TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2016/2017

  • v úterý 11. září 2018

HOVOROVÉ HODINY


  •  
Konzultační hodiny pro žáky - podle potřeby po dohodě s žáky, popř. rodiči
Konzultační hodiny pro rodiče - na základě domluvy učitele s rodiči