TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 8.A - třídní učitelka Mgr. Šiklová Zdeňka

 

 

V této třídě je nástěnka prázdná...