TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2016/2017

  • v úterý 19. září 2017

HOVOROVÉ HODINY


  •  
Konzultační hodiny pro žáky - podle potřeby po dohodě s žáky, popř. rodiči
Konzultační hodiny pro rodiče - na základě domluvy učitele s rodiči