TŘÍDNÍ NÁSTĚNKA 1.A

< zpět na přehled

učivo na čtvrtek 22.10.2020

22.10.2020

Zdravím sovičky,smiley

Tak máme za sebou první videohovor. Snad to všichni zvládneme.

A nyní k učivu - jak se vám dařilo při čtení slabik? Zvládly jste to? Já věřím, že ano. Jste šikulky.

Na dnešní den budeme potřebovat živou abecedu a matematiku.

ŽIVÁ ABECEDA

Zopakuj si čtení slabik tvořené s písmenem A:

Ma     sa    PA    SÁ     la     ma      LA      MA     Sa      má    Lá     Sá    pá   

Dnes si přibereme písmeno O o. V živé abecedě na straně 56 se podívej na chlapce, kteří si telefonují. V jejich řeči zakroužkuj modře O, o a červeně Ó, ó.

Vyjmenuj, co všechno snědl Otesánek (koláče, okurky maso…..) a písmeno O, o barevně zakroužkuj. V zeleném rámečku ústně doplň názvy pohádek. K poslednímu O____________ můžeš dokreslit chybějící obrázek (např. O perníkové chaloupce, O veliké řepě…).

Poslední úkol – do rámečků doplň písmeno O a symbol pro slabiky (délku slabik – krátká, dlouhá).

Na straně 57 tužkou vyzkoušej cvik ve tvaru kapky.yes

MATEMATIKA

Dnes budeme pracovat s číslem 6.

V matematice na straně 27 si nejprve zkus napsat šestku. Začínáme psát od shora. Potom budeš procvičovat řady čísel – vždy opakuješ danou řadu až do konce řádku:

4 5 6 4 5 6 ……..1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6……….6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1……

U dominových kostek porovnáš čísla znaménky větší, menší rovná se.

V dalším úkolu do žlutých rámečků dopíšeš pouze číslo podle počtu obrázků,

V úkolu u srdíček dokreslíš vždy do 6 a napíšeš příklad:

3 + 3,  4 + 2,    2 + 4

A poslední úkol – rámeček, kde dopočítáváš do 6 a do 5.

Protože v pátek matematiku nemáme, můžeš si ji nechat na víkend.cheeky

Ať se daří!

 

p. uč. Chaloupková