Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim

Ležáků 1449, Hlinsko 539 01

469 311 597

red@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9

Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ Hlinsko, Ležáků

Název projektu: Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ Hlinsko, Ležáků

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003198

Období realizace: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2025

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole.

Z finančních prostředků v celkové výši 2 188 894,- Kč hradíme následující aktivity:

Za subjekt ZŠ

• Školní asistent ZŠ
• Školní speciální pedagog ZŠ
• Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
• Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Za subjekt ŠD

• Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
• Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD