TŘÍDNÍ NÁSTĚNKA 1.A

< zpět na přehled

učivo na pondělí 19.10.2020

19.10.2020

Zdravím všechny sovičky,smiley

na dnešní den budeme potřebovat živou abecedu, matematiku a prvouku.

ŽIVÁ ABECEDA

Nejprve si zopakuj tiskací i psací písmena – S s, L l, M m, P p. Nahlas čti na straně 46. Pokud neuděláš žádnou chybu, budeš pokračovat na straně 52. S písmenkem A jsme se už seznámili. Na této straně zakroužkuj všechna písmena A, a,  Á.

V zeleném rámečku spoj obrázky se správnými hrnečky – dávej pozor, kde je krátké a kde dlouhé A. (vlak, drak, had, mrak, páv, král).

Ve žlutém rámečku čti obrázky – ponožky a boty

Dole do rámečků doplňuj písmeno A a symbol pro slabiku – krátká, dlouhá.

MATEMATIKA

V pracovním sešitě na straně 24 procvičuj sčítání, odčítání do 5. Slovní úlpohy nemusíš dělat (jenom když budeš chtít).

Zelený rámeček opiš do malého sešitu a vypočítej.

PRVOUKA

 Na straně 11. spoj čarou správný plod se stromem. Dole na obrázku najdi všechny kaštany a vybarvi je.

Přeji tobě i rodičům hodně trpělivosti.

p. uč. Chaloupková