TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2018/2019

  • 11. září 2018 od 17 hodin, 2. - 9. ročníky

HOVOROVÉ HODINY


1. stupeň – podle časového harmonogramu vytvořeného třídním učitelem od 17 hodin
2. stupeň – od 17 hodin do 19 hodin

  • 13 . listopadu 2018
  • 16. dubna 2019

Společně s rodiči mohou na hovorové hodiny přijít i žáci.
 

Konzultační hodiny pro žáky - podle potřeby po dohodě s žáky, popř. rodiči
Konzultační hodiny pro rodiče - na základě domluvy učitele s rodiči