TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 7.B - třídní učitelka Mgr. Pažitná Romana

29.11.2017   |   Vánoční těšení na Ležákovce

fotky z Vánočního těšení

videoreportáž KIS Hlinsko

Ve středu 29. listopadu proběhlo již popáté Vánoční těšení na Ležákovce. Škol byla nádherně vyzdobena rampouchy, vločkami, zimními obrázky, andělíčky, které děti vyrobily. Ve vestibulu byl největší ozdobou ručně vyráběný betlém s mnoha postavičkami, které tvoří děti s paními vychovatelkami v družině. Každý rok přibývají další a další postavy. Ve čtyři hodiny byla akce slavnostně zahájena básničkou o Vánočním těšení a po přivítání všech návštěvníků panem ředitelem, zazpíval pěvecký sbor Hlásek koledy a vystoupily se svým programem i děti z Klíče. Poté všechny pozdravil i pan starosta. Po zahájení byly pro děti připraveny vánoční dílničky, ve kterých si mohly vyrobit přáníčka, ozdobičky ze včelího vosku, sněhuláky, sobíky apod. Na všechny také čekalo voňavé cukroví, čaj a pro dospělé teplá medovinka. Byla zde k zakoupení i spousta drobných dárečků. V pět hodin se všichni opět sešli ve vestibulu, kde pan ředitel s dětmi slavnostně odpočítal rozvícení vánočního stromečku Ležákovky. Následovaly koledy s Hláskem u již rozsvíceného stromečku. Pan ředitel pak všem popřál krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce a pozval všechny na vánoční koncert pěveckého sboru Hlásek 7. prosince v MFC. 

Děkujeme všem návštěvníkům, že se přišli naladit vánoční atmosférou a děkujeme všem rodičům a sponzorům za jejich pomoc při pořádání akce. 

p. řed. Louda

 

16.11.2017   |   Ruský jazyk

Velká pochvala směřuje všem 14 ruštinářům, kteří se opravdu snaží a stále mile překvapují! Doufám, že jim toto nasazení vydrží celé 3 roky!!!

p. uč. Götzová

 

16.10.2017   |   Informace český jazyk

Připomínám seznam termínů pro testy z čj.

17.10 - 7.A, 19.10. 7.B - Test věta jednoduchá, větné členy. Věty budu vybírat z prac. sešitu str. 10, cv. 15

23.10. Test (synonyma, homonyma, slova citově zabarvená, slova jednoznačná a mnohoznačná, věcný a mluvnický význam)

25.10. Odevzdat čtenářský deník

30.10. Diktát za měsíc říjen

1.11. Test z literatury (od začátku sešitu, středověká literatura už tam nebude)

p. uč. Myšková

 

29.9.2017   |   Upozornění-Rj

Připomínám plnění domácích úkolů na pondělí a středu-podpis rodičů!

Učíme se psát azbuku-nepodceňovat přípravu, zkoušíme básničky, píšeme do pracovního sešitu a na pracovní listy! Až pokročíme, budeme psát diktátky a testy. Snažíme se!!

p. uč. Götzová