TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2019/2020

  • 2. - 9. ročník - úterý 10. září 2019 od 17:00 hodin

HOVOROVÉ HODINY


1. stupeň – podle časového harmonogramu vytvořeného třídním učitelem od 17 hodin
2. stupeň – od 17 hodin do 19 hodin

  • 12. listopadu 2019
  • 14. dubna 2020

Společně s rodiči mohou na hovorové hodiny přijít i žáci.
 

Konzultační hodiny pro žáky - podle potřeby po dohodě s žáky, popř. rodiči
Konzultační hodiny pro rodiče - na základě domluvy učitele s rodiči