TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 6.B -

17.9.2018   |   Pedagogická intervence

Na druhém stupni začne pedagogická intervence ve čtvrtek 13. 9. 2018 v 12, 45 hod. v učebně 

6. A. Těším se na společnou práci!

p. uč. Götzová