TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2016/2017

  • v úterý 19. září 2017 od 17:00 hodin pro 2. - 9. třídy
     

HOVOROVÉ HODINY

1. stupeň – podle časového harmonogramu vytvořeného třídním učitelem
2. stupeň – od 17 hodin do 19 hodin


  • úterý 10. dubna 2018  

Společně s rodiči mohou na hovorové hodiny přijít i žáci.
 

Konzultační hodiny pro žáky - podle potřeby po dohodě s žáky, popř. rodiči
Konzultační hodiny pro rodiče - na základě domluvy učitele s rodiči