Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim

Ležáků 1449, Hlinsko 539 01

469 311 597

red@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9

Školní jídelna

Školní jídelna Hlinsko, Ležáků 1449
ředitelka ŠJ: Ilona Vašková DiS.
telefon: 469 311 575

 

Informace ke stravování ve Školní jídelně Hlinsko

Projekt bezplatného školního stravování pro děti a žáky ve školním roce 2023/2024 z rodin v nepříznivé finanční situaci

Odhlašování stravy je možné den předem na objednávkovém boxu do 13.00, který je v jídelně Ležáků, nebo přes internet – www.strava.cz, lze i SMS zprávou na tel. číslo ŠJ, aplikací Strava.cz.
V akutním případě – náhlá nemoc, lze oběd odhlásit ten den od 6.00 do 7.30 telefonicky.
Pozor na odhlášky, stále platí, že strávník, který není přítomen ve škole, nemá nárok na dotovaný oběd a musí si jej odhlásit sám! Při onemocnění lze odebrat do svého jídlonosiče stravu pouze první den nemoci (vyhl. č. 107/2005 Sb).

Platby za obědy se hradí převodem na účet ŠJ Hlinsko, Ležáků 1449 – číslo účtu: 115-2728240217/0100. Variabilní symbol (bude přidělen v ŠJ) = evidenční číslo strávníka – uvedete na svém trvalém příkazu!
Platby by měly probíhat vždy do 20. dne v měsíci předem (tzn. příkaz si zadejte od srpna do května – mimo prázdnin). Zálohy za stravné se tedy platí měsíc předem, vyúčtování za odhlášky a vrácení přeplatků zpět na Váš účet, proběhne v měsíci červenci. Do účelu platby prosím napište – jméno a příjmení strávníka a slovo stravné. Jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo strávníka, které je přiděleno strávníkovi při  podání přihlášky.
Výše stravného je stanovena podle věku strávníka. Pozor na výši placených záloh dle kategorií strávníků. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (dle zákona č.531/2004Sb. školský zákon- školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku).

Věková kategorie Cena za 1 oběd Záloha měsíční
do 6 let 30 Kč 600 Kč
7 let až 10 let 32 Kč 640 Kč
11 let až 14 let 34 Kč 680 Kč
15 let a více 36 Kč 720 Kč


Strávníci, kteří se ještě nestravovali v ŠJ Hlinsko, si při podání přihlášky musí zakoupit čip – cena za 1 ks – 115 Kč.

Přihlášení strávníci budou  automaticky počítáni na oběd. Ve školní jídelně je možný výběr ze dvou hlavních jídel. Každý platící strávník je přihlášen na oběd číslo 1, oběd číslo 2 si volí sám tři pracovní dny předem, a to přes objednávkový box v jídelně, nebo přes internet na stránkách: www.strava.cz, číslo zařízení: 10300, uživatelské jméno a heslo bude přiděleno v ŠJ při zaevidování strávníka.

Pozor na první stravovací dny po prázdninách! Počítač všechny tyto strávníky automaticky započítá, pokud tento oběd nebudete požadovat, musíte si jej odhlásit.

Po ukončení školní docházky nezapomeňte včas zrušit trvalý příkaz.