TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 9.A - třídní učitelka Ing. Götzová Monika

26.3.2021   |   KRESLÍCÍ SOUTĚŽ PRO PŘEDŠKOLÁKY

Milí rodiče, milí žáci, pokud máte ve svém okolí nějakého předškoláčka, který se chystá v září do 1. třídy, tak mu prosím vyřiďte, že naše škola vyhlásila kreslící soutěž určenou právě pro ně a mohou v ní

12.3.2021   |   Změna rozvrhu od 15. 3. 2021

Od pondělí 15.3. se bude vyučovat 1 hodinu týdně i rodinná výchova a občanská výchova. Prosím, podívejte se do rozvrhu a nezapomeňte se přihlásit do výuky.  ROZVRHY  
p. řed. Louda

27.2.2021   |   DISTANČNÍ VÝUKA V OBDOBÍ OD 1. BŘEZNA VE VŠECH ROČNÍCÍCH

Vážení rodiče, od pondělí 1. března bude výuka probíhat ve všech ročnících distančně přes Google CLASSROOM. 1. a 2. ročník obdržel práci na pondělí od paní učitelek, online výuka bude zahájena v úterý 2.3., rozvrh bude umístěn na 
p. řed. Louda

5.2.2021   |   On-line schůzka k přijímacímu řízení pro žáky a jejich rodiče

Vážení rodiče, dovoluji si Vás pozvat na krátkou informativní schůzku. Pokud máte otázky nebo nejasnosti k přijímacímu řízení na střední školy, nabízím možnost společné konzultace pro Vás a pro žáky. Schůzka proběhne na Google
p. řed. Louda

2.2.2021   |   Ruský jazyk - nově v rozvrhu

Milí žáci,  od příštího týdne vám přibude v rozvrhu 2 hodiny ruského jazyka:  VII. A      úterý 5. hodina, čtvrtek 5.hodina VIII. A     pondělí 4. hodina, středa 5. hodina IX. A       úterý 4.
p. řed. Louda

29.1.2021   |   Výuka v období od 1. do 14. února

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemické situaci bude výuka v období od 1. do 14. února probíhat i nadále ve stávajícím režimu: 1. a 2. ročník se učí prezenčně (ve škole) dle rozvrhu za normálního provozu 3.
p. řed. Louda

20.1.2021   |   Výuka v období od 25. do 28. ledna

Vážení rodiče, výuka bude v období od 25. do 28. ledna probíhat i nadále ve stávajícím režimu: 1. a 2. ročník se učí prezenčně (ve škole) dle rozvrhu za normálního provozu, 3. až 9. ročníky pokračují v distanční výuce
p. řed. Louda

28.12.2020   |   DISTANČNÍ VÝUKA od 4.1. do 10.1. 2021

Vážení rodiče, 3. až 9. ročníky přechází opět na distanční výuku přes Google Classroom. V rozvrhu máte vyznačeny hodiny, ve kterých bude probíhat online výuka daného předmětu. Budete se přihlašet pomocí jednotlivých kurzů (předmětů) přes MEET. Prosíme,
p. řed. Louda

16.12.2020   |   NAŘÍZENÍ VLÁDY - zakázána osobní přítomnost žáků ve škole i ve školní družině

Vážení rodiče, usnesením vlády č. 1335 ze dne 14. 12. 2020 byla ve dnech 21. 12. – 23. 12. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole i ve školní družině. V těchto dnech nebude tedy probíhat vzdělávání prezenčním ani distančních
p. řed. Louda

13.12.2020   |   DISTANČNÍ VÝUKA od 14.12 do 18.12.2020

Milí žáci, od pondělí přechází vaše třída na distanční výuku podle následujícího rozvrhu. Dodržujte začátky výuky jednotlivých hodin a mějte připravené pomůcky. Výuka českého jazyka online nebude, samostatnou práci
p. řed. Louda

24.10.2020   |   ROZVRHY BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY OD 2. 11. 2020

Milí žáci,  škola bude i po podzimních prázdninách uzavřena, od 2.11. 2020 se budete učit podle nových rozvrhů pro distanční výuku. V rozvrhu máte vyznačeny hodiny, ve kterých bude probíhat online výuka daného předmětu. Budete se přihlašet pomocí
p. řed. Louda

16.10.2020   |   Práce na 8. školní týden (19. 10. - 23. 10. 2020)

Milí žáci,  učitelé pro vás připravili práci po dobu distanční výuky. Prosím, pečlivě prostudujte a vypracujte, s případnými dotazy se obracejte přímo na vyučující přes jejich školní maily. Zároveň vás prosíme, abyste
p. řed. Louda

13.10.2020   |   USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - DISTANČNÍ VÝUKA

Usnesením vlády České republiky se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020. Všechny třídy 1. a 2. stupně přecházejí na distanční výuku. Sledujte
p. řed. Louda

12.10.2020   |   Burza škol online - pro rodiče a děti posledních ročníků ZŠ

Důležitá informace pro rodiče a žáky posledních ročníků základních škol. Vzhledem k epidemiologické situaci byly zrušeny prezentační přehlídky středních škol. DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. ve spolupráci s Krajskou
p. řed. Louda

9.10.2020   |   Opatření vlády pro 2. stupeň

Na 2. stupni bude probíhat střídavá výuka po celých třídách následovně: týden 12. – 16. 10. 2020 VI. A, VII. A - distanční výuka (žáci se vzdělávají doma) VIII. A, IX. A, IX. B prezenční výuka (výuka probíhá
p. řed. Louda

9.9.2020   |   AKTUÁLNÍ INFORMACE

Na základě zhoršené epidemiologické situace vyhlásilo MZd povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov, tedy i škol. Od čtvrtka 10. 9. 2020 budou žáci povinně nosit roušky ve společných prostorách, ve třídách ne.
p. řed. Louda

3.9.2020   |   INFORMACE PRO ŽÁKY 

INFORMACE PRO ŽÁKY PO VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY (nejpozději při opouštění šatny): použij dezinfekci na ruce (ve stojanových dávkovačích u vstupů do budovy školy je umístěna alkoholová dezinfekce Anti-COVID);  v nástěnných dávkovačích
p. řed. Louda

3.9.2020   |   IINFORMACE PRO RODIČE A DALŠÍ NÁVŠTĚVY ŠKOLY

DO ŠKOLY VSTUPUJTE POUZE SE ZAKRYTÝMI ÚSTY A NOSEM OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY!!! PROSÍME VÁS, ABYSTE CO MOŽNÁ NEJVÍCE OMEZILI VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY. POKUD BUDE NEZBYTNĚ NUTNÉ ŠKOLU NAVŠTÍVIT OSOBNĚ, JE TŘEBA OHLÁSIT SVOJI NÁVŠTĚVU NEJPRVE V KANCELÁŘI
p. řed. Louda

1.9.2020   |   PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN (1. 9. 2020)

První den školního roku 2020/2021 bude vyučování ukončeno po 2. vyučovací hodině, tedy v 9.40 hodin. V rámci prvního dne budou třídními učiteli řešeny veškeré třídnické záležitosti a žákům budou rozdány učebnic a sešity.
p. řed. Louda

1.9.2020   |   HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA

Vážení rodiče, milí žáci, v letošním školním roce svou činnost zahájí naše škola v plném rozsahu  01. 09. 2020 v 8 hodin. Prosíme zákonné zástupce našich žáků a další návštěvy
p. řed. Louda

0.0.0   |   Stravování v době střídavé distanční výuky žáků 2. stupně

V jídelně je vymezen čas od 11:00 do 11:45 hodin vyhrazen pro žáky, kteří jsou na distanční výuce. Ilona Vašková, ŠJ
p. řed. Louda