TŘÍDNÍ NÁSTĚNKA 3.A

< zpět na přehled

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA

1.9.2020

Vážení rodiče, milí žáci,
v letošním školním roce svou činnost zahájí naše škola v plném rozsahu  01. 09. 2020 v 8 hodin.

Prosíme zákonné zástupce našich žáků a další návštěvy školy a školní družiny, aby z preventivních hygienických a protiepidemických důvodů minimalizovali vstup do budovy školy a pokud je to možné, aby vyřizovali veškeré záležitosti telefonicky, popř. prostřednictvím emailů na učitele.

Pokud bude nezbytně nutné školu navštívit osobně, je třeba omezit pohyb po škole pouze na vestibul školy (nechoďte prosím za svými dětmi přímo do tříd) a při vstupu použít dezinfekci rukou, která je umístěna u všech vchodových dveří.

Současně upozorňujeme zákonné zástupce našich žáků, ale i zaměstnance školy, že osoby s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pokud budou příznaky infekčního onemocnění u žáka patrné, budeme neprodleně informovat zákonného zástupce a požadovat bezodkladné vyzvednutí žáka a jeho co nejrychlejší odchod ze školy - do doby jeho vyzvednutí bude takový žák umístěn v souladu s doporučením MŠMT do izolace. Prosím, předejděme tomu a při příznacích infekčního onemocnění neposílejte své děti do školy.

Veškerá případná další opatření budeme aktualizovat dle nařízení/doporučení MŠMT ČR, MZ ČR a dalších dotčených orgánů. Sledujte, prosím, naše webové stránky.

Děkujeme za spolupráci. Tomáš Louda, ředitel školy