Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim

Ležáků 1449, Hlinsko 539 01

469 311 597

red@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9

Nástěnka třídy III. B

třídní učitelka Mgr. Bc. Veronika Staňková DiS.

28. 6. 2024

Vysvědčení u Skřítků

Na pátek 28. června se většina dětí moc těšila. Po jejich celoroční práci na ně čekají krásné  dva měsíce odpočinku, radovánek, výletů, dovolených a mnoho prázdninových zážitků. Po zásluze si je Skřítkové a jejich rodiče opravdu zaslouží. Nejenom tento rok, ale již od první třídy se  Skřítkové poctivě a pilně připravovali, naučili se mnoho nových věcí, dovedností a znalost&ia

Zobrazit více
3. 6. 2024

Pod olympijskými kruhy - Den dětí 2024

Celoškolní projekt s názvem „Pod olympijskými kruhy“ započal 14 dní před mezinárodním dnem dětí. Žáci se v rámci výuky seznámili s tradicí a myšlenkou olympijských her. Třídy vytvořily plakáty se symbolem olympijských kruhů, svou třídní pochodeň a těšily se na olympiádu.Oslava dětí a sportu započala v pondělí 3. června v 9 hodin v tělocvičně školy. Deváťáci převzali roli olympi

Zobrazit více
28. 5. 2024

Skřítkové (III. B) a Sovičky (IV. A) na školním výletě „Macocha“

V úterý 28. května jsme se vypravili na školní výlet do Moravského krasu. Autobus nás dovezl na parkoviště u Skalního mlýna, kde jsme se nasvačili, abychom měli dostatek sil na cestu k jeskyni. Zde nám zbyl i čas na nákup suvenýrů a občerstvení. Odtud jsme šli asi 30 minut pomalou procházkou malebnou přírodou k jeskyni. Poté jsme se vydali s panem průvodcem na prohlídku Punkevní jeskyně, kde jsme obdivovali neobvyklé krápníko

Zobrazit více
16. 5. 2024

Muzeum motýlů a brouků - exkurze (III.A, III.B)

 Ve čtvrtek 16. května se třeťáci, Ptáčata a Skřítkové, vypraviiĺi na exkurzi do Muzea motýlů a brouků v Hlinsku. Pan Černý, majitel muzea, nás velice mile uvítal, představil nám celou svou bohatou a obrovskou sbírku. Vyprávěl dětem nejen zajímavosti o broucích, motýlech, jejich vývoji a životě, ale také o tom, jak se preparují a uchovávají ve stavu, v jakém je děti vidí ve vitrínách. Povídání

Zobrazit více
10. 5. 2024

Příprava Skřítků na svátek „Den matek“ (III.B)

Svátek matek je jeden z významných dnů, při kterém dáváme najevo lásku a úctu, kterou chováme k našim maminkám. Skřítkové se na tento den připravovali tři měsíce dopředu. Nejprve jsme vymýšleli vhodný dáreček, který by potěšil a dělal jim radost třeba i několik let. Rozhodli jsme se tedy, že vypěstujeme okrasné pokojové rostliny, které maminkám zkrášlí domov. Děti si před pěstová

Zobrazit více
1. 5. 2024

Čarodějnické hrátky u Skřítků

V úterý 30. dubna se Skřítkové proměnili v čarodějnice a čaroděje. Jejich krásné kostýmy dokreslily čarodějnickou atmosféru třídy. Čekal nás den plný her, soutěží a tvořivosti. Abychom se mohli pustit do práce, rozdělily se čarodějnice do čtyř skupin a vymyslely si svůj název (Bradavice, Krvaví upíři, Vampýři a Pavouci). Pod tímto názvem plnily úkoly, které prověřovaly čarodějnické vědomosti, jejich dovedno

Zobrazit více
Nástěnka
16. 4. 2024

Obsahová náplň rodičovské schůzky

Klima třídy – děti si navzájem pomáhají, při skupinových činnostech spolupracují, občasné drobné neshody, které jsou řešeny ihned. V případě potřeby je rodič informován o vzniklé situaci a jejím řešení. Pozor na sociální sítě - komunikace dětí mezi s sebou! Čtvrtletní práce z M (proběhla dnes 16. 4.), z ČJ ve středu 17. 4. Informace pro rodiče vám budou posílány primárn

Zobrazit více
21. 3. 2024

Autorské čtení - Meďan a Koumen na zatopené planetě

Ve čtvrtek 21. 3. nás navštívil pan Josef Beneš, autor knih Meďan a Koumen na zatopené planetě, Meďan a Koumen na planetě pupkáčů. Na samém začátku "Autorského čtení" nás pan Beneš seznámil s tím, jak taková kniha vzniká, kde a jak se vyrábí. Ukázky originálních ilustrací jeho knih vzbudily zájem u dětí, které se zaujetím poslouchaly popis jejich vzniku. V závěru besedy spisovatel četl dětem &ua

Zobrazit více
19. 3. 2024

Svátek sv. Patrika - "zelený den"

Saint Patrick´s day Projektový den v rámci výuky angličtiny proběhne v úterý 19. března. Zelený svátek, oslava irského patrona, svatého Patrika, všichni společně oslavíme netradičními sportovními soutěžemi v tělocvičně, z krepového a barevného papíru si vyrobíme duhu. Na všechny čeká sladká odměna. Tento den je oslavou zelené barvy, proto se nezapomeňte obléknout do této barvy - nejlépe sportovní o

Zobrazit více
19. 3. 2024

Slavíme "Den svatého Patrika"

V úterý 19. března se všichni žáci z Ležákovky oblékli do zeleného sportovního oblečení, aby mohli oslavit Saint Patrick´s day. Jde o oslavu irského patrona, svatého Patrika. I naši Skřítkové se k těmto oslavám připojili. V tělocvičně na nás čekalo krásné překvapení v podobě sportovních disciplín, které pro nás připravili Parlamenťáci společně s žáky druhého stupně. V úvodu jsme si v

Zobrazit více
29. 2. 2024

Skřítkové se učí pěstovat okrasné rostliny

V měsíci únoru se Skřítkové v hodinách prvouky věnovali tématu „Rostliny“. Děti se dozvěděly, jaké společné znaky rostliny mají, učily se je poznávat, pojmenovávat a třídit do skupin podle daných kritérií. Zabývaly se také jejich stavbou, vývojem a užitkem pro člověka. V hodinách výtvarné výchovy jsme si některé z rostlin namalovali. Zpěvem písní o rostlinách „Na

Zobrazit více
13. 2. 2024

Rozloučení s masopustem

V úterý 13.2. se dopoledne konalo tradiční Rozloučení s masopustem, kterého se účastní základní školy, mateřské školy a gymnázium z Hlinska a okolí. Průvod dětí v masopustních maskách vyrážel od Smetanky kolem půl 10, aby rozveselil obyvatele, včetně klientů Domova seniorů Drachtinka. Děti si ve škole do průvodu vyrobily masopustní barevné čepice, které byly opravdu originální a moc krásné. Na cestě

Zobrazit více
8. 2. 2024

Masopust u Skřítků

V měsíci lednu jsme se se Skřítky v hodinách českého jazyka, hudební výchovy, výtvarné výchovy a pracovních činností věnovali tématu „ Masopust – karneval“. Četli jsme a pracovali s texty, které popisovaly  zvyky, tradice, význam a původ masopustu, vyprávěli si zážitky z karnevalů, které děti v minulosti zažily. Skřítkové zavzpomínali na své masky, ve kterých trávili karnevalov&ea

Zobrazit více
8. 2. 2024

Píšeme dopis svým nejbližším (Skřítkové)

V únoru se Skřítkové v hodinách českého jazyka dali do psaní dopisu pro své blízké příbuzné, kamarády. Než se pustili do jeho psaní, připomněli jsme si, co vše o dopisu víme – nesmí nám chybět oslovení a ukončení podpisem, datum a místo jeho vzniku. Zopakovali jsme si, kdo je adresát a kdo odesílatel. Pak už nezbývalo nic jiného, nežli si vybrat svého adresáta a začít psát.

Zobrazit více
24. 1. 2024

Zakončení plaveckého výcviku

Ve středu 24.01.2024 se třeťáci rozloučili s plaveckým výcvikem. Deset lekcí uteklo jako voda. Na předposlední lekci musely děti předvést své plavecké dovednosti  - splývání na vodě, styl prsa, styl znak, potápění a lovení puku, skok do vody po nohách nebo skok šipka. Někteří už to zvládli zcela samostatně, někteří ještě potřebovali plavecký pásek či kolečka na ruce. Za odměnu pak děti čekaly různé plaveck&e

Zobrazit více
18. 1. 2024

Skřítkové a Ptáčata ve „Vzdělávacím centru Planeta Hlinsko“

V měsíci prosinci se Skřítkové a Ptáčata věnovali v hodinách prvouky neživé přírodě. Zabývali jsme se neživými součástmi přírody: voda, vzduch, půda, teplo a světlo pocházející ze Slunce. Pro snadnější pochopení učiva jsme s dětmi prováděli různé pokusy, zhlédli zajímavá a naučná videa o naší planetě Zemi, Slunci a sluneční soustavě. Své získané vědomos

Zobrazit více
22. 12. 2023

Skřítkové a jejich „Vánoční besídka“

V pátek 22. 12. nastal čas, na který jsme se všichni velice těšili - "Vánoční besídka u Skřítků ". Tomuto dni předcházelo mnoho příprav, aby vše bylo tak, jak má být. Třídu jsme si vyzdobili vánočními dekoracemi a výrobky, které Skřítkové vyrobili. Přistrojili si vánoční stromeček, zabalili vyrobené dárečky pro své blízké a zpěvem koled si navodili vánoční atmosféru. V p&

Zobrazit více
5. 12. 2023

Čertovské hrátky u Skřítků

V úterý 5. 12. se Skřítkové na jeden den stali čerty, anděly a byl mezi námi i jeden Mikuláš. Všechny bez výjimky čekala pekelná škola her, počtů, zpěvu, tvoření a čertovského jazyka. Skřítkové si vytvořili dvě pekla, ve kterých si v hodině matematiky vzájemně prověřovali  nebeské a pekelné počty. A že to nebyl lehký úkol. Šlo totiž o správnost, rychlost a spolupráci při počítán&

Zobrazit více
30. 11. 2023

Tvoření Skřítků v keramické dílničce

Vánoce se nám kvapem blíží, proto se Skřítkové na ně už pečlivě připravují. Začali jsme návštěvou keramické dílničky v DDM, kde si děti pro své blízké vyráběly dárek pod stromeček. Práce jim šla od ruky a moc je bavila. Nejprve si špejlí podle připravených šablon vyřezaly všechny díly, ze kterých pomocí šlikru slepily vánoční zvoneček.  Po jeho vypálení

Zobrazit více
15. 11. 2023

Plavecký výcvik zahájen (III.A, III.B)

Ve středu 15.11. jsme zahájili plavecký výcvik v hlineckém bazénu. Každý týden se teď budeme zlepšovat nejen v různých plaveckých stylech, ale užijeme si i zábavu při vodních hrách a soutěžích. Na dnešní první lekci jsme se nejprve rozřadili do družstev podle svých plaveckých dovedností a výcvik mohl být zahájen.Přejeme všem dětem, aby se zdokonalily v plavání a na konci výcviku doplavaly co ne

Zobrazit více
10. 11. 2023

Máme chytré Tělo – člověk a fyzika

V pátek 10. listopadu se žáci prvního stupně zúčastnili preventivního programu „Máme chytré Tělo“, kde jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací o fungování našeho lidského těla. Pomocí velkých pohyblivých mechanických modelů srdce, plic, trávicího ústrojí, jater, ledvin, krevního oběhu, svalů a kostí, řídící soustavy – nervů  a hormonů se děti dozvěděly, že tělo p

Zobrazit více
9. 11. 2023

Zdravá a nemocná příroda – výtvarná soutěž

Skřítkové se i letos zapojili spolu s ostatními třídami naší školy do výtvarné soutěže "Zdravá a nemocná příroda", kterou pořádá Pardubický kraj. Tvořili jsme na téma "Vliv člověka na zdraví přírody". Nejprve jsme si s dětmi povídali o přírodě a vlivu každého z nás na životní prostředí. Když  jsme usoudili, že informací  máme dostatek, začali jsme tvořit. Skřítkov&eac

Zobrazit více
1. 11. 2023

Země, v níž žijeme – Skřítkové poznávají svoji vlast

Od nástupu do školy až do nedávna Skřítkové v hodinách Prvouky získávali nové poznatky, vědomosti o svém nejbližším okolí. Nastal čas, kdy je potřeba se dozvědět něco nového o vlasti, ve které děti žijí, a která jim je „domovem“. Proto jsme se celý měsíc říjen, nejenom v hodinách Prvouky, věnovali naší krásné vlasti – České republice. Nejprve jsme si tento náš maličk&

Zobrazit více
31. 10. 2023

Halloweenské hrátky u Skřítků

Mezi dětmi každým rokem stoupá zájem o slavení Halloweenu. Jinak tomu není ani u Skřítků. V den slavení tohoto svátku  31. října jsme si v naší třídě vytvořili halloweenské prostředí. Děti se oblékly do strašidelných kostýmů a rázem se ocitly v halloweenské dílničce. Jejich hlavním úkolem bylo vyrobit co nejstrašidelnější dýni, kterou si jen dovedou představit. Abychom si na

Zobrazit více
2. 10. 2023

Bezpečně do školy a ve škole (Skřítkové III.B)

V měsíci září bylo naším hlavním tématem v hodinách Prvouky bezpečné a správné chování dětí ve škole, v jejím okolí i v domácím prostředí. Zopakovali jsme si pravidla slušného chování doma i na veřejnosti, sestavili si třídní pravidla a připomněli si školní řád. Pomocí názorných ukázek v hodinách Českého jazyka formou

Zobrazit více
27. 9. 2023

Srdíčkové dny

Ve středu 27. září proběhnou na naší škole "Srdíčkové dny" na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi.  Děti si budou moci zakoupit oblíbené sbírkové předměty, různobarevné propisovací tužky za 30 Kč, magnetické záložky ve tvaru srdíčka 35 Kč a stylusy na ovládání mobilu nebo Ipadu za 30 Kč.

Zobrazit více
13. 9. 2023

Seiferos - letové ukázky dravců a sov

Dnešní přednáška o životě dravců a sov byla opravdu zajímavá, poučná, ale také velice zábavná. S dravcem se lidé většinou setkají jen na velkou vzdálenost a jedná se především o běžné druhy. Díky odborníkům ze společnosti Seiferos mohly děti vidět velkým množstvím dravců a sov na jednom místě a mohly se zblízka seznámit i s druhy, které jsou již na pokraji vyhubení. Dozvěděly se o nich nej

Zobrazit více
1. 9. 2023

Zahájení školního roku 2023/2024

V pondělí 04. 09. 2023 bude vyučování v 1. - 9. ročníku ukončeno po první vyučovací hodině, tedy v 8.45 hodin. Prvňáčci se po první hodině společně se svými rodiči a třídní učitelkou seznámí s budovou školy. Neplatí pro přípravnou třídu – výuka v přípravné třídě bude ukončena ve 12:00 hodin.    V úterý 05. 09. 2023 budou vyřešeny veš

Zobrazit více
30. 8. 2023

NOVÉ ROZVRHY 2023/2024

Nové rozvrhy už jsou k dispozici, tak se podívejte. :-) ROZVRHY 2023-2024

Zobrazit více