TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 5.B -

22.12.2017   |   Organizace výuky v pátek 22.12. před vánočními prázdninami

První stupeň: výuka bude zkrácena na 4. vyučovací hodiny, po celou dobu budou ve třídách třídní učitelé (vánoční besídka)
Druhý stupeň: první dvě vyučovací hodiny bude probíhat výuka dle rozvrhu, 3. – 5. vyučovací hodinu třídnická hodina (vánoční besídka)

p. řed. Louda