Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim

Ležáků 1449, Hlinsko 539 01

469 311 597

red@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9

Školská rada

Pro volební období 01. 10. 2021 – 30. 09. 2024 byli do školské rady zvoleni:

MUDr. Michaela Ročková, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků

Radka Niklová, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků

Monika Zahálková, zástupce pedagogických pracovníků školy

Mgr. Jana Kavalírová, zástupce pedagogických pracovníků školy

Bc. Martin Vtípil, DiS., člen školské rady jmenovaný zřizovatelem

Bc. Věra Sokolová, člen školské rady jmenovaný zřizovatele