TŘÍDNÍ NÁSTĚNKA 1.A

< zpět na přehled

úkoly na čtvrtek 15.10.2020

14.10.2020

Ahoj sovičky, dobrý den rodiče,

začíná první den distanční výuky. Vy, ani já to nebudeme mít jednoduché. Budeme pracovat hlavně se čtením, psaním a matematikou. Protože je to pro vás nová situace, začneme pozvolna.

Čtení, psaní

V živé abecedě si zopakuj písmenka u myšiček na straně 48. Stejnou barvou, jakou mají písmenka na postýlkách, vybarvi hrníčky i pověšené utěrky. Na straně 50 si zopakuj uvolňovací cviky, které už umíme.

Matematika

Budeme procvičovat sčítání, odčítání do 5. Připomenu: při sčítání používáme znaménko + a přidáváme. Při odčítání znaménko a ubíráme.

Zkus na papír vypočítat tyto příklady:

2 + 1 =              4 – 3 =

3 + 2 =              5 – 4 =

1 + 4 =             3 – 2 =

2 + 2 =             5 – 3 =

Až budeš mít vypočítáno, vezmi si velkou matematiku  a na straně 23 nejprve znázorni pomocí puntíků slovní úlohy a zapiš příklad a vypočítej. Popros rodiče, aby ti úlohu přečetli.

  1. úloha: Na výstavě bylo 5 andílků. 2 neměli hvězdičku. Kolik andílků hvězdičku mělo?
  2. úloha: Byli 4 čerti velcí a jeden malý. Kolik čertů bylo dohromady?

Poslední úkol: Do malého sešitu opiš příklady z M na straně 23 – zelený rámeček a vypočítej.

Přeji hodně štěstí!

p. uč. Chaloupková