Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim

Ležáků 1449, Hlinsko 539 01

469 311 597

red@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9

Den otevřených dveří „Vodní svět“

30.3.2023

Ve čtvrtek 30. března se na naší Ležákovce konal Den otevřených dveří. Návštěvníci se mohli na chvíli ocitnout ve „Vodním světě“, který byl plný dobrodružství a zábavy. Rodiče s dětmi si zahráli na kapitány lodi, kteří „proplouvali" za doprovodu vodních bytostí celou naší školou. Bylo pro ně připraveno osmnáct stanovišť se zábavnými úkoly. Trasa vedla napříč pavilony.
V přízemí školy na děti čekaly hned čtyři úkoly. V učebnách přípravných tříd si vyzkoušely svoji zručnost navlékáním chapadel z provázků chobotnicím a medúzám. Na interaktivní tabuli porovnávaly množství rybiček plujících v moři a určovaly jejich počet. Návštěvníci měli možnost nahlédnout i do učebny dílen a pirátům opravit loď pomocí nářadí, jež museli nejprve pojmenovat. V tělocvičně si pak prověřili svoji zdatnost a obratnost při překonávání překážkové dráhy plné krokodýlů.Směr plavby zavedl děti s rodiči do pavilonu družiny, kde si mohli vyrobit krásné papírové mušličky, rybičky nebo chobotnice.
V pavilonu prvního stupně v učebně druhé třídy se z „kapitánů lodi“ stali na chvíli rybáři, kteří pomocí prutů lovili rybičky z rybníku. Plavba pokračovala dále přes učebnu čtvrté třídy s úkolem sestavit podle předlohy vodní bytost z geometrických tvarů. Učebny prvních tříd nabídly dětem úkoly prověřující si své vědomosti v oblasti počtů a znalostí živočichů žijících u vody a ve vodě. Pirátům pomáhaly spočítat uloupené „zlaťáky“ ukryté v truhlách a vodníkovi vrátit do rybníčku jeho obyvatelé. Protože vodní svět je plný pohádkových postaviček, v knihovně je děti podle obrázků poznávaly, pojmenovaly je a přemýšlely, ve kterých pohádkách se vyskytují.
Následně návštěvníci vpluli do pavilonu druhého stupně, který nabídl k prohlédnutí kmenové třídy, jazykovou učebnu s možností si vyzkoušet anglický jazyk. Za odměnu si děti odnášely dárečky ve formě zápichů s motivem vodních živočichů, lahve se vzkazy a mušle. Zajímavou podívanou pro děti i dospělé byl předváděný pokus se statickou elektřinou v odborné pracovně fyziky a chemie. Směr trasy vedl přes hudebnu, kde nechyběl zpěv písní s vodní tematikou doprovázenou hrou na hudební nástroje. Kdo má rád hmyz, živočichy, lidské tělo, zkameněliny, pozorování mikroskopem, mohl si prohlédnout krásné makety a exponáty vystavené v odborné pracovně přírodopisu. Zážitkem pro přítomné bylo také sledování programování malého robota v učebně informatiky. Posledním stanovištěm pavilonu druhého stupně byla odborná pracovna zeměpisu. Úkolem dětí za pomoci rodičů bylo najít na mapě vybranou řeku, město či pohoří.
Poté se „posádka lodi s kapitánem“ přibližovala k cíli. Před cílovou rovinkou bylo možné navštívit výstavu výtvarných prací družiny s názvem „Masopust“ a po náročné „plavbě“ se občerstvit v naší kuchyňce, která nabízela několik cukrářských výrobků a nealkoholických nápojů. Pak už nezbývalo nic jiného, nežli doplout do cíle. Na děti zde čekala odměna za splněné úkoly ve formě diplomu, sladkosti, odznáčku školy a zasloužené medaile ve tvaru rybičky. Den otevřených dveří jsme si velice užili. Všem zúčastněným děkujeme za návštěvu naší školy a příští rok se budeme těšit na viděnou.

p. uč. Staňková

Právě se děje

17.5.2024

Srdíčkový den

V pátek 17. května se koná tradiční veřejná sbírka jarní Srdíčkové dny, kterou pořádá obecně prospěšná spole

16.5.2024

Seznam dětí zařazených ve školním roce 2024/2025 do přípravné třídy základní školy

Seznam dětí zařazených do přípravné třídy ve školním roce 2024/2025

8.5.2024

Vítězný drive 2024 - charitativní turnaj

Srdečně zveme všechny na charitativní turnaj na podporu praktických a speciálních tříd ZŠ Ležáků "VÍTĚZNÝ DRIVE 2024" , kter

19.4.2024

Zápis do 1. tříd a přípravných tříd

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 proběhl zápis do prvních a přípravných tříd. Všechny příchozí rodiče s dětmi vítali budoucí patro

19.4.2024

Zápis - budoucí prvňáčci a děti z přípravek

Děkujeme všem rodičům, kteří se rozhodli přihlásit svoje děti do 1. třídy a do přípravných tříd na naši školu! Věříme,

18.4.2024

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim vyhlašuje 

18.4.2024

PRAKTICKÉ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY - ZPŮSOBY VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Vážení rodiče, nezadržitelně se blíží termín zápisu dětí do 1. ročníku, proto si Vás již nyní dovolíme sezná

18.4.2024

Kritéria pro zařazení do přípravné třídy a informace o podávání žádosti o zařazení (přijetí) do PT

Vážení rodiče, níže naleznete základní informace k předběžnému počtu zájemců o přípravnou třídu pro školní rok 2

17.4.2024

Přípravná třída - informace pro školní rok 2024/2025

LEŽÁKOVKA nabízí ve školním roce 2024/2025 možnost vzdělávání dětí v přípravné třídě Máte doma p