TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 7.B - třídní učitelka Mgr. Konečná Milada

31.10.2018   |   Divadlo

Dne 5. 11. se společně půjdeme podívat na divadelní představení do MFC na hru Lakomec/Moliere/, vstupné 50 korun, začátek v 11, 15 hod. Představení trvá cirka 2 hodiny-budeme upřesňovat. Prosíme žáky a žákyně o slavnostní oblečení. Hraje Divadlo R. Brzobohatého-bylo již zde několikrát a mělo úspěch.

p. uč. Götzová

 

30.9.2018   |   Burza knih

Burza knih-termíny na odevzdání prací: pondělí 5.11., 7.1., 25. 3., 27. 5.

Kniha,kterou jsem dočetl: obsah, úryvek, medailon, obrázek-malá čtvrtka!

p. uč. Götzová

 

27.9.2018   |   Výtvarná výchova a dějepis

Ve čtvrtek vždy zadávám téma na pátek a prosím o důležité pomůcky na Vv!

Upozorňuji 7. A na kvalitní přípravu na hodiny dějepisu!

p. uč. Götzová

 

3.9.2018   |   Zahájení školního roku 2018/2019

Výuka 3. září od 8:00 do 9:40 hodin ve všech ročnících. 

Od 4. září bude výuka ve 2. - 9. ročníku probíhat podle rozvrhů. 

 

 

0.0.0   |   Český jazyk

Upozorňuji na plnění domácích úkolů, přípravy na hodiny-v pondělí literatura, v úterý v 7. B sloh a v 6. A mluvnice, ve středu v 7. ročnících mluvnice, ve čtvrtek v 6. A sloh v 7. A sloh a v pátek opět mluvnice.

Hodnotíme diktáty, pravopisná cvičení, kontrolní prověrky, kontrolní slohové práce a další testy.

Domácí úkoly 6. A odevzdává v úterý a sedmáci ve středu.

Držím všem palce!

p. uč. Götzová

 

0.0.0   |   Ruský jazyk

Upozorňuji na kvalitní přípravu na hodiny ruského jazyka-nepodceňovat!

Držím palce!

p. uč. Götzová