TŘÍDNÍ NÁSTĚNKA 7.A

< zpět na přehled

ROZVRHY BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY OD 2. 11. 2020

24.10.2020

Milí žáci, 
škola bude i po podzimních prázdninách uzavřena, od 2.11. 2020 se budete učit podle nových rozvrhů pro distanční výuku. V rozvrhu máte vyznačeny hodiny, ve kterých bude probíhat online výuka daného předmětu. Budete se přihlašet pomocí jednotlivých kurzů (předmětů) přes MEET.
1. - 3. ročník bude mít každý den pouze jeden třičtvrtěhodinový blok (MEET přes Český jazyk). Všem rodičům předem děkujeme za pomoc při online výuce.

Prosíme, dodržujte začátky výuky jednotlivých hodin a mějte připravené pomůcky. Doporučujeme se před hodinou napít a najíst atd., abyste se mohli věnovat především učení. Prosíme také všechny žáky, aby během online výuky dodržovali pravidla slušného chování.

Buďte trpěliví, všichni se společně začínáme učit novým stylem a určitě se občas objeví nějaké technické či jiné problémy. Věříme ale, že to společně zvládneme. Děkujeme a doufáme, že se co nejdříve zase potkáme ve škole. 

p. řed. Louda