TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 8.A - třídní učitelka Mgr. Ročňáková Helena

5.4.2018   |   Dotazníkové šetření pro rodiče žáků 7. – 9. ročníků

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o spolupráci při realizaci dotazníkového šetření, které je zaměřené na zjišťování potřeb a zájmu rodičů a žáků v oblasti poskytování kariérového poradenství.

Naše škola je od března 2018 zapojena do tříletého projektu Pardubického kraje, jehož hlavním cílem je rozvíjení a zkvalitňování služeb v oblasti poskytování kariérového poradenství školám, rodičům a žákům. V rámci realizace projektu je naše škola zapojena do vzdělávacích aktivit, metodického poradenství a mentoringu s cílem zkvalitnit služby kariérového poradenství směrem k žákům naší školy i Vám, rodičům.

Vaše zpětná vazba je pro nás velice důležitá, protože je naší snahou zaměřit poradenské služby cíleně dle Vašich potřeb a zájmu.

Dotazníkové šetření odborně zajišťuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje, které je garantem aktivity Rozvoj kariérového poradenství projektu. V případě doplňujících dotazů k dotazníkovému šetření nebo aktivitě kariérové poradenství se obracejte na kariérového poradce CCV Pardubice Mgr. Moniku Dvořákovou, PhD., tel.: 734 578 695, E-mail: dvorakova@ccvpardubice.cz

Zpracování dotazníku Vám zabere cca 5 minut a dotazník naleznete pod odkazem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RxpoWPLHpkmLFnsPafp4ZZtte_wpdudKpNHxzhEnBDZUQ0ExRjUySllQTk5PMU4wSkpPN0dFSE81TC4u

Děkujeme Vám za čas věnovaný vyplnění dotazníku.

p. řed. Louda

 

28.3.2018   |   Medailonek své oblíbené knihy

Vyberte si oblíbenou knihu a napište o ní medailonek - výtah, životopis spisovatele, obrázek

p. uč. Stachurová

 

29.1.2018   |   Informace k přijímacímu řízení

odkaz č.1 - Přijímací řízení ve školním roce 2017-2018

odkaz č.2 - Prospěchová stipendia ve školním roce 2018/2019 

odkaz č.3 - Výsledky maturitních zkoušek - Jarní zkušební termín 2017

p. uč. Pažitná

 

  foto
  foto
  foto

29.11.2017   |   Vánoční těšení na Ležákovce

fotky z Vánočního těšení

videoreportáž KIS Hlinsko

Ve středu 29. listopadu proběhlo již popáté Vánoční těšení na Ležákovce. Škol byla nádherně vyzdobena rampouchy, vločkami, zimními obrázky, andělíčky, které děti vyrobily. Ve vestibulu byl největší ozdobou ručně vyráběný betlém s mnoha postavičkami, které tvoří děti s paními vychovatelkami v družině. Každý rok přibývají další a další postavy. Ve čtyři hodiny byla akce slavnostně zahájena básničkou o Vánočním těšení a po přivítání všech návštěvníků panem ředitelem, zazpíval pěvecký sbor Hlásek koledy a vystoupily se svým programem i děti z Klíče. Poté všechny pozdravil i pan starosta. Po zahájení byly pro děti připraveny vánoční dílničky, ve kterých si mohly vyrobit přáníčka, ozdobičky ze včelího vosku, sněhuláky, sobíky apod. Na všechny také čekalo voňavé cukroví, čaj a pro dospělé teplá medovinka. Byla zde k zakoupení i spousta drobných dárečků. V pět hodin se všichni opět sešli ve vestibulu, kde pan ředitel s dětmi slavnostně odpočítal rozvícení vánočního stromečku Ležákovky. Následovaly koledy s Hláskem u již rozsvíceného stromečku. Pan ředitel pak všem popřál krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce a pozval všechny na vánoční koncert pěveckého sboru Hlásek 7. prosince v MFC. 

Děkujeme všem návštěvníkům, že se přišli naladit vánoční atmosférou a děkujeme všem rodičům a sponzorům za jejich pomoc při pořádání akce. 

p. řed. Louda