TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2018/2019


  •  

HOVOROVÉ HODINY

1. stupeň – podle časového harmonogramu vytvořeného třídním učitelem
2. stupeň – od 17 hodin do 19 hodin


Společně s rodiči mohou na hovorové hodiny přijít i žáci.
 

Konzultační hodiny pro žáky - podle potřeby po dohodě s žáky, popř. rodiči
Konzultační hodiny pro rodiče - na základě domluvy učitele s rodiči