TŘÍDNÍ NÁSTĚNKA 1.A

< zpět na přehled

PRVŇÁČCI - INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

1.9.2020

Vážení rodiče,
v úterý 01. 09. 2020 stráví vaše děti první den ve škole. Vzhledem k tomu, že byly vaše děti ochuzeny o zápis, bude jim první den ve škole umožněno zažít pobyt ve škole společně s vámi. Vzhledem k tomu, že tak dojde ke koncentraci většího počtu dospělých osob uvnitř kmenové třídy I. A, buďte prosím ohleduplní, je-li to možné, použijte prosím roušku. Tato není stanovena povinně, jde pouze o naši prosbu. Po vstupu do budovy školy jsou všichni povinni použít desinfekci rukou, která je umístěna hned za vstupními dveřmi. V rámci prvního dne společně s třídní učitelkou dořešíte další pro vás potřebné informace.

V první třídě bude výuka upravena následovně:

  • v 1. týdnu (36. týden) 2 vyučovací hodiny, tj. do 9:40 hodin
  • v 2. týdnu (37. týden) 3 vyučovací hodiny, tj. do 10:45 hodin
  • od 3. týdne (od 38. týdne) výuka probíhá podle rozvrhu, tj. do 11:40 hodin

p. řed. Louda