Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim

Ležáků 1449, Hlinsko 539 01

469 311 597

red@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9

Oznámení o konání zápisu v ukrajinštině - Повідомлення про запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024

23.1.2023

Oznámení o konání zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Повідомлення про запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim

Директор початкової школи, діяльність якої здійснює Глінська початкова школа, Лежаку 1449, Хрудимський район

oznamuje místo a dobu konání zápisu dětí do 1. třídy základní školy pro školní rok 2023/2024:

повідомляє про місце та час проведення запису до 1-го класу початкової школи на навчальний рік 2023/2024:

Tento zápis je určen pouze dětem

Цей запис стосується тільки дітей,

  • narozeným v období od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017, rovněž se týká dětí, kterým byl v roce 2022 odložen začátek povinné školní docházky.

народжених у період з 01. 09. 2016 по 31. 08. 2017, також поширюється на дітей, початок обов’язкового навчання яких було відкладено у 2022 році.

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany (cizinec je povinen zahájit povinou školní docházku do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany).

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту (іноземець зобов'язаний розпочати обов'язкове відвідування школи протягом 90 днів з дати надання тимчасового захисту).

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu/ Дата та час запису: 20. 04. 2023

 

Čas / час: od 10:00 do 16:00 hodin / з 10:00 до 16:00

Místo zápisu/ Місце запису: budova školy na adrese Ležáků 1449, Hlinsko/будівля школи в Лежаку 1449, Глінсько

Předpokládaný počet přijímaných/ Орієнтовна кількість дітей:10

 

Organizace zápisu/ Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2023 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2023/2023 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  1. a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

  1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

  1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

  1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

V /м.Hlinsku dne/датa 01. 02. 2023

Ředitel základní školy/ Директор початкової школи

* V případě zveřejnění oznámení v listinné podobě je nutné webový odkaz smazat.

Právě se děje

30.3.2023

Den otevřených dveří - VODNÍ SVĚT

Zveme všechny na Ležákovku na Den otevřených dveří, který proběhne 30. března 2023 od 15:00 do 18:00 hodin. Staňte se na chvíli součástí

17.3.2023

Trojlístek 2023 - svátek sv. Patrika na Ležákovce

Parlamenťáci Karolínka, Zdena, Vlaďka, Natálka, Alenka, Natálka, Filip, Sandra a Karolína připravili tradiční jarní akci pro své kamar&aacut

17.2.2023

Závody ve sjezdovém lyžování

V pátek 17. 2. 2023 se na hlinecké sjezdovce konaly závody ve sjezdovém lyžování pod záštitou starosty města Hlinska. Za naší &s

27.1.2023

Odborná učebna informatiky v novém

Odborná pracovna informatiky je konečně v novém. V průběhu ledna se nám podařilo přesunout počítačovou pracovnu do pavilonu učeben 2. stupně. Bude tak snadněji d

24.1.2023

Eliška Brabcová - 1. místo v soutěži Hledáme mladého grafika

Již třetím rokem se naše žákyně Eliška Brabcová umisťuje na vrcholu soutěže Hledáme mladého grafika, kterou organizuje Gymnázium a grafic

23.1.2023

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim vyhlašuje&

23.1.2023

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - PRAKTICKÉ INFORMACE

Vážení rodiče, nezadržitelně se blíží termín zápisu dětí do 1. ročníku, proto si Vás již nyní dovolíme sezná

23.1.2023

Oznámení o konání zápisu v ukrajinštině - Повідомлення про запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024

Oznámení o konání zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 Повідомлення про зап

18.1.2023

Vzdělávání dětí v přípravné třídě

Máte doma předškoláka nebo dítě, kterému byl doporučen odklad povinné školní docházky o jeden rok?Pak práv

18.1.2023

Nová výmalba chodeb u družiny

Děti se po Vánocích dočkaly ještě jednoho dárku, nové výmalby chodeb u družiny. Vítají je tak roztomilé postavičky skřítků,