TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 6.B - třídní učitelka Mgr. Pažitná Romana

20.3.2017   |   Hlinecký hrneček

Opět jsme zabodovali v literární soutěži Hlinecký hrneček!!!

2. místo     David Brabec              9. A

Ve středu 22. 3. bude dekorován v knihovně-blahopřejeme!!!

p. uč. Götzová

 

31.1.2017   |   Vysvědčení v VI.B

p. uč. Pažitná

 

20.12.2016   |   Vánoční Praha - VI.B

p. uč. Pažitná

 

  FOTKY Vánoční Praha - VI.B

19.9.2016   |   Go kurz

* fotky z akce
Jako každý rok tak i letos se žáci šestých ročníků zúčastnili GO kurzu a to ve dnech 8.- 9. 9.2016. Během dvoudenního pobytu v malebném prostředí Daňkovic žáci 6. A a 6. B měli možnost lépe, a hlavně jinak než ve školní lavici, poznat své spolužáky, své třídní učitelky, ale i sami sebe. Více či méně náročné aktivity zážitkové pedagogiky byly zaměřeny především na rozvoj komunikace, spolupráce, empatie, sebepoznání, řešení problémů a konfliktů a upevnění pozitivních vzájemných vazeb ve třídě. Doufejme, že pohodová nálada se přenese i do všedních školních dnů.

 

9.9.2016   |   Reedukace

Reedukační péče pro 6. ročníky začíná 19.9. v 13,45 hodin v učebně 6.A. Děti si vyzvednu a domluvíme oběd.

p. uč. Götzová