TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 7.A - třídní učitelka Mgr. Ročňáková Helena

20.3.2017   |   Hlinecký hrneček

Opět jsme zabodovali v literární soutěži Hlinecký hrneček!!!

2. místo     David Brabec              9. A

Ve středu 22. 3. bude dekorován v knihovně-blahopřejeme!!!

p. uč. Götzová