TŘÍDNÍ NÁSTĚNKY

Vyberte si třídu, pro kterou chcete zobrazit nástěnku:

Nástěnka třídy 9.B - třídní učitel Mgr. Rakouš Michal

16.4.2018   |   Střední školy

Ve dnech 12. a 16. 4. proběhnou příjimací zkoušky na střední školy-připraveni jsme a nebojíme se!!! Dobře to dopadne!

p. uč. Götzová

 

12.4.2018   |   Čtvrtletí

Čekají nás kontrolní prověrky, slohové práce, diktáty a literární tabulky. Vždy je možnost si vše ještě opravit a vylepšit!!!

p. uč. Götzová

 

5.4.2018   |   Dotazníkové šetření pro rodiče žáků 7. – 9. ročníků

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o spolupráci při realizaci dotazníkového šetření, které je zaměřené na zjišťování potřeb a zájmu rodičů a žáků v oblasti poskytování kariérového poradenství.

Naše škola je od března 2018 zapojena do tříletého projektu Pardubického kraje, jehož hlavním cílem je rozvíjení a zkvalitňování služeb v oblasti poskytování kariérového poradenství školám, rodičům a žákům. V rámci realizace projektu je naše škola zapojena do vzdělávacích aktivit, metodického poradenství a mentoringu s cílem zkvalitnit služby kariérového poradenství směrem k žákům naší školy i Vám, rodičům.

Vaše zpětná vazba je pro nás velice důležitá, protože je naší snahou zaměřit poradenské služby cíleně dle Vašich potřeb a zájmu.

Dotazníkové šetření odborně zajišťuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje, které je garantem aktivity Rozvoj kariérového poradenství projektu. V případě doplňujících dotazů k dotazníkovému šetření nebo aktivitě kariérové poradenství se obracejte na kariérového poradce CCV Pardubice Mgr. Moniku Dvořákovou, PhD., tel.: 734 578 695, E-mail: dvorakova@ccvpardubice.cz

Zpracování dotazníku Vám zabere cca 5 minut a dotazník naleznete pod odkazem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RxpoWPLHpkmLFnsPafp4ZZtte_wpdudKpNHxzhEnBDZUQ0ExRjUySllQTk5PMU4wSkpPN0dFSE81TC4u

Děkujeme Vám za čas věnovaný vyplnění dotazníku.

p. řed. Louda

 

28.2.2018   |   Příprava

Upozorňuji všechny zájemce o prozkoušení z českého jazyka-tj. 7 různých testů, že se mohou zúčastnit v rámci Vvp této dobrovolné aktivity v termínu úterý, středa-únor, březen ve třídě 9. A a 9. B. Všem také doporučuji kvalitní domácí přípravu, protože 90 procent vědomostí si musí opakovat a utužovat-samostudiem!!!! Všem držím palce 12. 4.!!!

p. uč. Götzová

 

29.1.2018   |   Informace k přijímacímu řízení

odkaz č.1 - Přijímací řízení ve školním roce 2017-2018

odkaz č.2 - Prospěchová stipendia ve školním roce 2018/2019 

odkaz č.3 - Výsledky maturitních zkoušek - Jarní zkušební termín 2017

p. uč. Pažitná

 

  foto
  foto
  foto

29.11.2017   |   Vánoční těšení na Ležákovce

fotky z Vánočního těšení

videoreportáž KIS Hlinsko

Ve středu 29. listopadu proběhlo již popáté Vánoční těšení na Ležákovce. Škol byla nádherně vyzdobena rampouchy, vločkami, zimními obrázky, andělíčky, které děti vyrobily. Ve vestibulu byl největší ozdobou ručně vyráběný betlém s mnoha postavičkami, které tvoří děti s paními vychovatelkami v družině. Každý rok přibývají další a další postavy. Ve čtyři hodiny byla akce slavnostně zahájena básničkou o Vánočním těšení a po přivítání všech návštěvníků panem ředitelem, zazpíval pěvecký sbor Hlásek koledy a vystoupily se svým programem i děti z Klíče. Poté všechny pozdravil i pan starosta. Po zahájení byly pro děti připraveny vánoční dílničky, ve kterých si mohly vyrobit přáníčka, ozdobičky ze včelího vosku, sněhuláky, sobíky apod. Na všechny také čekalo voňavé cukroví, čaj a pro dospělé teplá medovinka. Byla zde k zakoupení i spousta drobných dárečků. V pět hodin se všichni opět sešli ve vestibulu, kde pan ředitel s dětmi slavnostně odpočítal rozvícení vánočního stromečku Ležákovky. Následovaly koledy s Hláskem u již rozsvíceného stromečku. Pan ředitel pak všem popřál krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce a pozval všechny na vánoční koncert pěveckého sboru Hlásek 7. prosince v MFC. 

Děkujeme všem návštěvníkům, že se přišli naladit vánoční atmosférou a děkujeme všem rodičům a sponzorům za jejich pomoc při pořádání akce. 

p. řed. Louda

 

16.11.2017   |   Výtvarná výchova

Velkou pochvalu směřuji také 9. B za dobré nápady při VV a skvěle odvedenou práci! Pracujeme na překvapení!

p. uč. Götzová

 

15.11.2017   |   Čtvrtletí

Připomínám: diktáty, kontrolní prověrky, kontrolní slohové práce, literární projekty! Nezapomínejte na pracovní listy!

 

p. uč. Götzová

 

6.11.2017   |   Hlinecký hrneček

Opět se zúčastníme literární soutěže Hlinecký hrneček-pokusíme se vymyslet, jak by vypadal náš den bez počítače, tabletu a mobilu!!!uf-to bude práce! Odevzdáme 30. 11.!

 

 

 

p. uč. Götzová

 

29.9.2017   |   Upozornění-Čj

Připomínám odevzdávání domácích úkolů v úterý i s podpisem rodičů!

Slohové úkoly plníme a odevzdáváme ve čtvrtek, popř. v pátek!

Burza knih-termíny jsou zapsány v sešitech!

p. uč. Götzová

 

29.9.2017   |   Český jazyk

Devítky znají, připomínám šestkám: pravopisná cvičení, opakovací prověrky, diktáty, testy, projekty-skupinová práce, miniprojekty, kontrolní slohové práce, literární testy a literární tabulky, kontrolní prověrky-domácí úkoly v pracovních sešitech!!

Důležitá je též aktivita při hodinách a smysluplná komunikace!

p. uč. Götzová

 

29.9.2017   |   Výtvarná výchova

Vždy v pondělí budeme něco tvořit-zatím čtvrtky máme!

 

p. uč. Götzová