TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2020/2021

HOVOROVÉ HODINYKonzultační hodiny pro žáky - podle potřeby po dohodě s žáky, popř. rodiči
Konzultační hodiny pro rodiče - na základě domluvy učitele s rodiči