TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 7.A - třídní učitelka Ing. Götzová Monika

31.12.2018   |   Zakončení roku

V pátek 21. 12. vyučování končí  v 12, 35 hod. 

3. 1. a  4. 1. 2019 bude ředitelské volno.

Čeká nás rok 2019-tak zabereme!

 

5.12.2018   |   Poděkování a stromeček

Děkuji za pomoc dobrovolníkům ze 7. A při Vánočním těšení.

Začínáme zdobit stromeček ve třídě a čekáme na další výzdobu!

Připravíme také malé dárečky!

p. uč. Götzová

 

13.11.2018   |   Hovorové dny

Hovorové dny proběhnou dne 13. 11. od 17 hodin v kabinetech vyučujících.

V pátek 9. 11. jsme se opět úspěšně zúčastnili programu Semiramis.

 

p. uč. Götzová

 

31.10.2018   |   Záležitosti třídy

V pátek dne 5. 10. vyučování končí v 12, 35 hod.-proběhnou volby.

Dne 24. 10. proběhne projektový den-zúčastníme se sázení lípy a budou probíhat lesnické aktivity-vyučování končí v 12, 35 hod.-prosíme podepsat žákovskou knížku.

p. uč. Götzová

 

31.10.2018   |   Divadlo

Dne 5. 11. se společně půjdeme podívat na divadelní představení do MFC na hru Lakomec/Moliere/, vstupné 50 korun, začátek v 11, 15 hod. Představení trvá cirka 2 hodiny-budeme upřesňovat. Prosíme žáky a žákyně o slavnostní oblečení. Hraje Divadlo R. Brzobohatého-bylo již zde několikrát a mělo úspěch.

p. uč. Götzová

 

30.9.2018   |   Burza knih

Burza knih-termíny na odevzdání prací: pondělí 5.11., 7.1., 25. 3., 27. 5.

Kniha,kterou jsem dočetl: obsah, úryvek, medailon, obrázek-malá čtvrtka!

p. uč. Götzová

 

27.9.2018   |   Třídnické záležitosti

Třídní schůzka proběhne dne 11. 9. 2018 ve třídě 7.A v 17 hodin.

Děkuji za odevzdané částky peněz, připomínám přípravu na hodiny českého jazyka, ruského jazyka a dějepisu. 

p. uč. Götzová

 

27.9.2018   |   Výtvarná výchova a dějepis

Ve čtvrtek vždy zadávám téma na pátek a prosím o důležité pomůcky na Vv!

Upozorňuji 7. A na kvalitní přípravu na hodiny dějepisu!

p. uč. Götzová

 

17.9.2018   |   Pedagogická intervence

Opětovně s pedagogickou intervencí začneme v pondělí 17. 9. 2018 v 13, 40 hod. v učebně 

7. A. Těším se na spolupráci!

p. uč. Götzová

 

3.9.2018   |   Zahájení školního roku 2018/2019

Výuka 3. září od 8:00 do 9:40 hodin ve všech ročnících. 

Od 4. září bude výuka ve 2. - 9. ročníku probíhat podle rozvrhů. 

 

 

0.0.0   |   Český jazyk

Upozorňuji na plnění domácích úkolů, přípravy na hodiny-v pondělí literatura, v úterý v 7. B sloh a v 6. A mluvnice, ve středu v 7. ročnících mluvnice, ve čtvrtek v 6. A sloh v 7. A sloh a v pátek opět mluvnice.

Hodnotíme diktáty, pravopisná cvičení, kontrolní prověrky, kontrolní slohové práce a další testy.

Domácí úkoly 6. A odevzdává v úterý a sedmáci ve středu.

Držím všem palce!

p. uč. Götzová

 

0.0.0   |   Ruský jazyk

Upozorňuji na kvalitní přípravu na hodiny ruského jazyka-nepodceňovat!

Držím palce!

p. uč. Götzová