Dokumenty a formuláře

ŠVP

  Charakteristika školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
  Výčet vzdělávacích programů, podle kterých se na škole vyučuje
  ŠVP pro základní vzdělávání s motivačním názvem Klíč, který byl rozpracován podle přílohy RVP - LMP
  ŠVP pro obor vzdělávání základní škola speciální, který je součástí ŠVP s motivačním názvem Klíč
  ŠVP školní družiny

DOKUMENTY

    ŠKOLNÍ ŘÁD
    PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
    VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
    Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ


PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (ZÁPIS)
    Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání
    Příloha č. 1 - Prohlášení zákonného zástupce
    Příloha č. 2 - Informovaný souhlas - GDPR

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
    Žádost o odklad povinné školní docházky
    Příloha č. 1 - Prohlášení zákonného zástupce - Odklad

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
    Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy
    Příloha č. 1 - Prohlášení zákonného zástupce
    Příloha č. 2 - Informovaný souhlas - GDPR

UVOLNĚNÍ ŽÁKA
    Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování
    Uvolnění z TV
    Žádost o uvolnění žáka z vyučování (více dnů)

ŠKOLNÍ DRUŽINA
     Přihláška do školní družiny
    Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

PŘESTUP ŽÁKA
    Žádost o přestup žáka
    Žádost o přestup žáka ZŠ praktická a speciální
    Žádost o převedení žáka do jiného vzdělávacího programu

VÝROČNÍ ZPRÁVY

    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 - příloha č.1
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 - příloha č.2
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 - příloha č.3
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 - příloha č.4

ŠKOLSKÁ RADA

    Zápis z jednání z 1.11.2018
    Zápis z jednání z 11.10.2017
    Zápis z jednání z 31.8.2017
    Zápis z jednání z 2.11.2016
    Zápis z jednání z 25.8.2016
    Zápis z jednání z 23.11. 2015
    Zápis z jednání z 18. 5. 2015
    Zápis z jednání z 3. 11. 2014