 33 / 9 opakování obvod
p. uč. Pekařová

7.10.2020   |   Učivo středa 7. 10.

Český jazyk PS strana 10 cvičení 8       strana 13 cvičení 3, 4 učebnice strana 25 cvičení 15 opakování podstatných jmen, rod, číslo, pád, vzor   Matematika učebnice strana 33 / 1  u dvou příkladů udělej i zkoušku      
p. uč. Pekařová

6.10.2020   |   Učivo úterý 6. 10.

Český jazyk učebnice strana 24, cvičení 12 písemně za domácí úkol strana 25, cvičení 14 strana 26 úvodní článek procvičování shody přísudku s podmětem   Matematika procvičování písemného násobení
p. uč. Pekařová

5.10.2020   |   Učivo pondělí 5. 10.

Český jazyk učebnice strana 23, cvičení 8 a,b                strana 24, cvičenín 9, 10                pracovní sešit strana 12, cvičení 2 Matematika opakování písemné násobení  písemné
p. uč. Pekařová

25.9.2020   |   Učivo pátek 25. 9.

Český jazyk opakování shoda přísudku s podmětem učebnice strana 19                 strana 20 /19 Matematika písemné násobení, jednotky hmotnosti učebnice strana 27 /5, 6, 7, 8
p. uč. Pekařová

24.9.2020   |   Učivo pro žáky 24. 9.

Český jazyk pracovní sešit strana 7 / 9 učebnice strana 18 - úvodní text                 strana 18 / 16 Matematika učebnice strana 26 / 3, 4                strana 27 / 1, 2, 3, 4 Přírodověda učebnice strana 15 
p. uč. Pekařová

23.9.2020   |   Učivo středa 23. 9.

Český jazyk pracovní sešit strana 5, cvičení 5                         strana 7, cvičení 8 Matematika opakování písemného násobení učebnice strana 25 / 1, 2, 3, 4, 6 domácí úkol:
p. uč. Pekařová

22.9.2020   |   Učivo úterý 22. 9.

Český jazyk diktát ze strany 13 / cvičení 32 učebnice strana 16, 17 pracovní sešit strana 5, úkol 4 Matematika učebnice strana 19 / 5, 6                strana  21 / 1, 7 Přírodověda strana 12, 13, 14  
p. uč. Pekařová

21.9.2020   |   Učivo pondělí 21. 9. 2020

Český jazyk učebnice strana 16 - popis písemně každý popsal svoji aktovku Matematika učebnice strana 18 / 1, 2, 6, 7, 8 jednotky délky strana 19 / 1, 8 Vlastivěda učebnice strana 6  
p. uč. Pekařová

18.9.2020   |   Úkoly pro žáky

Český jazyk opakování sloves učebnice strana 15, cvičení 7 - písemně Matematika učebnice strana 17 / 1, 2, 5, 6, 7 opakovat písemné sčítání, odčítání, násobení
p. uč. Pekařová

17.9.2020   |   Úkoly pro žáky

Český jazyk učebnice strana 13 / 30 - písemně                strana 14 - úvodní článek, cvičení 1                strana 15 - tabulka, zopakovat slovesa Matematika učebnice strana 11 / 1          
p. uč. Pekařová

16.9.2020   |   Úkoly pro žáky

Český jazyk opakování vzorů podstatných jmen učebnice strana 13, cvičení 30 Matematika učebnice strana 9, cvičení 9                 strana 11, cvičení 6 Vlastivěda učebnice strana 6 a 7
p. uč. Pekařová

15.9.2020   |   Úkoly pro žáky

Český jazyk Opakování podstatných jmen, rod střední a ženský, vzory. učebnice strana 11 - 12 písemně strana 12, cvičení 28 Matematika učebnice strana 7 / 6, 7, 8                strana 8 / 3, 5, 6, 8            
p. uč. Pekařová

14.9.2020   |   Úkoly pro žáky

Český jazyk opakování a procvičování vyjmenovaných slov Matematika učebnice strana 5 / 6, 7, 8                 strana 7 / 5 Vlastivěda učebnice strana 5 - 6
p. uč. Pekařová

11.9.2020   |   Úkoly pro žáky

Český jazyk učebnice strana 9, 10. Matematika učebnice strana 4 / 1, 2, 6, 7, 8                strana 5 /  1, 2, 4 
p. uč. Pekařová

9.9.2020   |   AKTUÁLNÍ INFORMACE

Na základě zhoršené epidemiologické situace vyhlásilo MZd povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov, tedy i škol. Od čtvrtka 10. 9. 2020 budou žáci povinně nosit roušky ve společných prostorách, ve třídách ne.
p. řed. Louda

3.9.2020   |   INFORMACE PRO ŽÁKY 

INFORMACE PRO ŽÁKY PO VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY (nejpozději při opouštění šatny): použij dezinfekci na ruce (ve stojanových dávkovačích u vstupů do budovy školy je umístěna alkoholová dezinfekce Anti-COVID);  v nástěnných dávkovačích
p. řed. Louda

3.9.2020   |   IINFORMACE PRO RODIČE A DALŠÍ NÁVŠTĚVY ŠKOLY

DO ŠKOLY VSTUPUJTE POUZE SE ZAKRYTÝMI ÚSTY A NOSEM OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY!!! PROSÍME VÁS, ABYSTE CO MOŽNÁ NEJVÍCE OMEZILI VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY. POKUD BUDE NEZBYTNĚ NUTNÉ ŠKOLU NAVŠTÍVIT OSOBNĚ, JE TŘEBA OHLÁSIT SVOJI NÁVŠTĚVU NEJPRVE V KANCELÁŘI
p. řed. Louda

1.9.2020   |   PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN (1. 9. 2020)

První den školního roku 2020/2021 bude vyučování ukončeno po 2. vyučovací hodině, tedy v 9.40 hodin. V rámci prvního dne budou třídními učiteli řešeny veškeré třídnické záležitosti a žákům budou rozdány učebnic a sešity.
p. řed. Louda

1.9.2020   |   PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

V úterý dne 01. 09. 2020 bude provoz školní družiny v čase od 07:00 do 12:00 hodin. V tomto čase je možné vyplnit přihlášky do školní družiny a vyřešit případné dotazy přímo s vychovatelkami školní družiny. Vzhledem
p. řed. Louda

1.9.2020   |   HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA

Vážení rodiče, milí žáci, v letošním školním roce svou činnost zahájí naše škola v plném rozsahu  01. 09. 2020 v 8 hodin. Prosíme zákonné zástupce našich žáků a další návštěvy
p. řed. Louda