TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 9.A - třídní učitelka Mgr. Rybenská Hana

21.5.2018   |   Lednicko-valtický areál - VII.A, IX.A

V pondělí 21. května se žáci třídy VII. A a IX. A vypravili společně se svými třídními učitelkami a ředitelem školy na již tradiční pětidenní turisticko-poznávací pobyt, tentokrát s cílem poznat přírodní zajímavosti a kulturní památky Lednicko-valtického areálu.
Prvním společným cílem se v letošním roce stal Autokemp Apollo Lednice, kde se celá naše výprava ubytovala. Po obědě nás čekala vycházka Lázeňskou kolonádou do města Lednice, kde jsme doplnili rychle ubývající zásoby pití a příjemně si odpočinuli v zámeckém parku. Po návratu do kempu si už každý užíval zbytek dne po svém, každý tak trochu jinak - někteří odpočinkem na chatce, jiní s míčem na trávě. Cíl byl však pro všechny stejný, nabrat dostatek energie a sil na druhý den.
V úterý po snídani jsme se přesunuli do města Lednice, kde jsme měli zajištěnu prohlídku zámku známého nejen pro svoji skvostnou architekturu, ale i pohádkovou krajinu jižní Moravy, kterou doplňuje. V rámci 1. okruhu jsme se seznámili s reprezentačními sály přízemí zámku a dozvěděli se řadu zajímavých a pro nás nových informací. Po prohlídce následoval přesun do zámeckého parku, který patří ke světově významným dílům zahradnického umění. Během jeho návštěvy jsme zavítali i do palmového skleníku, který prezentuje sbírku tropických a subtropických rostlin. Samotná stavba skleníku dodnes patří mezi naše významné technické památky. Na závěr dopoledního programu jsme si vychutnali pohled na stavbu 62 metrů vysoké nejstarší rozhledny u nás, která byla postavena na dřevěných pilotech v bažinaté půdě. Odpolední program začínal po obědě nenáročným pěším přesunem od zámku k minaretu, na který ti nejzdatnější vyběhli. Ve tři hodiny už na nás čekala lodička, která všechny bezpečně přepravila od minaretu k Janovu hradu. Během jeho prohlídky jsme se dozvěděli mnoho zajímavého z historie stavby hradu a historie knížecího rodu Lichtenštějnů. Poté nás už čekal návrat do kempu a večerní dovádění v kempu.

Středeční den byl věnován poznávání přírodních zajímavostí nabízených naučnou stezkou procházející Národní přírodní rezervací Lednické rybníky, která patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám na území České republiky. Prostřednictvím 14 panelů rozmístěných po 11 kilometrů dlouhé trase jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o vodním ptactvu, rostlinách i o historii a architektuře zdejší parkové krajiny. Na trase je současně postaveno několik památek zvyšujících atraktivitu lokality pro zvědavé návštěvníky - Chrám tří Grácií, Hraniční zámeček, Rybniční zámeček a další. Naše kroky zamířily k jedné z nich, k Apollonovu chrámu, který nám umožnil vyhlídku na místa, která na nás ve středu ještě čekala.
Ve čtvrtek po snídani jsme se autobusem přesunuli do Valtic, města, jehož dominantou je barokní zámek s kaplí. Abychom si ale zpestřili program, zámek jsme si prohlédli pouze zvenku a vydali se po cestě vinoucí se mezi vinicemi za nevšední turistickou atrakcí - „Stezkou bosou nohou“. Stezka představuje 5 kilometrů dlouhou trasu, která začíná na místním vrchu Rajsna a prochází přes území sousedního Rakouska. Po cestě je rozmístěno celkem 11 zastávek, na kterých jsme se prošli bosi po kůře, šiškách, písku, kamenech, či v bahně. Balancovali jsme na vratkém mostě z dřevěných trámů, odpočinuli si na dřevěných lehátkách a kochali se pohledem do širokého okolí. Chůze naboso po různých přírodních materiálech nám zprostředkovala zvláštní smyslové vjemy. Nevšedních možností si užívali nejen děti, ale i jejich učitelé. 
V pátek po snídani proběhl rychlý úklid chatek, poté jsme se vydali autobusem do Břeclavi, kde jsme přesedli na vlak a vydali se směrem k Hlinsku.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem rodičům, že umožnili svým dětem zúčastnit se tohoto týdenního pobytu, poděkování patří i samotným žákům za jejich bezvadné chování během celé akce. Těšíme se zase za rok…..(bohužel už bez deváťáků, kterým tímto přejeme hodně úspěchů v jejich další etapě života).            Ing. Mg. Bc. Tomáš Louda, MBA

p. řed. Louda

 

  FOTKY Lednicko-valtický areál - VII.A, IX.A

16.4.2018   |   Střední školy

Ve dnech 12. a 16. 4. proběhnou příjimací zkoušky na střední školy-připraveni jsme a nebojíme se!!! Dobře to dopadne!

p. uč. Götzová

 

12.4.2018   |   Čtvrtletí

Čekají nás kontrolní prověrky, slohové práce, diktáty a literární tabulky. Vždy je možnost si vše ještě opravit a vylepšit!!!

p. uč. Götzová

 

5.4.2018   |   Dotazníkové šetření pro rodiče žáků 7. – 9. ročníků

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o spolupráci při realizaci dotazníkového šetření, které je zaměřené na zjišťování potřeb a zájmu rodičů a žáků v oblasti poskytování kariérového poradenství.

Naše škola je od března 2018 zapojena do tříletého projektu Pardubického kraje, jehož hlavním cílem je rozvíjení a zkvalitňování služeb v oblasti poskytování kariérového poradenství školám, rodičům a žákům. V rámci realizace projektu je naše škola zapojena do vzdělávacích aktivit, metodického poradenství a mentoringu s cílem zkvalitnit služby kariérového poradenství směrem k žákům naší školy i Vám, rodičům.

Vaše zpětná vazba je pro nás velice důležitá, protože je naší snahou zaměřit poradenské služby cíleně dle Vašich potřeb a zájmu.

Dotazníkové šetření odborně zajišťuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje, které je garantem aktivity Rozvoj kariérového poradenství projektu. V případě doplňujících dotazů k dotazníkovému šetření nebo aktivitě kariérové poradenství se obracejte na kariérového poradce CCV Pardubice Mgr. Moniku Dvořákovou, PhD., tel.: 734 578 695, E-mail: dvorakova@ccvpardubice.cz

Zpracování dotazníku Vám zabere cca 5 minut a dotazník naleznete pod odkazem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RxpoWPLHpkmLFnsPafp4ZZtte_wpdudKpNHxzhEnBDZUQ0ExRjUySllQTk5PMU4wSkpPN0dFSE81TC4u

Děkujeme Vám za čas věnovaný vyplnění dotazníku.

p. řed. Louda

 

28.2.2018   |   Příprava

Upozorňuji všechny zájemce o prozkoušení z českého jazyka-tj. 7 různých testů, že se mohou zúčastnit v rámci Vvp této dobrovolné aktivity v termínu úterý, středa-únor, březen ve třídě 9. A a 9. B. Všem také doporučuji kvalitní domácí přípravu, protože 90 procent vědomostí si musí opakovat a utužovat-samostudiem!!!! Všem držím palce 12. 4.!!!

p. uč. Götzová

 

29.1.2018   |   Informace k přijímacímu řízení

odkaz č.1 - Přijímací řízení ve školním roce 2017-2018

odkaz č.2 - Prospěchová stipendia ve školním roce 2018/2019 

odkaz č.3 - Výsledky maturitních zkoušek - Jarní zkušební termín 2017

p. uč. Pažitná

 

  foto
  foto
  foto

29.11.2017   |   Vánoční těšení na Ležákovce

fotky z Vánočního těšení

videoreportáž KIS Hlinsko

Ve středu 29. listopadu proběhlo již popáté Vánoční těšení na Ležákovce. Škol byla nádherně vyzdobena rampouchy, vločkami, zimními obrázky, andělíčky, které děti vyrobily. Ve vestibulu byl největší ozdobou ručně vyráběný betlém s mnoha postavičkami, které tvoří děti s paními vychovatelkami v družině. Každý rok přibývají další a další postavy. Ve čtyři hodiny byla akce slavnostně zahájena básničkou o Vánočním těšení a po přivítání všech návštěvníků panem ředitelem, zazpíval pěvecký sbor Hlásek koledy a vystoupily se svým programem i děti z Klíče. Poté všechny pozdravil i pan starosta. Po zahájení byly pro děti připraveny vánoční dílničky, ve kterých si mohly vyrobit přáníčka, ozdobičky ze včelího vosku, sněhuláky, sobíky apod. Na všechny také čekalo voňavé cukroví, čaj a pro dospělé teplá medovinka. Byla zde k zakoupení i spousta drobných dárečků. V pět hodin se všichni opět sešli ve vestibulu, kde pan ředitel s dětmi slavnostně odpočítal rozvícení vánočního stromečku Ležákovky. Následovaly koledy s Hláskem u již rozsvíceného stromečku. Pan ředitel pak všem popřál krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce a pozval všechny na vánoční koncert pěveckého sboru Hlásek 7. prosince v MFC. 

Děkujeme všem návštěvníkům, že se přišli naladit vánoční atmosférou a děkujeme všem rodičům a sponzorům za jejich pomoc při pořádání akce. 

p. řed. Louda

 

15.11.2017   |   Čtvrtletí

Připomínám: diktáty, kontrolní prověrky, kontrolní slohové práce, literární projekty! Nezapomínejte na pracovní listy!

 

p. uč. Götzová

 

6.11.2017   |   Hlinecký hrneček

Opět se zúčastníme literární soutěže Hlinecký hrneček-pokusíme se vymyslet, jak by vypadal náš den bez počítače, tabletu a mobilu!!!uf-to bude práce! Odevzdáme 30. 11.!

 

 

 

p. uč. Götzová

 

29.9.2017   |   Upozornění-Čj

Připomínám odevzdávání domácích úkolů v úterý i s podpisem rodičů!

Slohové úkoly plníme a odevzdáváme ve čtvrtek, popř. v pátek!

Burza knih-termíny jsou zapsány v sešitech!

p. uč. Götzová

 

29.9.2017   |   Český jazyk

Devítky znají, připomínám šestkám: pravopisná cvičení, opakovací prověrky, diktáty, testy, projekty-skupinová práce, miniprojekty, kontrolní slohové práce, literární testy a literární tabulky, kontrolní prověrky-domácí úkoly v pracovních sešitech!!

Důležitá je též aktivita při hodinách a smysluplná komunikace!

p. uč. Götzová