TŘÍDNÍ NÁSTĚNKA 1.A

< zpět na přehled

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN (1. 9. 2020)

1.9.2020

První den školního roku 2020/2021 bude vyučování ukončeno po 2. vyučovací hodině, tedy v 9.40 hodin. V rámci prvního dne budou třídními učiteli řešeny veškeré třídnické záležitosti a žákům budou rozdány učebnic a sešity. Je tedy třeba, aby si žáci přinesli vhodnou tašku.

Od středy 02. 09. 2020 bude výuka probíhat ve všech třídách základní školy, s výjimkou 1. ročníku, podle stanoveného rozvrhu.

p. řed. Louda