TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2016/2017

  • v úterý 13. září 2016

HOVOROVÉ HODINY

  • úterý 15. listopadu 2016
     
  • úterý 11. dubna 2017
Konzultační hodiny pro žáky - podle potřeby po dohodě s žáky, popř. rodiči
Konzultační hodiny pro rodiče - na základě domluvy učitele s rodiči