Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim

Ležáků 1449, Hlinsko 539 01

469 311 597

red@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9

Školní družina

 

Provoz školní družiny

Ranní provoz: 6.15 - 7.50
Odpolední provoz do 16.30 (nebo dle dohody s rodiči)
mob.: 605 916 752

 

Od 01. 09. 2023 se do školní družiny může nově přihlásit 170 žáků. Měli bychom být schopni zajistit zájmové vzdělávání ve školní družině pro všechny děti z přípravných tříd a děti z 1. – 3. ročníku. V případě volných míst se do školní družiny mohou přihlásit i žáci ze 4. nebo 5. ročníku.
V lednu 2023 byla z pavilonu školní družiny definitivně odstěhována odborná pracovna informatiky. Díky tomu školní družina získala celý pavilon pouze pro sebe. V zimních měsících byla nově vytvořena další zbrusu nová herna vybavená barevným nábytkem, hračkami, stavebnicemi, stolními hrami a knihami. Vše společně vytváří příjemné zázemí jak pro odpočinek, tak i veškeré aktivity školní družiny.
Družina jásá „Nyní je celé patro jenom naše!“. Žáci ve školní družině mají k dispozici 4 útulné herny, společenskou místnost vybavenou interaktivní tabulí, stolem pro stolní tenis, skákacími míči a dalším sportovně relaxačním vybavením, dále dvě třídy přípravné třídy, výtvarnou a keramickou dílnu a tělocvičnu. Zázemí školní družiny nabízí našim žákům podnětné prostřední pro zájmové vzdělávání.
A v družině se opravdu nezahálí. Společně tvoříme, čteme, soutěžíme, objevujeme, relaxujeme, experimentujeme, zpíváme, zkrátka neustále je co dělat. Výtvarná díla školní družiny pravidelně tvoří výzdobu celé budovy školy. Výsledky z naší tvorby jsou vidět již při příchodu do školy, v přilehlé chodbě i v našem pavilonu. Obrázky našich dětí můžete vidět i ve školní jídelně.
Kdo chce, může navštěvovat bezplatné kroužky – kroužek výtvarný, sportovní, kroužek dovedných rukou a kroužek anglického jazyka. A protože to bez pohybu nejde, užíváme si téměř každý den na hřišti u bazénu. V zimě, když přijde sněhová nadílka, dovádíme na kopečku blízko školy. Koulujeme se, stavíme sněhuláky a bobujeme. Na všechny aktivity nám zbývá dostatek času, protože do školní jídelny chodíme v bačkůrkách a neztrácíme čas oblékáním, svlékáním a přezouváním se.
Rádi se účastníme školních akcí. Mezi naše nejoblíbenější patří Vánoční těšení na Ležákovce a Den otevřených dveří. Máme vždycky velkou radost, když všechno dopadne na výbornou! 
p. vych. Zahálková - vedoucí školní družiny

 
 

Poplatek za školní družinu

Poplatek za školní družinu je možné platit převodem na účet školy: 1144665399/0800,
ve výjimečných případech v hotovosti přímo ve ŠD.

Platba za školní rok se provádí ve dvou splátkách:

za období září – prosinec 400,- (do 15. 10.)
za období leden – červen 600,- (do 15. 02.)
U plateb do zprávy pro příjemce vždy uvádějte: příjmení jméno a třídu žáka Např.: Novák Josef 3.A

 

1. oddělení - vedoucí vychovatelka Monika Zahálková

 

2. oddělení - vychovatelka Anna Dvořáková

 

3. oddělení - vychovatelka Petra Hrubá

 

4. oddělení - vychovatelka Aneta Vašková

5. oddělení - vychovatelka Olga Vokálová

6. oddělení - vychovatelka Alena Janoušková

 

Dokumenty

icona dokumentuVnitřní řád školní družiny

 

icona dokumentuŠVP školní družiny

 

icona dokumentuPřihláška do školní družiny pro školní rok 2023/2024

 

icona dokumentuBezhotovostní platba za družinu
 
icona dokumentuŽádost o uvolnění žáka ze školní družiny
 
icona dokumentuŽÁDOST o snížení úplaty nebo osvobození od úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
 
 

Kroužky

- všechny kroužky jsou v rámci družiny ZDARMA

Pondělí VÝTVARNÝ 15:00 - 16:00
Úterý ANGLIČTINA
(PRO 1. A 2. TŘ.)
15:00 - 15:45
Úterý DOVEDNÉ RUCE 15:00 - 16:00
Středa SPORTOVNÍ 14:30 – 15:20
Čtvrtek ANGLIČTINA
(PRO 3. A 4. TŘ.)
15:00 - 15:45
Čtvrtek DRAMATICKÝ 15:00 - 16:00