Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim

Ležáků 1449, Hlinsko 539 01

469 311 597

red@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9

Historie školy

Škola byla slavnostně otevřena 3. září 1984 jako moderní čtrnáctitřídní škola. Byla postavena v sousedství starší základní školy Smetanova.
Prvním ředitelem byl Václav Hospodář, který zde působil až do roku 1990. Vyučující přišli ze základní školy, která byla v tehdejší ulici Rudé armády na nábřeží Chrudimky (dnes je zde Gymnázium K.V.Raise).

V době zahájení výuky nebyla ještě dostavěna tělocvična a proto žáci zpočátku cvičili v tělocvičně ZŠ Smetanova nebo na chodbách. V současné době má škola jednu z největších sportovních hal v Hlinsku.
V roce 1990 se ředitelkou školy stala Vlastimila Bulisová. Za jejího působení došlo k mnoha stavebním úpravám školy. V roce 1996 bylo zjištěno, že nosný panel v čelní zdi pavilónu učeben se začíná rozpadat a proto došlo za chodu školy k rekonstrukci a zpevnění této zdi.

V letech 1997 – 1999 byla škola nově zastřešena valbovou střechou. Protože firma provádějící přestavbu nedostatečně provedla zakrytí střechy, byla v roce 1997 škola vyplavena přívalovými dešti.
V letech 1998 - 1999 byla na centrální pavilon postavena nástavba, v níž bylo umístěno 6 učeben a provedlo se zateplení celé budovy. Ve škole byl vybudován nový topný systém.

1.7. 2001 získala škola právní subjektivitu a byla k ní připojena Zvláštní škola, současně byla na škole otevřena speciální třída pro těžce postižené děti. Od té doby škola vystupuje pod názvem Základní škola a Zvláštní škola, ul. Ležáků. Od roku 2001 je ředitelkou ZŠ Ležáků Mgr. Zdeňka Mücksteinová. 1.1. 2005 se Zvláštní škola přejmenovává na ZŠ praktická a ZŠ speciální. Tato škola patří k ZŠ Ležáků stále, ale škola jako celek vystupuje od 1. 7. 2005 pouze pod názvem Základní škola Hlinsko, ul. Ležáků 1449, okres Chrudim.
1. 7. 2005 byla dána škole do správy školní jídelna.

V červnu 2009 odchází do penze paní ředitelka Mgr. Mücksteinová a novou ředitelkou školy se v konkurzu stává Mgr. Milada Konečná.
Od 1.9.2010 se odlučuje jídelna a jejím provozovatelem se stává SCOLAREST, zařízení školního stravování spol. s r.o.
V červnu 2013 je zvolen v konkurzním řízení na post ředitele školy pan Ing. et Bc. Tomáš Louda.