TŘÍDNÍ NÁSTĚNKA 1.A

< zpět na přehled

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1.9.2020

V úterý dne 01. 09. 2020 bude provoz školní družiny v čase od 07:00 do 12:00 hodin. V tomto čase je možné vyplnit přihlášky do školní družiny a vyřešit případné dotazy přímo s vychovatelkami školní družiny. Vzhledem k předpokladu, že při vyplňování přihlášek dojde ke koncentraci většího počtu osob uvnitř pavilonu školní družiny, buďte prosím ohleduplní, je-li to možné, použijte prosím roušku. Tato není stanovena povinně, jde pouze o prosbu. Po vstupu do budovy školy jsou všichni povinni použít desinfekci rukou, která je umístěna hned za vstupními dveřmi.

V dalších dnech bude zahájen ranní i odpolední provoz školní družiny v běžném režimu.

p. řed. Louda