Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim

Ležáků 1449, Hlinsko 539 01

469 311 597

red@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9

O škole

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim je úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem.
Škola sdružuje:


Na 1. stupni je kladen důraz na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů žáků. Převažuje činnostní a praktický charakter vyučování. Jsou voleny metody, které žáky motivují k učení, aktivitě a k poznávání. Ve všech třídách 1. stupně jsou používány interaktivní tabule, třídy jsou vybaveny novým osvětlením a stavitelným nábytkem, který “roste” s dětmi. Děti mohou o přestávkách využívat prostorné chodby k relaxaci a vhodným hrám.
Škola nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků. V 1. a 2. ročníku je výuka anglického jazyka koncipována jako motivační - je realizována formou didaktických her jednou týdně. Od 3. třídy pak výuka probíhá v rozsahu 3 hodiny týdně a pokračuje tak až do 9. ročníku. V 7. ročníku mají žáci možnost volby jednoho ze dvou dalších cizích jazyků - německý jazyk a ruský jazyk.
Od 3. ročníku se děti seznamují s informatikou a učí se základy práce s počítačem v moderně vybavené počítačové učebně.
Dětem s vadami řeči je nabízena logopedická péče. Přímo ve škole je dětem k dispozici logopedická asistentka.

Děti z 1. stupně a přípravných tříd mohou využívat služeb školní družiny, která je v provozu od 6:15 hodin do 16:30 hodin každý pracovní den. Dětem jsou k dispozici plně vybavené třídy/herny (stolní hry, logické hry, stavebnice, kreslící potřeby a potřeby pro různá tvoření). Družina nabízí bezplatné zájmové kroužky (sportovní, hudební, dramatický, tvořivý, anglický apod.). Součástí zázemí družiny je i velká společenská místnost vhodná nejen pro různá vystoupení pro rodiče, ale i pro odpolední sportovní aktivity a keramická dílna.

Na 2. stupni je kladen důraz na získávání vědomostí, dovedností a návyků, které žákům umožní samostatné učení, utváření vlastních hodnot a postojů. Žáci jsou vedeni k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů a také k zodpovědnému chování, respektování práv a povinností. Snahou školy je vytvářet prostředí s přátelskou atmosférou, s dobrými vztahy mezi žáky a učiteli.

Pavilonu učeben probíhá výuku v nově zrekonstruovaných a moderně vybavených odborných pracovnách přírodopisu, chemie, fyziky a zeměpisu. Celkovou rekonstrukcí a modernizací prošla i sociální zařízení. Pavilon druhého stupně je vybaven výtahem, který zajišťuje bezbariérový přístup ke všem kmenovým i odborným učebnám.


Naším cílem je žák, který: