TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 8.B - třídní učitelka Mgr. Pažitná Romana

13.12.2018   |   Dějepisná exkurze VIII. B

Žáci  8. ročníků završili celoroční projekt, který byl zaměřen ke 100. letému výročí vzniku Československa, návštěvou Prahy. Společně navštívili nově zrekonstruovanou historickou budovu Národního muzea, kde probíhá Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, která mapuje všechny klíčové okamžiky bouřlivého 20. století. 1200 předmětů návštěvníkům připomíná, jak se v  Československu žilo. Poprvé v historii na ní návštěvníci mohou spatřit originály Pittsburské dohody, Mnichovské dohody, Československé ratifikace mírových dohod nebo Deklaraci Hácha – Hitler, jejímž podpisem byla ukončena existence meziválečného Československa. Velký lákadlem se stalo 200 nejkurioznějších exponátů z depositáře muzea, které jsou zde k vidění taktéž. Další zastávkou exkurze byla výstava “28. říjen”v budově Obecního domu. Hlavním lákadlem je zpřístupnění místnosti, kde byl 28. října 1918 podepsán zákon o vzniku samostatného československého státu. Prosincové putování Prahou zakončili žáci VIII. B prohlídkou Staroměstského náměstí s krásnou vánoční atmosférou. 

p. uč. Pažitná

 

31.10.2018   |   Divadlo

Dne 5. 11. se společně půjdeme podívat na divadelní představení do MFC na hru Lakomec/Moliere/, vstupné 50 korun, začátek v 11, 15 hod. Představení trvá cirka 2 hodiny-budeme upřesňovat. Prosíme žáky a žákyně o slavnostní oblečení. Hraje Divadlo R. Brzobohatého-bylo již zde několikrát a mělo úspěch.

p. uč. Götzová

 

26.10.2018   |   Dekorování lip svobody

V pátek 26. 10. okrášlili žáci 8. B trikolorou Lípy republiky v Hlinsku.  Stoletou v parku nad stadionem, dvacetiletou v parku za Karou a nejmladší zasazenou 24. října před školou.
Tak byl završen celoškolní projekt k 100. výročí vzniku samostatného Československa.

p. uč. Pažitná

 

  FOTKY Dekorování lip svobody

3.9.2018   |   Zahájení školního roku 2018/2019

Výuka 3. září od 8:00 do 9:40 hodin ve všech ročnících. 

Od 4. září bude výuka ve 2. - 9. ročníku probíhat podle rozvrhů. 

 

 

0.0.0   |   Čtenářské deníky

Ve středu 17. října mají odevzdat čtenářský deník s libovolnou knihou do sešitu. Připomínám autor, dílo, krátký výtah o knížce, názor a třeba i obrázek.

p. uč. Stachurová

 

0.0.0   |   Ruský jazyk

Upozorňuji na kvalitní přípravu na hodiny ruského jazyka-nepodceňovat!

Držím palce!

p. uč. Götzová