Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim

Ležáků 1449, Hlinsko 539 01

469 311 597

red@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9

Zahájení školního roku 2023/2024

1. 9. 2023

V pondělí 04. 09. 2023 bude vyučování v 1. - 9. ročníku ukončeno po první vyučovací hodině, tedy v 8.45 hodin.

  • Prvňáčci se po první hodině společně se svými rodiči a třídní učitelkou seznámí s budovou školy.
  • Neplatí pro přípravnou třídu – výuka v přípravné třídě bude ukončena ve 12:00 hodin.

 

 V úterý 05. 09. 2023 budou vyřešeny veškeré třídnické záležitosti spojené se zahájením školního roku (v úterý budou po celou dobu ve třídách třídní učitelé).

Výuka bude v tento den ukončena:

  • na 1. stupni v 11:40 hodin (neplatí pro 1. ročník); 
  • na 2. stupni 12:35 hodin.

 

Od středy 06. 09. 2023 bude výuka probíhat v přípravných třídách a všech třídách základní školy, s výjimkou 1. ročníku, podle stanoveného rozvrhu.

V první třídě bude výuka upravena následovně:

  • v 1. týdnu ( 36. týden) 2 vyučovací hodiny, do 9:40 hodin
  • v 2. týdnu ( 37. týden) 3 vyučovací hodiny, do 10:45 hodin
  • od 3. týdne ( 38. týden) výuka probíhá podle rozvrhu


PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY V PONDĚLÍ 04. 09. 2023

V pondělí 04.09.2023 bude provoz školní družiny v čase od 07:00 do 12:00 hodin.
Neplatí pro děti zařazené do přípravné třídy základní školy.

p. řed. Louda