TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2020/2021

  • 7. září 2021 od 17 hodin

HOVOROVÉ HODINY


1. stupeň – podle časového harmonogramu vytvořeného třídním učitelem od 17 hodin
2. stupeň – od 17 hodin do 19 hodin

  • 9. listopadu 2021
  • 12. dubna 2022

Společně s rodiči mohou na hovorové hodiny přijít i žáci.
 

Konzultační hodiny pro žáky - podle potřeby po dohodě s žáky, popř. rodiči
Konzultační hodiny pro rodiče - na základě domluvy učitele s rodiči