Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim

Ležáků 1449, Hlinsko 539 01

469 311 597

red@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9

Nástěnka třídy V. A

třídní učitelka Mgr. Jana Řezníčková

Nástěnka
8. 12. 2023

Informace pro nepřítomné

M - na čtverečkovaný papír - viz foto Čj - procvičování - Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) (lehké) – online Rozhodovačka (umimecesky.cz) - úvodní článek - str. 58 Přd  dokončení zápisu do sešitu - pod obrázek Planeta Země vytváří vhodné podmínky pro život  voda v kapalném skupenství kyslíková atmosféra = plynný obal Země ideální vzdálenost Zem

Zobrazit více
7. 12. 2023

Informace pro nepřítomné

M - viz foto - učebnice - souřadnice bodů Čj - viz foto - učebnice str. 57 / cv. 11 - ústně - str. 57 / cv. 12 - první tři řádky do školního sešitu - str. 57 / cv. 12 - dokončení jako DÚ do domácího sešitu Vla - sam. práce - opakování - Soužití Čechů a Němců

Zobrazit více
6. 12. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - do školního sešitu - viz foto - učebnice str. 56, 57 Přd zápis do sešitu Země. planeta Země vznikla z prachu – vlivem gravitace velké částice přitahovaly částice malé vlivem velkých teplot se Země rozžhavila → změna z pevného na kapalné skupenství → díky tomu se těžší prvky dostávaly do středu Země a nejlehčí zůstávaly na povrchu → vznik slupkovité stavby Země zemské jádro zems

Zobrazit více
Nástěnka
5. 12. 2023

Informace pro nepřítomné

DNES ŽÁDNÉ ÚKOLY NEBUDOU - CHODÍ PŘECE MIKULÁŠ, ČERT A ANDÍLEK.................... :-)   

Zobrazit více
Nástěnka
1. 12. 2023

Informace pro nepřítomné

HURÁ, DNESKA BYLI VE ŠKOLE VŠICHNI MOJI ŽÁCI!!! Jen pro kontrolu posílám zápis do sešitu: Přd Vesmír. = nekonečný prostor, který nás obklopuje jeho součástí je naše sluneční soustava naše sluneční soustava se nachází v galaxii jménem Galaxie galaxie = skupiny hvězd, galaxií je velké množství sluneční soustava – v jejím středu se nachází největší hvěz

Zobrazit více
30. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

M - geometrie - viz foto - rýsování - učebnice str. 39 Čj - školní sešitu - viz foto - učebnice str. 52 Vla - učebnice str. 35 zápis do sešitu Češi a Němci. počátky česko-německého soužití – od 13. století přicházeli na naše území noví osadníci = kolonisté nové nářadí, pracovní návyky, vznikají první města oba národy spolupracovaly a žily vedle sebe – lišil

Zobrazit více
29. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - do školního sešitu - viz foto - učebnice str. 52 / cv. 18 - první dva řádky Přd - písemné opakování - půda - Vesmír M - procvičování rýsování kružnic - do geom. sešitu vytvoř z kružnic nějaký obrázek

Zobrazit více
28. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

M - viz foto - geometrie DÚ - učebnice str. 34 / cv. 1, 7 Čj - str. 51 - ústně  - str. 52 / cv. 17 - ústně Vla - Národ sobě - učebnice str. 32, 33

Zobrazit více
27. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - str. 50 - úvodní článek - str. 51 / 15 - ústně M - viz foto - do geom. sešitu

Zobrazit více
24. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

M - viz foto - do sešitu - učebnice str. 23 / cv. 1 - do sešitu Čj - viz foto - do školního sešitu - učebnice str. 49 / cv. 8 - ústně Přd - učebnice str. 25 - zápis do sešitu Člověk a vesmír. Slunce – zdroj tepla a světla bez Slunce by byla Země tmavá, studená bez života → Slunce umožňuje život na Zemi Slunce = nejbližší hvězda planety Země =nejjasnější hvězda naší oblohy, protože je k planetě Zemi nejblíž POZOR &ndas

Zobrazit více
23. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

M - viz foto - geometrie  - daný čtverec narýsuj - učebnice str.22 Čj - viz foto - do školního sešitu - ústně - str. 48 / cv. 5 DÚ - str. 49 / cv. 9 Vla - učebnice str. 32 - zápis do sešitu Národ sobě za vlády Františka Josefa I. došlo ke vzniku Rakouska-Uherska (zrovnoprávnění Rakouska a Uher, kde žili Maďaři) došlo k uvolnění přísných zákonů a začaly vznikat české spolky, např. Sokol – cvičení, slety

Zobrazit více
22. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - do školního sešitu - viz foto - DÚ - str. 48 / cv. 4 - vytvoř tři sloupečky: tvrdá           měkká          přivlastňovací Přd - učebnice str. 23, 24 - dokončení zápisu do sešitu význam půdy nezbytná pro rostliny – zapuštěny kořeny, živiny zdroj živin i pro houby význam pro živočichy – skrýše, životní prostředí pěstování hospodářských rostli

Zobrazit více
21. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

M - viz foto - učebnice - jednotky času Čj - viz foto

Zobrazit více
20. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - diktát č. 5 - učebnice str. 46 M - viz foto

Zobrazit více
16. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

M - učebnice str. 48 - opakování zlomků - čtení, zápis - str. 49 / cv. 1, 3 - ústně DÚ - do domácího sešitu - str. 49 / cv. 7 Čj - mluvnické kategorie sloves - viz foto - na papír - v pondělí s tímto textem budeme pracovat Vla - učebnice str. 30, 31 - příprava na samostatnou práci - Národní obrození + rok 1848

Zobrazit více
15. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - hodnocení souhrnného opakování - mluvnické kategorie sloves - z tabule na papír - viz foto  Přd - učebnice - zápis do sešitu Půda. = horní měkký obal Země – pokrývá povrch Země půda vzniká zvětráváním nerostů a hornin – zvětrávání = rozpad zvětrávání je ovlivněno rozdílnými vlastnostmi vody – zvětšování objemu při mrznutí vody, větrem, působen&iacu

Zobrazit více
14. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - viz foto - do školního sešitu M - viz foto + DÚ Vla - opakování - národní obrození, rok 1848 - příprava na samostatnou práci  

Zobrazit více
Nástěnka
13. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - samostatná práce M - učebnice str. 30 / cv. 5 - do školního sešitu

Zobrazit více
10. 11. 2023

Máme chytré Tělo – člověk a fyzika

V pátek 10. listopadu se žáci prvního stupně zúčastnili preventivního programu „Máme chytré Tělo“, kde jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací o fungování našeho lidského těla. Pomocí velkých pohyblivých mechanických modelů srdce, plic, trávicího ústrojí, jater, ledvin, krevního oběhu, svalů a kostí, řídící soustavy – nervů  a hormonů se děti dozvěděly, že tělo p

Zobrazit více
7. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

M - viz foto Čj - opakkování na samostatnou práci Vla - učebnice str. 25 - 28 - sam. práce zápis do sešitu Revoluční rok 1848 1848 – revoluce po Evropě lidé bojovali za: rovnost před zákonem zrovnoprávnění češtiny s němčinou revoluce byla potlačena císařskými vojsky František Josef I. – nový císař, vládne pevnou rukou omezuje občanskou svobodu absolutismus – vládl sám a neomezeně čeština v

Zobrazit více
6. 11. 2023

Informace

Čj - viz foto M - viz foto - opakujeme a připravujeme se na samostatné práce........ 

Zobrazit více
3. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

M - str. 30 / cv. 1 - do školkního sešitu Čj - viz foto Přd - učebnice str. 22 zápis do sešitu Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje. nerostné suroviny, které v minulosti vznikaly v zemské kůře (a nyní již nevznikají) označujeme jako neobnovitelné přírodní zdroje ® jejich množství je omezené, jsou tedy vyčerpatelné neobnovitelné přírodní zdroje stavební kámen rudy energetick&

Zobrazit více
Nástěnka
2. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

M - viz foto Čj - do školního sešitu - viz foto Vla - učebnice str. 22, 23, 24 zápis do sešitu České národní obrození na konci 18. století byl český jazyk a národ oslaben úředním jazykem byla němčina česky se mluvilo pouze na vesnicích čeští učenci se snažili češtinu zachránit – národní obrození – psaní českých knih, divadelní hry v češtině, ochotnická divadla, čte

Zobrazit více
Nástěnka
1. 11. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - učebnice str. 40 / cv. 9, 10 - ústně DÚ - str. 40 / cv. 9 - první tři řádky Přd - učebnice  zápis do sešitu Elektrické spotřebiče elektrické přístroje, které spotřebovávají elektrickou energii po připojení spotřebiče ke zdroji je elektrická energie přenášena do spotřebiče pomocí elektrického proudu elektrický proud prochází vznikne-li elektrický obvod (v souvislosti s přenášen&iacut

Zobrazit více
31. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

M - viz foto Čj - viz foto - učebnice str. 40 Vla - učebnice - manufaktury zápis do sešitu Manufaktury. Manufaktury = velké dílny pracuje více lidí dělník zpracovává určitou část výrobku větší zručnost lidí vznikají v textilní výrobě První stroje – poháněny koňmi nebo vodou nový způsob pohánění strojů = vodní pára příchod lidí z venkova – růst počtu obyvate

Zobrazit více
30. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - učebnice str. 39 - viz foto - do školního sešitu M - viz foto - do školního sešitu - učebnice str. 27 / cv. 6, 7  

Zobrazit více
25. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - diktovaný text - učebnice str. 38 - ústně Přd - učebnice str. 19 M - procvičování - viz foto - do sešitu - učebnice str. 27 / cv. 1, 4 - po prázdninách budeme psát samost. práci - procvičování - https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/priklady1c.htm  KRÁSNÉ A POHODOVÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Zobrazit více
24. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - viz foto M - viz foto Vla - opakování - život na vesnici, práce, jídlo, bydlení OMLOUVÁM SE ZA ZPOŽDĚNÍ

Zobrazit více
23. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - str. 36 / cv. 17 - tabulka o psaní přípon - do školního sešitu - viz foto M - viz foto A - v úterý píšete ze slovíček!!! 

Zobrazit více
20. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

M - do školního sešitu - viz foto - učebnice str. 26 Čj - učebnice str.35 / cv. 15 - tabulka o psaní předpon - zápis do sešitu - viz foto Přd - opakování - paliva - zápis do sešitu ČLOVĚK A ENERGIE nejvíce potřebnou energií pro člověka je elektrická energie ta se v přírodě nevyskytuje, a proto ji musíme vyrábět Elektrická energie většina strojů v továrnách potřebuje ke své činnosti tepelnou a světelnou en

Zobrazit více
19. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

M - do školního sešitu - viz foto - vlastnosti násobení Čj - do školního sešitu - učebnice str. 23 / 8 - poslední část Vla - samostatná práce - Osvícenství a Marie Terezie, Josef II. - rozbor práce

Zobrazit více
Nástěnka
18. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - učebnice str. 32 - informace o psaní mě - str. 33 / cv. 9 - první tři řádky do školního sešitu Přd - str. 18 - zápis do sešitu - ve psaní pokračuj bez vynechání řádků ¨ kapalná – ropa: těží se hlubinnými vrty, nad kterými jsou                                  postaveny těžební ropn&

Zobrazit více
17. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - do školního sešitu - viz foto M - do školního sešitu - viz foto - učebnice str. 19 / cv. 4, - str. 20 / cv. 7 - do školního sešitu Vla - učebnice zápis do sešitu Život na vesnici Venkované se rozdělovali podle majetku na: sedláky (vlastní statek a pole) rolníky (vlastní domek a políčko) bezzemky (měli půdu pronajatou od sedláků) čeledíny a děvečky (pracovali u sedláků) Jídlo pekli chléb pokrmy z brambor

Zobrazit více
16. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

M - sam. práce - viz foto Čj - ve školním sešitě - viz foto

Zobrazit více
13. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

M - viz foto - do školního sešitu - učebnice str. 20 / cv. 1 - ústně Čj - učebnice str. 23 - ústně - do školního sešitu - viz foto Přd - učebnice str. 17 - zápis do sešitu  ENERGETICKÉ SUROVINY – Paliva suroviny, ze kterých se vyrábí energie (teplo, světlo, elektrická energie, energie k pohonu aut) paliva dělíme: ¨ pevná – uhlí: těží se hornickým způsobem         &n

Zobrazit více
11. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - hodnocení pracovních postupů - osnovy - do škoplního sešitu - viz foto + učebnice Přd - učebnice Zápis do sešitu Rudy. = suroviny, které obsahují kovové prvky Železné rudy obsahují železo Fe zpracovávají se v hutích (Ostrava, Třinec) nejčastější železnou rudou je magnetit = železná ruda s největším obsahem železa, má magnetické vlastnosti Drahé kovy – rudy, které se v

Zobrazit více
10. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - do školního sešitu - viz foto M - jednotky délky - učebnice cvičení 1 - ústně, fólie - do školního sešitu - viz foto Vla - samostatná práce - doplnění zápisu z minulé hodiny - bez vynechání řádků zakázala mučení obviněných i poddaných zvýšení vzdělanosti obyvatel – 1774 – povinná školní docházka od 6–12 let pro chlapce i dívky – čtení

Zobrazit více
9. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - učebnice str. 31 / tabulka - psaní bě, bje, vě, vje - školní sešit - viz foto + str. 31 / cv. 6 - první tři řádky M - do sešitu - viz foto

Zobrazit více
6. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

M - opakování písemného dělení - do školního sešitu - viz foto Čj - učebnice str. 30 / cv. 2 - ústně - str. 31 / cv. 4 - ústně Přd - samostatná práce - nerudní suroviny - učebnice str. 15 - rudy KRÁSNÝ VÍKEND

Zobrazit více
5. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

ČJ - diktát č. 2 - shoda, koncovky podst. jmen - pracovní postup - učebnice M - viz foto Vla - učebnice zápis do sešitu Světlo rozumu – osvícenství. století – kapitalistická společnost – prosazování měšťanstva rozvoj řemesel, obchodu, nové vědecké vynálezy Význam osvícenství. Anglie, Francie – nové názory o životě a o přírodě postupně tyto názory přišly i k nám – osv&i

Zobrazit více
4. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - do školního sešitu - viz foto - učebnice str. 20 Přd - učebnice str. 12, 13, 14 M - do sešitu - viz foto - učebnice str. 16

Zobrazit více
3. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

M - do školního sešitu - str. 11 / cv, 6  Čj - do sešitu - viz foto - uč. str. 21 Vla - učebnice str. 14, 15 Jan Amos Komenský – „učitel národů“. = vynikající český vzdělanec (změny ve způsobu vyučování) - po třicetileté válce – úpadek školství (školy zrušeny), velká negramotnost Navrhuje – do školy chodili chlapci i dívky výuka v mateřském jazyce názorné vyu

Zobrazit více
2. 10. 2023

Informace pro nepřítomné

M - viz foto - geometrie - od úterý 3. 10. - linkovaný sešit + učebnice - v úterý - opravy z geometrie + DÚ - někteří Čj - učebnice str. 19 - zápis do sešitu - viz foto

Zobrazit více
27. 9. 2023

Srdíčkové dny

Ve středu 27. září proběhnou na naší škole "Srdíčkové dny" na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi.  Děti si budou moci zakoupit oblíbené sbírkové předměty, různobarevné propisovací tužky za 30 Kč, magnetické záložky ve tvaru srdíčka 35 Kč a stylusy na ovládání mobilu nebo Ipadu za 30 Kč.

Zobrazit více
27. 9. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - učebnice - článek str. 18 - str. 18 / cv. 16 - ústně - str. 19 / cv. 17 Přd - učebnice str. 12, 13 - zápis do sešitu  Nerudní suroviny Stavební kámen: Pískovec – zpevněná (přírodními tmely) usazená hornina – kusový vznikal před mnoha miliony let stavby – Karlův most, sochy, pomníky, kašny, … Písek – sypká (nezpevněná) usazená hornina vznik písku probíhá nepřetržitě t

Zobrazit více
26. 9. 2023

Informace pro nepřítomné

DOPLŇUJI INFORMACE Z PONDĚLÍ M - viz foto DÚ - str. 10 / cv.4 - pondělí DÚ - str. 10 / cv. 5 - a), b) - úterý Čj - do školního sešitu - viz foto - učebnice str. 16 / cv. 9, str. 17 / cv. 10, 12 Vla - učebnice str. 12, 13 - zápis do sešitu      Život v barokní době. po bitvě na Bílé hoře – prosazování katolického náboženství (šlechtici se museli odstěhovat – zabavený majetek, poddaní

Zobrazit více
22. 9. 2023

Informace pro nepřítomné

M - geometrie - viz foto - do sešitu Čj - DÚ - str. 15 / cv. 7 - str. 16 - ústně - tabulka, cv. 8 - pečlivě si přečti zadání úkolu - do sešitu - viz foto Přd - učebnice str. 11 - zápis do sešitu Části neživé přírody. nerosty (minerály) a horniny půda teplo a světlo ze Slunce vzduch voda Nerosty a horniny. tvoří povrch planety horniny jsou složeny z nerostů (minerálů) nerostné suroviny = nerosty a horniny, které člověk těží

Zobrazit více
21. 9. 2023

Informace pro nepřítomné

M - geometrie - viz foto Čj - diktát č. 1 - učebnice str. 14 Vla - učebnice str. 10, 11 zápis do sešitu Život na zámku šlechta – nejbohatší vládnoucí skupina po panovníkovi, žije na zámcích, palácích, služebnictvo zajišťuje chod zámku, hostiny, zábavy, hony Život poddaných           těžká práce na polích, vojenská služba poddaní – platí po

Zobrazit více
20. 9. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - procvičování koncovek podst. jmen - do školního sešitu - viz foto Přd - str. 9 zápis do swešitu Základní podmínky života. vzduch – dýchání – vdechují vzduch s kyslíkem, vydechují oxid uhličitý kyslík, který potřebují živé organismy, „vyrábí“ rostliny voda – rostliny – kořeny, živočichové – součást potravy živiny – rostliny – kořeny,

Zobrazit více
19. 9. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - učebnice str. 13 / cv. 30 - do školního sešitu M - geometrie - viz foto Vla - učebnice str. 9 zápis do sešitu Doba Pobělohorská Bitva na Bílé hoře od r. 1526 Habsburkové na českém trůně spory mezi nimi a českou šlechtou (H. chtěli neomezeně vládnout, jen katolické kněze) → vojenské střetnutí = 8. 11. 1620 Bitva na Bílé hoře – H. vyhráli a českému národu vládli 300 let 27 vůdců povstalců bylo popraveno na S

Zobrazit více
Nástěnka
18. 9. 2023

Informace pro nepřítomné

M - opakování rýsování a značení - bod, přímka, úsečka, polopřímka, úhel, rovina Čj - str. 11 / cv. 25, 26 - ústně - str. 12 / cv. 27 - ústně  - opakování vzorů podst. jmen DÚ - str. 12 / cv. 28 - do domácího sešitu - Andy na papír, sešit má ve škole

Zobrazit více
Nástěnka
15. 9. 2023

Informace pro nepřítomné

M - do školního sešitu - str. 8 / cv. 3 - udělá i Josef, Honza P., Roman - procvičování sčítání a odčítání - str. 8 / cv. 2, 8 - ústně Čj - str. 9 / cv. 17 - ústně - úvodní článek - str. 10 Přd - zápis do sešitu Vlastnosti přírody vyvíjí se a mění (př. les stárne, na podzim opadává listí je rozmanitá – pestrá (v lese rostou byliny, keře, stromy, …) Člověk

Zobrazit více
13. 9. 2023

Informace pro nepřítomné

Čj - opakování str. 8 / cv. 10 - nemají u sebe sešit, ale zopakovat podle zápisu na tabuli Přd - zápis do sešitu  Příroda. = prostředí, ve kterém žijeme je tvořena: neživou přírodou – voda, vzduch, půda, minerály, teplo a světlo ze Slunce živou přírodou – viry, bakterie, rostliny, houby, živočichové ® člověk je součástí přírody ® obratlovec ® savec Typy krajiny krajina přírodní – přirozen&a

Zobrazit více
13. 9. 2023

Seiferos - letové ukázky dravců a sov

Dnešní přednáška o životě dravců a sov byla opravdu zajímavá, poučná, ale také velice zábavná. S dravcem se lidé většinou setkají jen na velkou vzdálenost a jedná se především o běžné druhy. Díky odborníkům ze společnosti Seiferos mohly děti vidět velkým množstvím dravců a sov na jednom místě a mohly se zblízka seznámit i s druhy, které jsou již na pokraji vyhubení. Dozvěděly se o nich nej

Zobrazit více
1. 9. 2023

Zahájení školního roku 2023/2024

V pondělí 04. 09. 2023 bude vyučování v 1. - 9. ročníku ukončeno po první vyučovací hodině, tedy v 8.45 hodin. Prvňáčci se po první hodině společně se svými rodiči a třídní učitelkou seznámí s budovou školy. Neplatí pro přípravnou třídu – výuka v přípravné třídě bude ukončena ve 12:00 hodin.    V úterý 05. 09. 2023 budou vyřešeny veš

Zobrazit více
30. 8. 2023

NOVÉ ROZVRHY 2023/2024

Nové rozvrhy už jsou k dispozici, tak se podívejte. :-) ROZVRHY 2023-2024

Zobrazit více