TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 7.B - třídní učitelka Mgr. Pažitná Romana

29.11.2017   |   Vánoční těšení na Ležákovce

Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi a veřejnost na Vánoční těšení na Ležákovce ve středu 29. listopadu od 16 hodin. Těšení zahájí koledami pěvecký sbor Hlásek. Projdete se našimi trhy se spoustou vánočních dílniček, ve kterých si vyrobíte různé vánoční dekorace. Ve stáncích si nakoupíte milé dárečky, ochutnáte spoustu druhů cukroví a dospěláci i medovinku. Malé návštěvníky potěší Mikuláš s andílky a čerty. Společně rozsvítíme vánoční stromeček Ležákovky a tím přivítáme dobu adventní. Příjďte se naladit vánoční atmosférou. Těšíme se na vás na Těšení. :-)

p. řed. Louda

 

16.11.2017   |   Ruský jazyk

Velká pochvala směřuje všem 14 ruštinářům, kteří se opravdu snaží a stále mile překvapují! Doufám, že jim toto nasazení vydrží celé 3 roky!!!

p. uč. Götzová

 

16.10.2017   |   Informace český jazyk

Připomínám seznam termínů pro testy z čj.

17.10 - 7.A, 19.10. 7.B - Test věta jednoduchá, větné členy. Věty budu vybírat z prac. sešitu str. 10, cv. 15

23.10. Test (synonyma, homonyma, slova citově zabarvená, slova jednoznačná a mnohoznačná, věcný a mluvnický význam)

25.10. Odevzdat čtenářský deník

30.10. Diktát za měsíc říjen

1.11. Test z literatury (od začátku sešitu, středověká literatura už tam nebude)

p. uč. Myšková

 

29.9.2017   |   Upozornění-Rj

Připomínám plnění domácích úkolů na pondělí a středu-podpis rodičů!

Učíme se psát azbuku-nepodceňovat přípravu, zkoušíme básničky, píšeme do pracovního sešitu a na pracovní listy! Až pokročíme, budeme psát diktátky a testy. Snažíme se!!

p. uč. Götzová