TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2016/2017

  • v úterý 11. září 2018

HOVOROVÉ HODINY

  • 13 . listopadu 2018

  • 16. dubna 2019

Konzultační hodiny pro žáky - podle potřeby po dohodě s žáky, popř. rodiči
Konzultační hodiny pro rodiče - na základě domluvy učitele s rodiči