TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 7.B - třídní učitelka Mgr. Rakoušová Petra

11.4.2017   |   Memoriál Josefa Šťulíka

Ležáky, přespolní běh
Organizace vyučování 2. stupeň: 7., 8., 9. ročník spojeny – rozvrhy podle tříd A
Změna ukončení vyučování – 7. ročník - 12:35 hodin

 

20.3.2017   |   Hlinecký hrneček

Opět jsme zabodovali v literární soutěži Hlinecký hrneček!!!

2. místo     David Brabec              9. A

Ve středu 22. 3. bude dekorován v knihovně-blahopřejeme!!!

p. uč. Götzová