Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim

Ležáků 1449, Hlinsko 539 01

469 311 597

red@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9

Úřední deska

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a datových zpráv na přenosných technických nosičích:

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim
Ležáků 1449
539 01 Hlinsko

Úřední hodiny podatelny: po-pá od 8.00 do 13.00 hodin

(výjimkou jsou dny v době prázdnin, v tuto dobu jsou úřední hodiny omezené – doporučujeme se telefonicky předem informovat na tel. 469 311597)

Po obdržení dokumentu v analogové podobě se provede kontrola všech náležitostí, které jsou potřebné pro zpracování, tj. zejména čitelnost a úplnost podaného dokumentu. Pokud se jedná o dokument neúplný či nečitelný a podatelna je schopna určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit, případně podatelna není schopna určit odesílatele, škola dokument dále nezpracovává.

Elektronické adresy podatelny:

red@zslezaku.cz
zs@zslezaku.cz
Zvs.hlinsko@seznam.cz
admin@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9


Podání dokumentu v digitální podobě lze učinit několika způsoby:
- prostřednictvím datové schránky
- prostřednictvím e-mailové zprávy
- osobně prostřednictvím přenosného technického nosiče dat (CD, DVD, Flash)

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány ve formátech: pdf, pdf/a, doc, docx, xml, html, htm, txt, rtf, xls, xlsx, odt, ods, odp, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. Maximální velikost jedné datové zprávy zasílané prostřednictvím IS DS je 10 MB, prostřednictvím e-mailové zprávy na elektronickou adresu je 10 MB.

Důsledky doručení neúplného či poškozeného dokumentu

Pokud organizace zjistí, že doručený dokument v digitální podobě, včetně datové zprávy, v níž je dokument obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód případně chybný datový formát nebo není uložen na přípustném přenosném technickém nosiči dat, a z doručeného dokumentu v digitální podobě je možné zjistit elektronickou adresu odesílatele, podatelna neprodleně na tuto adresu odešle vyrozumění o zjištění škodlivého kódu, zjištění chybného datového formátu apod.

Nepodaří-li se vadu odstranit případně podatelna není schopna určit odesílatele, škola dokument dále nezpracovává.