TŘÍDNÍ NÁSTĚNKA 7.A

< zpět na přehled

DISTANČNÍ VÝUKA od 4.1. do 10.1. 2021

28.12.2020

Vážení rodiče,
3. až 9. ročníky přechází opět na distanční výuku přes Google Classroom.
V rozvrhu máte vyznačeny hodiny, ve kterých bude probíhat online výuka daného předmětu. Budete se přihlašet pomocí jednotlivých kurzů (předmětů) přes MEET. Prosíme, dodržujte začátky výuky jednotlivých hodin a mějte připravené pomůcky. Doporučujeme se před hodinou napít a najíst atd., abyste se mohli věnovat především učení. Prosíme také všechny žáky, aby během online výuky dodržovali pravidla slušného chování. Rozvrhy zde

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte přes email na své třídní učitele, popř. na vyučujícího daného předmětu. Děkujeme a doufáme, že se co nejdříve zase potkáme ve škole.  Tomáš Louda, ředitel školy