TŘÍDNÍ NÁSTĚNKA 1.A

< zpět na přehled

učivo na středu 21,10,2020

21.10.2020

Ahoj sovičky, dobrý den vážení rodiče,wink

 Děkuji Vám za trpělivost, s jakou pomáháte dětem při plnění úkolů. Děti by to ještě sami nezvládly. Pokud by se vyskytl nějaký problém, klidně mě kontaktujte.

Dnes v 17.00 hodinbychom se měli vidět, pokud se nám povede připojit se přes učebnu Classroom - ČESKÝ JAZYK (odkaz na Meet). Procvičíme si spolu zapínání a vypínání mikrofonu, mluvení po vyvolání jednoho z vás. Povíte mi, jak se vám daří zvládat úkoly. Těším se na vás.

Dnes budeme potřebovat živou abecedu a matematiku.

ŽIVÁ ABECEDA

Dnes poprvé budeme zkoušet slabiky. Vzpomeň si, jak jsme si je ve škole ukazovali  

Nejprve si zopakuj všechna písmenka. Při tvoření slabik budeme písmenka přibližovat k sobě, až přečteme celou slabiku:enlightened

S             A            L           A              M            A               P           A

S         A                L        A                M         A                   P        A

S      A                   L      A                  M      A                      P     A

S   A                      L   A                     M   A                         P   A

SA                         LA                        MA                            PA

V živé abecedě na straně 54 nejprve přečti písmena na knihách a potom se pokus číst slabiky na přihrádkách. Vždy nejprve písmeno a písmeno a potom slabiku.

Připrav si pastelky a stejnou barvou vybarvi oválky a tričko.

Pod obrázky jsou napsaná slova. V těchto slovech najdi slabiky ma, pa a zakroužkuj je.

Uvolni si ručičku krouživým pohybem a zopakuj si psaní oválků na straně 55.

MATEMATIKA

Nejprve do malého sešitu opiš zelený rámeček na straně 25 a vypočítej. Stále píšeme tužkou.

Znázorni a vypočítej slovní úlohy:

Dolů jely 4 děti. Jedno dítě spadlo. Kolik dětí dojelo dolů?

Míla postavil 3 sněhuláky. Jede sněhulák roztál. Klik sněhuláků ještě stojí?

Nezapomeň – znázorňujeme pomocí puntíků na 1. linku, na modrou píšeme příklad.

Poslední úkol – na straně 26 si prohlédni obrázky, seznam se s číslicí 6 a počítej do 6.

Ať se ti daří.smiley

p. uč. Chaloupková